Mala auto enciklopedija

Lambda sonda i ventil turbine – eOBD kodovi

Facebooktwitterredditpinterest

Lambda sonda i ventil turbine su delovi automobila koja utiču na cirkulisanje usisnih i izduvnih gasova. Pre nego što pređemo na kodove grešaka koji karakterišu lambda sonde i ventil turbine objasnićemo osnovne pojmove kod eOBD i OBD2 kodova grešaka.

Kodovi grešaka u sistemu EOBD koji počinju sa P0 (P nula) imaju standardna znaćenja nezavisno od proizvođača ili modela vozila.

Kodovi koji ne počinju sa P0 (P nula) mogu imati različito značenje u odnosu na model automobila. EOBD kodovi su podeljeni po grupama radi lakšeg snalaženja pa ćemo ih kao takve i objašnjavati.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Svaka cifra i slovo u kodu greške ima svoje značenje, dajem jedan primer:

P0254

Prvo slovo može biti:

P- pogon vozila odnosno na neispravnost motora

B- kaoroserija vozila

C- šasija

U- mreža

Prva cifra posle slova nam govori da li se radi o standardnoj grešci (broj 0) ili se radi o grešci koja nije standardizovana i može je odrediti proizvođač vozila (broj 1)

Druga cifra nam bliže određuje u kom sistemu vozila se nalazi greška

1- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

2- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

3- sistem za paljenje

4- sistem za prečišćavanje izduvnih gasova

5- sistem za kontrolu brzine i praznog hoda

6- sistem kontrole motora, upravljačka jedinica -ECU

7- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

8- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

Treća i četvrta cifra bliže određuju koji senzor očitava odstupanje od zadatih vrednosti

Lambda sonda i ventil turbine – način rada i prikazivanje nepravilnosti u radu

lambda sonda
lambda sonda

Lambda sonda – senzor kiseonika u izduvnim gasovima. Lambda senzor vrši merenje količine kiseonika u izduvnim gasovima vozila sa unutrašnjim sagorevanjem. Postavlja se na izduvnoj grani ispred i iza katalitičkog konvertora (katalizatora).

Lambda sonda šalje signal glavnom računaru kako bi na osnovu tih podataka izvršio korekciju smeše goriva i vazduha. Smeša treba da bude u granicama 0,97 do 1,03 u tzv.“sistem rada u

ventil turbine vestgej
ventil turbine vestgej

zatvorenoj petlji”. Možemo napraviti podelu na lambda sonde bez grejača koje obeležavamo kao O2S i lambda sonde sa grejačem HO2S.

 

Tipovi O2S lambda sondi

Cirkonijumske sonde (ZnO2) – daju na izlazu 100 mV (0,1 V) – (siromasna smesa) do 1 V – (bogata smesa).

O2S moze imati 1,2,3 ili 4 provodnika.

 • Sonda sa jednim vodom – za signal, spoj sa masom ostvaren preko kućišta sonde.

 • Sonda sa dva voda – za signal i spoj sa masom.

 • Sonda sa tri voda – signal, napajanje grejača, spoj grejača sa masom preko ECU (glavni računar)

 • Sonda sa cetiri voda – signal, spoj sonde sa masom, napajanje grejača,spoj grejača sa masom preko ECU (glavni računar).


Lambda sonda -titanijumsak – radi na principu promene otpornosti (što uzrokuje promenu frekvencije). Imaju brzi odziv signala (brzina rada) i signal je stabiniji u većem opsegu temperatura. Signali se kreću od 0 V do 5 V.

Lambda sonda i princip rada

lambda sonda
lambda sonda

U režimu hladnog starta i velikog ubrzanja glavni računar ne uzima u obradu signal sa lambda sondi (jer umanjuje funkcionalnost i stabilan rad motora) – to je rad u “otvorenoj petlji”. U tim uslovima je potrebno da smeša bude bogata, a ako bi kojim slučajem ECU uzeo u obradu signale sa lambda sonde, on bi dao povratni signal da se smanji dotok goriva.

U ovom slučaju došlo bi do gušenja motora, odnosno ne bi mogao da upali. Čim se uspostavi odgovarajuća radna temperatura motora (min. 60 C) ili po prestanku ubrzanja ponovo se uspostavlja režim rada u “zatvorenoj petlji”.
Druga lambda sonda se postavlja iza katalizatora za dodatnu kontrolu sastava smeše i kontrolu rada katalizatora (dijagnosticka sonda).

Lambda sonda sa grejačem (HO2S)

Minimalna radna temperatura pri kojoj O2S daje signal je 300 C; za to se koristi grejač pri startu i u rezimu praznog hoda, radi brzeg uspostavljanja rada u “zatvorenoj petlji”. Napajanje grejača ide sa prikljucka pumpe za gorivo (da se izbegne ukljucenje grejača pri iskljucenom motoru).

Ispitivanje O2S oscioloskopom


Motor treba da radi na 2000 – 3000 ob/min oko 30 sec da bi se sonda zagrejala.
Provera se vrsi na: PRAZNOM HODU
-motor radi 30 sec na 2000 ob/min, a zatim na praznom hodu (idle).

Napon signala i frekvencija (prva sonda):
0,2 – 0,8 V (cirkonijumska)
0,3 – 4,3 V (titanijumska)
f=0,2 – 0,4 Hz kod SPI
f=0,4 – 0,6 Hz kod MPI


PRI 2000 ob/min – motor radi na 2000 ob/min.
Napon signala:
0,2 – 0,8 V (cirkonijumska)
0,3 – 4,3 V (titanijumska)
f=0,75 – 1,5 Hz kod SPI
f=1,5 – 2,5 Hz kod MPI

Kod cirkonijumskih O2S:

 • nizak napon 0,2 V ukazuje na siromasnu smesu, a uzroci mogu biti : paljenje, dodatni ulazak vazduha u usisnu granu,losi izduvni ventili,mali pritisak goriva, zapusen brizgac(i)…
 • kada se naglo dodaje gas, napon ispravne sonde raste
 • visok napon iznad 0,8 V pojavljuje se kod prebogate smese; moguci uzroci: previsok pritisak goriva, propustljivost brizgaca, smanjen protok vazduha u usisnoj grani,los protokomer ili senzor pritiska u usisnoj grani,…
 • izostanak signala ukazuje na neispravnost sonde
 • ako je napon konstantno 0,45 V moguce je da EUJ kompenzuje signal (sonda iskljucena)
 • neodgovarajuca frekvencija dovodi do neravnomernog rada motora pri manjim opterecenjima i ubrzanju. Ako je frekvencija manja nego sto treba naponski signal je „trom“ tj. siri nego sto je uobicajeno.

Signal normalnog rada sonde

Gornji oscilogram prikazuje normalan rad sonde pre katalizatora. Granične vrednosti osciluju izmedju o,1 i 0,8 V; srednja vrednost oko koje se vrsi promena signala od siromašne ka bogatoj smeši i obrnuto je 0,45 V. Ovo je vrlo bitno jer je ta vrednost 0,45 V, ekvivalent vrednosti lambda = 1 sto znaci da smeša osciluje između bogate i siromašne smeše, a to je osnovni zahtev za pravilan rad katalizatora.

lambda sonda
lambda sonda

Drugi oscilogram sonde posle katalizatora ne pokazuje dobar signal jer je pomeren ka bogatoj smeši – osciluje oko srednje vrednosti 0,815 V . U ovom slucaju mora da postoji i trajna adaptacija smeše koja se izrazava u procentima i fiksna je (memoriše se).

Dobar signal bi oscilovao (vrlo malo) oko 0,45 V sto bi značilo da je katalizator odradio svoju ulogu i iz izduvne cevi izlaze H2O, CO2 , O2 i N2, odnosno molekuli koji se prirodno nalaze i u atmosferi. Nema zagađenja. Ako bi signal pratio oscilacije prve sonde pre katalizatora i po frekvenciji i amplitudi, to je pokazatelj da katalizator ne vrši svoju funkciju (zapušen ili „pregoreo“).

 1. regulaciona sonda

 2. dijagnostička sonda – ovakav signal pokazuje neaktivnost katalizatora.

Oblik naponskog signala regulacione sonde (ispred katalizatora)

 • rastuci napon i frekvencija odgovaraju povećanju broja obrtaja motora, a opadajući smanjenju broja obrtaja

 • spojiti sonde oscioskopa izmedju referentnog voda i mase

 • motor treba da radi na radnoj temperaturi

 • podesiti vremensku osu (f) na odgovarajuci opseg (200 ms/div)

 • prema obliku signala pratiti stanje:

  • ako nema talasnog oblika, nego se pojavljuje ravna linija u nivou 0,45V ili 0,465 V sonda je iskljucena, ECU (glavni računar) daje kompenzovan signal

  • ako je napon oscilujuci ispod 0,45 V do 0,1V ukazuje na siromasnu smesu

  • ako je napon oscilujuci od 0,6 do 1V, ukazuje na bogatu smesu;

  • ako je oblik talasni na praznom hodu, kratko nekoliko puta za redom otvarati leptir – talasni oblik treba da pokaze ciklicni signal u granicama priblizno 0 – 1 V.

    

U vezi vakumskog ventila ili vestgejta pisali smo više puta u prethodnim člancima. Vakumski ventil (vestgejt – wastegate) ima ulogu u upravljanju pritiskom turbine.

Turbo servis i remont turbina
Turbo servis i remont turbina

Nešto detaljnije možete pročitati na sledećim linkovima:

 1. Turbo pogon kod motora (turbina – video) – princip rada
 2. Reparacija turbine i setovi za reparaciju
ventil turbine vestgej
ventil turbine vestgej

 

Kodovi grešaka kod lambda sondi i vakumskog ventila (vestgejt – wastegate)

Kod greškeP0030

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača

Mogući uzrok – kolo neispravno radi, Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0031

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0032

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0033

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Ventil za regulaciju radnog, pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0034

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, Ventil za regulaciju radnog,pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0035

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0036

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0037

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0038

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0042

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0043

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0044

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0050

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Elektricne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0051

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0052

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0056

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0057

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu grejača

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0058

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrokKratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0062

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0063

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0064

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

autodijagnosticki uredjaji
autodijagnosticki uredjaji

Bregasta osovina i kodovi grešaka – eOBD kodovi

Facebooktwitterredditpinterest

Bregasta osovina je važan deo motora  a greške koje nas upozoravaju na nepravilan rad može značiti i veliki trošak za nas. Ali pre nego što pređemo na same greške u radu bregaste osovine objasnićemo značenje kodova grešaka u eOBD sistemu.

Kodovi grešaka u sistemu EOBD koji počinju sa P0 (P nula) imaju standardna znaćenja nezavisno od proizvođača ili modela vozila.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Kodovi koji ne počinju sa P0 (P nula) mogu imati različito značenje u odnosu na madel automobila. EOBD kodovi su podeljeni po grupama radi lakšeg snalaženja pa ćemo ih kao takve i objašnjavati.

Objašnjenje kodova grešaka kod automobila
Objašnjenje kodova grešaka kod automobila

Svaka cifra i slovo u kodu greške ima svoje značenje, dajem jedan primer:

P0014

Prvo slovo može biti:

P- pogon vozila odnosno na neispravnost motora

B- kaoroserija vozila

C- šasija

U- mreža

Prva cifra posle slova nam govori da li se radi o standardnoj grešci (broj 0) ili se radi o grešci koja nije standardizovana i može je odrediti proizvođač vozila (broj 1)

Druga cifra nam bliže određuje u kom sistemu vozila se nalazi greška

1- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

2- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

3- sistem za paljenje

4- sistem za prečišćavanje izduvnih gasova

5- sistem za kontrolu brzine i praznog hoda

6- sistem kontrole motora, upravljačka jedinica -ECU

7- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

8- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

Treća i četvrta cifra bliže određuju koji senzor očitava odstupanje od zadatih vrednosti

Znacenje pinova na obd2 konektoru
Znacenje pinova na obd2 konektoru

Uloga bregaste osovine, način rada i prikazivanje nepravilnosti u radu

Bregasta osovina upravlja radom ventila motora. Na osnovu njene konstrukcije upravlja usisnim i izduvnim sistemom motora. Tačno u određenom momentu upusta vazduh u odgovarajući cilinda, zatvara cilindar i otvara izduvne ventile kako bi sagoreli gasovi izašli van motora.

Bregasta osovina je pomoću zubčastog kaiša ili lanca u direktnoj vezi sa radom radilice i klipova motora. Pomeranje bregaste osovine u odnosu na radilicu je moguće kod novih motora ali u veoma malom stepenu. To pomeranje je regulisano glavnim računarom – ECU, a podatak o trenutnom položaju bregaste osovine nam daje senzor bregaste.

bregasta osovina
bregasta osovina

Navedeno pomeranje se vrši kako bi dobili efikasniji rad u određenim uslovima rada motora.

Svako odstupanje od zadatih vrednosti koje su memorisane u glavnom računaru biće ispraćenom memorisanjem greške i uključivanjem lampice na instrument tabli.

Kod greške P0000

Lokacija greške

Mogući uzrok Nije pronađena nijedna greška

bregasta-osovina-i-senzor-bregaste
bregasta-osovina-i-senzor-bregaste

Kod greške P0010- bregasta osovina

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Senzor pozicije bregaste osovine, ECM

Kod greške P0011

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 -suvise rano vreme paljenja/rad sistema

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanička greška na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0012

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 – suviše kasno vreme paljenja

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanićka greška na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0013

Lokacija greške Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Senzor pozicije bregaste osovine, ECM

Kod greške P0014 – bregasta osovina

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine , izduv/desno/pozadi, grupa 1 – suviše rano vreme paljenja/rad sistema

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanićka greška na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0015

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 – suviše kasno vreme paljenja

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanićka greška na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0020 – bregasta osovina

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Senzor pozicije bregaste osovine, ECM

Kod greške P0021

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 -suvise rano vreme paljenja/rad sistema

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0022

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 -suvise kasno vreme paljenja

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0023 – bregasta osovina

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2 – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Elektricne instalacije, CSenzor pozicije bregaste osovine, ECM

Kod greške P0024

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise rano vreme paljenja/rad sistema

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0025 – bregasta osovina

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise kasno vreme paljenja

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

autodijagnosticki uredjaji
autodijagnosticki uredjaji

Čest je slučaj do kod nestručne zamene zubčastog kaiša dođe do pojave neke od navedenih grešaka. Ali pod uslovom da nije napraljena velika greška koja bi uslovila oštećenje kllipova i ventila motora gde bi motor ubrzo prestao sa radom.

Zaprljan senzor pozicije begaste osovine ili neispravan senzor bregaste takođe mogu usloviti pojavu navedenih grešaka.

Ako imate neko pitanje u vezi navedenih kodova i samog članka ostavite u komentaru, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo u što kraćem roku.

Pritisak turbine – problem visokog i niskog pritiska turbine

Facebooktwitterredditpinterest

Pritisak turbine je veoma bitan za dobijanje potrebne snage automobila. Upravo uz pomoć turbine uspeli smo da dobijemo veću snagu motora bez povećanje zapremine motora. Sada imamo motore zapremine 1200, 1300, 1400, 1500 i 1600 cm3 sa snagom koja može da ide preko 150 ks a što je bez turbine bilo nezamislivo. Česti problemi i visoka cena remonta turbine i reparacije turbine može uticati na naš kućni budžet.

Turbo servis i remont turbina
Turbo servis i remont turbina

O principu rada turbine, načinu nastajanja pritiska turbine, delovima turbine i remontu i reparaciji turbine možete se upoznati ako pročitate naše prethodne članke koji su na sledećim linkovima:

 1. Turbo pogon kod motora (turbina – video) – princip rada
 2. Reparacija turbine i setovi za reparaciju

U ovom članku težište dajemo na “pritisak turbine”, problemima koji nastaju zbog lošeg pritiska bez obzira da li je pritisak turbine niži ili viši od potrebnog kao i o načinu pronalaska i otklanjanju neispravnosti.

Prvi susret kada možemo uočiti ovu neispravnost je paljenje lampice “Check Engine” na instrument tabli. Žuta lampica koja nam ukazuje da motor ne funkcioniše u skladu sa zadatim parametrima ali da možemo nastaviti vožnju. Za neko određeno vreme treba posetiti servis i utvrditi o kojoj grešci nas upozorava lampica i neispravnost otkloniti.

Greške koje nam ukazuju na loš pritisak turbine

Greška loš pritisak turbine i map senzora P0234, P0238, P0105, P0106, P0107….. nam ukazuju da možemo imati problem sa nekim delovima u sistemu turbine. Ovde namerno napominjem sistem turbine jer turbina nije samostalna za sebe već zavisi od nekih drugih delova motora.

U sistem funkcionisanja turbine ubrajam:

 • glavni računar ili ECU

 • elektrovakumski ventil

 • vakum pumpa

 • creva vakuma koja dovode vakum do elektrovakumskog ventila i do vakumskog ventila

 • vakumski ventil ili waste gate ili vestgejt

 • izduvna grana

 • crava usisnog vazduha

 • interkuler

Funkcija navedenih delova je objašnjena u gore navedenim člancima i na njima se neću zadržavati.

Pritisak turbine

Pritisak turbine, kada odstupa od zadatog može da bude nizak ili visok.

Nizak pritisak turbine nam ukazuje na problem sa samom turbinom, lošem dihtovanju creva i cevi usisnog vazduha ili o zapušenosti nekog dela u sistemu usisnog vazduha.

Visok pritisak turbine nam ukazuje na problem vakumskog sistema ili zaprljanosti promenljive geometrije odnosno klapne u zavisnosti od konstrukcije turbine. U vakumskom sistemu problem može biti u lošem radu vakum pumpe, nepravilnim radom elektrovakumskog ventila, dotrajalim ili odspojenim vakum crevima kao i lošem vakumskom ventilu odnosno vestgejtu.

Zbog čega map senzor ukazuje na loš pritisak turbine

Često ljudi koji sami rade oko svojih automobila pa čak i automehaničari i autoelektroničari po očitavanju greške P0105 ili P0106 ili P0107 odmah menjaju MAP senzor bez provere rada samog senzora i merenja pritiska u usisnom vodu.

Upravo u preko 90% slučajeva, kada MAP senzor detektuje grešku, on je ispravan. Tada nam ukazuje da pritisak u usisnoj grani nije u granicama koje su zabeležene u memoriji računara. Odmah po detekciji odstupanja upaliće se lampica CHECK ENGINE, takođe može doći do kratkog trzaja i prelaska u SAFE MOD. U sejf modu glavni računar neće dozvoliti prelazak određenog broja obrtaja u min, obično je to 2000 do 3000 obr/min.

Ako prekinemo rad motora pa zatim ponovo startujemo motor, desiće se da se lampica ugasi i vrati nam se snaga motora. Takođe može se upaliti lampica ali motor nastavlja da radi bez problema. Opisanom paljenju lampice najčešće prethodi kratkotrajno trzanje automobila koje se oseća u unutrašnjosti automobila. Greška se upravo javlja na nekim uzbrdicama kada nam je potrebna veća snaga.

Novi računari motora (ECU) imaju mogućnost prepoznavanja lošeg pritiska turbine koji se takođe određuje MAP senzorom. Za razliku od navedenog prvog slučaja u samoj memoriji računara imamo upisane vrednosti koje nam daju MAP senzor ali i IAT senzor i MAF senzor kada je problem u funkcionisanju turbine. Nije redak slučaj da nam računar da podatak o lošem pritisku turbine ali i o lošem pritisku u usisnom vodu što je direktno povezano.

Način otklanjanja neispravnosti lošeg pritiska turbine

Kod visokog pritiska turbine prvo što bi trebali da proverimo je da li vakum pumpa daje odgovarajući pritisak vakuma. Takođe i da li taj isti pritisak dolazi do turbine. Ovo lako utvrđujemo manometrom koji nam preciznije pokazuje prisak do 1 bara ali u negativnom smeru.

Turbo servis i remont turbina
Turbo servis i remont turbina

Ako je loš pritisak kod same vakum pumpe moramo zameniti ili remontovati vakum pumpu. U slučaju da nam je loš pritisak kod same turbine a pritisak vakum pumpe dobar, vršimo kontrolu creva vakuma i pravilnosti povezivanja creva na elektrovakumski ventil. U slučaju da su nam oba pritiska ista a u potrebnom nivou (obično je to pritisak od -0,3 bara) vršimo proveru elektrovakumskog ventila, ventila turbine ili vestgejta i vršimo čišćenje same turbine i to u turbinskom kolu gde se nalazi ili promenljiva geometrija turbine (varijabila ili varijabilna geometrija) ili klapna turbine.

Kod niskog pritiska vršimo proveru usisnog voda vazduha, počev od filtera vazduha preko creva, interkulera pa sve do usisne grane. Ako je to uredu proveravamo stanje turbine i u slučaju potrebe vršimo reparaciju turbine odnosno remont turbine.

 

Katalog za delove turbine

Motor dugo vergla pre startovanja

Facebooktwitterredditpinterest

Motor dugo vergla – učestao problem kod automobila ali i kod drugih vozila i sredstava koja imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem. U ovom članku obradićemo ovaj problem ali moramo napomenuti da uvek na kraju verglanja dolazi do startovanja motora – nećemo govoriti o slučajevima kada motor dugo vergla a ne dolazi do startovanja motora.

  

Ovaj učestao problem nastaje zbog neispravnosti sistema za dovod goriva. Usled neispravnosti koje ćemo kasnije obraditi, dolazi do vraćanja goriva prema rezervoaru a deo instalacija goriva do cilindara ostaje bez goriva. U zavisnosti koliko se gorivo vratilo zavisiće i dužina verglanja. Kada gorivo popuni ispražnjene instalacije doći će do startovanja motora a kasnije će motor startovati odmah bez verglanja. Motor će ponovo duže verglati kada duže bude u mestu.

sistem za napajanje gorivom dizel motora
Sistem za napajanje gorivom dizel motora

 

sistem za napajanje gorivom benzinskih motora
Sistem za napajanje gorivom benzinskih motora

 

Koji su to neispravnosti i kako ih dijagnostikovati kad motor dugo vergla pre startovanja motora?

Osnovni uzrok je pojava ’’falš vazduha’’ zbog neispravnosti sledećih delova u sistemu napajanja gorava:
• Pumpa goriva niskog pritiska
• Pumpa goriva visokog pritiska kod dizel motora
• Nepovratni ventil
• Regulator pritiska
• Cevni sistem
• Dizne

Automehanicarski alat
Automehanicarski alat

Na koji način pumpa goriva niskog pritiska utiče da motor dugo vergla

Moramo napočetku naglasiti da kod pojedinih dizel motora, posebno stariji sistemi napajanja goriva koji nemaju zajednički rezervor ’’REJL’’, nemaju pumpu niskog pritiska već njenu ulogu je upotpunosti preuzela pumpa visokog pritiska. Takođe, imamo više vrsta pumpa niskog pritiska gde možemo razlikovati pumpe unutar rezervoara goriva i pumpe van rezervoara. Kod automobila koji se voze na našim ulicama 99% imaju pumpu goriva u rezervoaru a ne van rezervoara.

Posle dužeg korišćenja pumpe za gorivo dešava se da pojedini delovi neobavljaju upotpunosti njihovu funkciju i dolazi do pojave ulaska vazduha u sistem, a koji omogućuje povratak goriva u suprotnom smeru i pražnjenja dela instalacija. Da bi bili sigurni da pumpa za gorivo uslovljava da motor dugo vergla, moramo barometrom izmeriti pritisak tako što razdovojimo cevi za gorivo ispred rezervoara i upumpamo vazduh prema rezervoaru. Ako posle prestanka upumpavanja vazduha pritisak počinje da opada znamo da je sigurno problem u pumpi za gorivo.

Takođe možemo izmeriti pritisak na isti način ali u cevima prema motoru da bi bili sigurni da je ostali deo instalacija uredu.

Ovaj problem se rešava zamenom pumpe za gorivo ili postavljanje nepovratnog ventila ispred same pumpe prema motoru.

Na koji način pumpa visokog pritiska utiče da motor dugo vergla

Pumpu visokog pritiska imamo kod dizel motora. Možemo uočiti jasnu razliku u konstrukciji pumpi visokog pritiska i celom sistemu visokog pritiska. Klasični sistemi visokog pritiska imaju od pumpe visokog pritiska zasebne vodove prema svakom cilindru, dok noviji ’’common rail’’ sistemi imaju jedan vod od pumpe visokog pritiska prema rezervoaru ’’RAIL’’ a od njega se odvajaju zasebni vodovi prema diznama. Ovim sistemom dobili smo mirni rad motora, manju potrošnju, ali i mnogo veći pritisak u sistemu visokog pritiska i zahtevnije elemente tog sistema koji su skuplji za održavanje od elemenata u starijem sistemu.

sistemi visokog pritiska goriva
Sistemi visokog pritiska goriva

Posle dužeg korišćenja pumpe za gorivo visokog pritiska dešava se da pojedini delovi neobavljaju upotpunosti njihovu funkciju i dolazi do pojave ulaska vazduha u sistem, a najčešće dolazi do slabljenja zaptivnih gumica. Da bi bili sigurni da pumpa za gorivo visokog pritiska uslovljava da motor dugo vergla, moramo barometrom izmeriti pritisak. Razdvoićemo cevi za gorivo ispred pumpe visokog pritiska prema motoru i upumpamo vazduh prema rezervoaru. Ako posle prestanka upumpavanja vazduha pritisak počinje da opada znamo da je sigurno problem u pumpi za gorivo.

Takođe možemo pratiti i pritisak na dijagnostičkom uređaju. Podatke o pritisku daće nam senzor pritiska koji se nalazi na REJLU ili na samoj pumpi visokog pritiska. Ako posle zaustavljanja rada motora dolazi do brzog pada pritiska znaćemo da je problem ili u pumpi visokog pritiska ili u delu prema diznama za ubrizgavanje.
Ovaj problem se rešava zamenom pumpe za gorivo ili delimičnim odnosno potpunim remontom pumpe za gorivo visokog pritiska.

Na koji način nepovratni ventil utiče da motor dugo vergla

Nepovratni ventil nedozvoljava vraćanje goriva u smeru ka rezervoaru (u ovom članku govorimo o vodu koji gorivo vodi od rezervoara prema motoru, nerazmatram povratni vod goriva koji nema ulogu kod problema kada motor dugo vergla).

nepovratni ventil goriva
Nepovratni ventil goriva

Možemo imati jedan ili više nepovratnih ventila. Svaka novija pumpa goriva je konstruisana da u sebi sadrži nepovratni ventil goriva. Pored tih nepovratnih ventila možemo imati i samostalne nepovratne ventile.

Problem rešavamo zamenom, ili u slučaju da se nalazi u sklopu pumpe za gorivo postavljanjem nepovratnog ventila ispred same pumpe.

Na koji način regulator pritiska utiče da motor dugo vergla

Regulator pritiska ima ulogu da obezbedi potreban pritisak u sistemu goriva kako bi ostali delovi sistema mogli nesmetano da funkcionišu a motor dobije odgovarajuću smešu goriva i vazduha.
Neispravan regulator pritiska može usloviti dugo verglanje motora ali i čest prekid rada motora. Neispravnost dihtunga nepovratnog ventila uslovljava ulazak falš vazduha i dugo verglanje.
Problem neispravnog regulatora pritiska u sistemu napajanja gorivom rešićemo zamenom, ili zamenom odgovarajućih zaptivnih gumica.
Na isti način utiče neispravnost dizni za gorivo i ulazak falš vazduha na spojevima cevnog sistema dovoda goriva.

Motor startuje odmah ali nakon nekog kraćeg vremena prekida sa radom a kod sledećeg startovanja dugo vergla

Ovaj slučaj je karakterističan kod sistema gde možemo razlikovati sistem niskog i sistem visokog pritiska napajanja gorivom. Dešava se da je sistem visokog pritiska koji je bliži cilindrima ispravan i motor će startovati bez problema i raditi dok nepotroši gorivo koje se nalazi u njema, ali je problem u sistemu koji je bliže rezervoaru i imamo deo ispražnjenih instalacija goriva. Upravo će motor prilikom ponovnog startovanja duže verglati kako bi nadoknadio tu količinu goriva.

Auto dugo vergla pre startovanja – OTKLONITE SAMI NEISPRAVNOST

Provera ispravnosti pumpe za gorivo

Set kvačila – lamela, druk lager, potisna ploča – NEISPRAVNOSTI

Facebooktwitterredditpinterest

Set kvačila je jedan od bitnih delova na automobilu od kojih nam zavisi pouzdanost i sigurnost vozila. Namerno naglašavam SET KVAČILA jer se sastoji od nekoliko delova koje se prilikom održavanja vozila posmatraju kao jedan deo. Postoje više vrsta setova kvačila ali kod nas je najzasutpljenije jednolamelasto kvačilo koje spada u grupu mehaničkih kvačila, i njemu posvećujem najveću pažnju u ovom članku.

SET KVAČILA , VRSTE I PRINCIP RADA detaljnije možete naći u prethodnom članku na LINKU.


Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile


SET KVAČILA i njegova namena

Set kvačila ima ulogu da prenese obrtni moment (prenese snagu motora) sa zamajca motora, odnosno radilice, do menjača a da pritom obezbedi elestičnu vezu čime izbegavamo mehanička oštećenja zupčanika.

 

Set kvačila i negove moguće neispravnosti

Proizvođači setova kvačila projektuju set kvačila tako da mogu izdržati i preko  120.000 km -130.000 km. Ali ova tvrdnja je tačna samo ako imamo noramalan stil vožnje bez čestih ubrzavanja i popularnog ‘’driftovanja’’. U suprotnom vek trajanja kvačila sa svim njegovi delovima se drastično smanjuje.

 

Trošenje lamele

Najčešći problem kod kvačila je taj što se frikcioni materijal na lameli potroši. Frikcioni materijal je skoro isti sa materijalom od koga su izgrađene obologe kočionih pločica i paknova. Frikcioni material je projektovan da se vremenom potroši a od stila vožnje i od kvaliteta materijala zavisi da li će to biti posle 50 000 km ili čak posle 200 000 km. Kada se istroši dovoljno materijala, lamela će početi da proklizava i prenosiće manje obrtnog momenta sa radilice motora na menjač i dalje prema točkovima. Kada je lamela potpuno potrošena auto će potpuno stati.

Lamela se troši samo dok se okreće različitom brzinom u odnosu na potisnu ploču i zamjac, odnosno kada proklizava u odnosu na potisnu ploču kvačila. Kada se spoje u potpunosti i okreću se istim brzinama, više nema trošenja lamele.

Trajanje lamele se značajno skraćuje kod vozača koji:

 • “driftuju i potpisuju gume”
 • drže delimično pritisnutu pedalu kvačila u vožnji
 • drže auto “na kvačilu” na usponu

Ulje na lameli – zaprljana lamela

Ako nam se desi da zbog lošeg hidrauličnog druk ležaja ili curenja ulja iz motora i menjača dođe u dodir sa lamelom, auto će se ponašati potpuno isto kao kad je istrošena. Zbog ulja koje je masno lamela će izgubiti potpuno svoju ulogu. U ovom slučaju je opravdano vršiti zamenu samo lamele a u svim drugim slučajevima preporučujemo da se menja ceo set kvačila.

 

SET KVAČILA , VRSTE I PRINCIP RADA detaljnije možete naći u prethodnom članku na LINKU.


KOD NAS MOŽETE NRAUČITI NOVI SET KVAČILA

 

Auto-delovi-kontakt

Auto-delovi-kontakt
Kod nas možete naći po povoljnoj ceni kvalitetne setove plivajućeg zamajca i setove kvačila vodećih svetskih proizvođača – SACHSLuKVALEOWESTLAKE…. Jedostavno se raspitajte o ceni tako što ćete nas pozvati ili preko menija posetiti kontakt stranicu za naručivanje i popuniti potrebne podatke.


Ostale neispravnosti kvačila

Ako se lamela ne odvoji ili delimično odvoji od zamajca i potisne ploče kada sklonimo nogu sa pedale kvačila, vratilo koje ulazi u menjač će nastaviti da se okreće. U tom slučaju ne možemo ubaciti menjač u željenu brzinu, i možemp čuti zvukove krčanja odnostno zvuk udaraca zubčanika prilikom pokušaja užlebljenja.

Razlozi navedene neispravnosti:

 • Nepodešena ili rastegnuta sajla kvačila– sajla mora biti propisno zategnuta da bi mogla da obavlja pravilno svoju funkciju.
 • Neispravni cilindri kvačila– ako imamo pojavu curenja ulja za kvačilo, nećemo imati dovoljan pritisak u sistemu. Može se manifestovati propadanjem pedale kvačila.
 • Pojava vazduha u cevima sa uljem za kvačilo– ako uđe vazduh u sistem, dolazi do problema, jer je on lako menja svoju zapreminu kada je izložen pritisku, za razliku od ulja. Može se manifestovati propadanjem pedale kvačila.
 • Nepodešeno kvačilo– ne prenosi se dovoljna sila za potpuno spajanje lamele i zamajca kada sklonimo nogu sa pedale kvačila.
 • Neodgovarajuća ili nepravilno ugrađena kvačila

Tvrda pedala kvačila

Za ovu neispravnost može postojati više uzroka. Najčešći je neispravnost u viljušci ili polugama koje prenose silu sa pedale na kvačilo. Kvačilo može biti tvrdo i zbog zapušenja u hidrauličnom sistemu kvačila.

Neispravan potisni ležaj

Druk ležaj gura tanjirastu oprugu i vuče potisnu ploču a samim tim i smanjuje pritisak na lamelu. Ako čujete krčeći zvuk kotrljanja priliko pustanja pedale kvačila,  najverovatnije imate problem sa druk lagerom (potisnim ležajem).

Neispravnost tanjiraste opruge u korpi kvačila

Ona vremenom može izgubiti čvrstinu i postati elastična. Tada više nije sposobna da vrši svoju funkciju.

Vek trajanja kvačila najviše zavisi od kvaliteta izrade i načina vožnje. Preporučujem da prilikom zamene delova kvačila, obavezno zamenite ceo set kvačila, jer svi delovi se vremenom troše ili gube svoju ulogu. Zamenom pojedinih delova kvačila možete doći u situaciju da menjate sledeći deo id a imate duple troškove radova.

 

Ko su proizvođači  seta kvačila i plivajućeg zamajca

Najkvalitetnije i najpouzdanije setove plivajućeg zamajca i setove kvačila proizvode nemačke kompanije SACHS i LuK , francuska VALEO, internacionalna kompanija WESTLAKE i dr. Zbog same cene plivajućeg zamajca često možete naći kopije koje se proizvode u Turskoj ili Kini. Delovi istih kompanija koje imaju proizvodnju u Evropi i ispostave u Kini i nekim istočnim zemljama imaju veliku razliku u kvalitetu izrade delova pa i tu morate obratiti pažnju. MI SE MOŽEMO POHVALITI SA VEOMA MALIM BROJEM REKLAMACIJA A I U TIM SLUČAJEVIMA GLEDAMO DA IZAĐEMO U SUSRET KUPCIMA.

Od kompanija SACHS, LuK ,VALEO i WESTLAKE po kvalitetu izrade delova izdvojio bih SACHS i LuK koje su specijalizovene za proizvodnju setova plivajućeg zamajca, setova kvačila, delova za kvačilo – korpi kvačila, lamela (frikcioni disk), druk lagera (potisni ležaj) i raznih ležajeva. Kompanija VALEO se bavi proizvodnjom širokog dijapazona delova za automobile i druga vozila pa i sam kvalitet setova plivajućeg zamajca i setova kvačila je slabijeg kvaliteta od setova koje proizvode kompanije SACHS i LUK. WESTLAKE je internacionalna kompanija koja ima ispostave u Severnoj Americi, Kanadi, Nemačkoj ali i u Kini, Indiji i Tajvanu.

Plivajuci zamajac Luk
Plivajuci zamajac Luk

Primer cenovnika seta plivajućeg zamajca i seta kvačila kod pojedinih automobila

Alfa Romeo 159 1.9 JTDM (cena plivajućeg zamajca i seta kvačila raste sa porastom snage motora)

– Plivajući zamajac SUCHS – cena 41450 din – Plivajući zamajac LuK – cena 41300 din – Plivajući zamajac VALEO – cena 38100 din – Set kvačila SUCHS – cena 21700 din – Set kvačila LuK – cena 21450 din – Set kvačila VALEO – cena 38100 din

SACHS Plivajuci zamajac
SACHS Plivajuci zamajac

Audi 4 1.9 TDI (cena plivajućeg zamajca i seta kvačila raste sa porastom snage motora)

– Plivajući zamajac sa setom kvačila SUCHS – cena 51450 din – Plivajući zamajac sa setom kvačila LuK – cena 53200 din – Plivajući zamajac sa setom kvačila VALEO – cena 43300 din – Plivajući zamajac sa setom kvačila WESTLAKE – cena 43300 din – Set kvačila SUCHS – cena 16800 din – Set kvačila LuK – cena 19200 din – Set kvačila VALEO – cena 15300 din

Toyota RAV4 2.0 D (cena plivajućeg zamajca i seta kvačila raste sa porastom snage motora)

– Plivajući zamajac SUCHS – cena 72000 din – Plivajući zamajac sa setom kvačila LuK – cena 63400 din – Set kvačila SUCHS – cena 21000 din – Set kvačila LuK – cena 17200 din – Set kvačila BLUE PRINT – cena 14950 din

WESTLAKE Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager
WESTLAKE Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager

GOLF 4 1.9 SDI (cena plivajućeg zamajca i seta kvačila raste sa porastom snage motora)

– Set kvačila SUCHS – cena 15300 din – Set kvačila LuK – cena 14500 din – Set kvačila VALEO – cena 13800 din

VALEO Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager
VALEO Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager

Opel Astra H 1.7 CDTI (cena plivajućeg zamajca i seta kvačila raste sa porastom snage motora)

– Plivajući zamajac sa setom kvačila SUCHS – cena 51450 din – Plivajući zamajac sa setom kvačila LuK – cena 62000 din – Set za prebacivanje sa plivajućeg zamajca na obični sa zamajcem VALEO – cena 40250 din – Set kvačila SUCHS – cena 20600 din – Set kvačila LuK – cena 15900 din – Set kvačila VALEO – cena 22300 din

Reparacija turbine i setovi za reparaciju

Facebooktwitterredditpinterest

Reparacija turbine i setovi za reparaciju

 

Reparacija turbine – zvuči na prvi pogled kao komplikovana radnja. Ali uveriću vas da niste upravu i da uz odgovarajuće delove turbine i odgovarajuće setove za reparaciju turbine i sami je možete uraditi.

 

Verujte da skupa reparacije turbine uvek i neznači da je najbolja reparacija. Baš zbog našeg uverenja da je turbina komplikovana a reparacija turbine skupa i još komplikovanija i cene ovih radova su ”PRENAPUMPANE”. Kroz ovaj članak ću vas upoznati sa sastavnim delovima turbine, namenom i načinom funkcionisanja, čestim kvarovima ali i samim postupkom reparacije turbine.

 

 

remont turbina i setovi za reparaciju
remont turbina i setovi za reparaciju

Turbina nam daje veću snagu motoru a da ne povećavamo zapreminu cilindara motora. KAKO ? Jednostavno lopatice kompresorskog kolo sabijaju vazduh u cilindar pod nekim određenim pritiskom. Dobijamo više vazduha a samim tim možemo da ubacimo i više goriva da bi i dalje imali idealnu smešu koja nam daje najveću snagu. CELA SUŠTINA TURBINE JE STALA U OVE TRI REČENICE.

POGLEDAJTE VIDEO sa detaljnim objašnjenjem rada turbine na 3d modelu a zatim i postupak reparacije turbine motora 1.6 hdi od 66 kw odnosno 90 KS.

 

 

Reparacija turbine i remont turbine – Zbog čega dolazi do neispravnosti turbina

Uzroci zbog kojih dolazi do oštećenja turbine zbog kojih moramo vršiti reparaciju turbine ili remont turbine :

 • Nedovoljno podmazivanje turbine
 • Prisustvo stranih tela i prljavštine u sistemu podmazivanja
 • Zamena ulja se nevrši na propisanom vremenskom intervalu
 • Pojava stranih tela u izduvnom i usisnom sistemu
 • Loš kvalitet materijala i izrade rezervnih delova

 

Koji su preduslovi za montiranje raparirane turbine

Da bi mogli da počnemo sa reparacijom ili remontom turbine moramo utvrditi zbog čega je došlo do oštećenja turbine i nužnosti za njenom reparacijom.

Uzroci neispravnosti turbine:

 1. Loše podmazivanje turbine koje uslovljava oštećenje biksni odnosno ležajeva osovine turbine.
 2. Neispravnost delova motora zbog kojih nečistoće putem podmazivanja dospevaju do turbine
 3. Neispravnost usisnog sistema i ulazak stranog tela u kompresorsko ili turbinsko kolo
Turbo servis i remont turbina
Turbo servis i remont turbina

Sve ove neispravnosti moramo otkloniti pre montiranja turbine koju smo reparirali ili remontovali. U slučaju da ne otklonimo navedene neispravnosti sa novom turbinom ponoviće se ista neispravnost. Turbine su konstruisane tako da mogu da izdrže i preko 400-500000 pređenih km ali nepravilnim ili nedovoljnim održavanjem ova kilometraža se značajno smanjuje.

Najčešći je kvar usled lošeg podmazivanja turbine gde dolazi do oštećenja ležajeva osovine, propuštanja ulja pa čak i oštećenja lopatica turbinskog i kompresorskog kolo zbog većeg lufta i mehaničkog udaranja u telo turbine. Loše podmazivanje može biti uslovljeno zaprljanom mrežom koja sprečava da oštećeni delovi motora dođu do centralnog dela turbine. Mreža nam je zaštitila turbinu od oštećenja stranih tela ali ako je zaprljana turbina nema dobro podmazivanje. Dolazi do pregrevanja ležajeve i osovine usled trenja i do njihovog deformisanja. Kod ovog slučajeva remont možemo rešiti sa reparacionim setovima ili zamenom celog centralnog dela (srce turbine).

OBAVEZNA JE PROVERA DA LI JE OSOVINA TURBINE IZBALANSIRANA.

Ako kupujete celo crce turbine u njemu se već nalazi osovina koja je fabrički izbalansirana i nije potrebna provera. Ako osovina nije oštećenja – izvršeno je balansiranje – reparaciju možete izvršiti osnovnim setom za samo 50-80 eura u zavisnosti od tipa turbine. Celo srce turbine košta u proseku od 120 do 180 eura. Uvek je veća cena remontnih setova za turbine koje imaju promenjivu geometriju (varijabilnu geometriju – popularno ”VARIJABILU”).

Katalog za delove turbine
Katalog za delove turbine

SET ZA REPARACIJU TURBINE

 • U NAŠEM ***TURBO SERVISU XXX**** MOŽETE NAĆI :

  • Turbine za Nisan Qashqai 1.5 dCi,
  • Turbine za Renault Clio III 1.5 dCi,
  • Turbine za Renault Megane II 1.5 dCi,
  • Turbine za Renault Scenic II 1.5 dCi,
  • Turbine za Passat 2.0 TDi 140ks

   remont turbina i setovi za reparaciju
   remont turbina i setovi za reparaciju
  • Turbine za Passat 1.9 TDi
  • Turbine za Golfa 2.0 TDi
  • Turbine za Audi 2.0 Tdi
  • Turbine za Škodu 2.0 Tdi
  • Turbine za Octavia 2.0 TDI
  • Turbine za Passat 1.9 TDi
  • Turbine za Golfa 1.9 TDi
  • Turbine za Audi 1.9 Tdi
  • Turbine za Škodu 1.9 Tdi
  • Turbine za Octavia 1.9 TDI
  • Turbine za vw
  • Turbine za golf 3
  • Turbine za golf 4
  • Turbine za passat
  • Turbine za BMW
  • Turbine za Renault

   remont turbina i setovi za reparaciju
   remont turbina i setovi za reparaciju
  • Turbine za Audi
  • Turbine za Laguna
  • Turbine za Clio
  • Turbine Megan
  • Turbine za Peugeot
  • Turbine za Ford
  • Turbine Santa fe
  • Turbine X5
  • Turbine Citroen 1.4 hdi
  • Turbine Citroen 1.6 hdi
  • Turbine Citroen 2.0 hdi
  • Turbine za Peugeot 2.0 HDi
  • Turbine za SantaFE
  • Turbine za Nisna Patrol
  • Turbine za Volvo
  • Turbine za S60
  • Turbine za D5
  • Turbine za BMW 320D

   remont turbina i setovi za reparaciju
   remont turbina i setovi za reparaciju
  • Turbine za 530D
  • Turbine za BMW 118
  • Turbine za BMW 730
  • Turbine za BMW 525
  • Turbine za BMW 325
  • Turbine za BMW TDS
  • Turbine za Stilo
  • Turbine za Mareu
  • Turbine za Alfu
  • Turbine za Fiat
  • Turbine za NISAN
  • i mnoge druge turbine za sve vrste vozila
Turbo servis i remont turbina
Turbo servis i remont turbina

 

O principu rada turbine, načinu nastajanja pritiska turbine, delovima turbine i remontu i reparaciji turbine možete se upoznati ako pročitate naše prethodne članke koji su na sledećim linkovima:

 1. Pritisak turbine – problem visokog i niskog pritiska turbine
 2. Turbo pogon kod motora (turbina – video) – princip rada

Prenošenje snage (radilica, menjac, kvacilo, druk lager, lamela, poluosovine …)

Facebooktwitterredditpinterest

Jedna od glavnih karakteristika vozila je snaga. Snagu vozilo dobija od motora, a da bi tu snagu vozilo koristilo , moramo je preneti do pogonskih točkova (radilica, menjac, kvacilo, druk lager, lamela, poluosovine …). Sistem za prenošenje snage ima zadatak da obrtni moment sa kolenastog vrataila (radilice motora) prenese do pogonskih točkova a da pri tom izvrši i promenu obrtnog momenta prema potrebama vozača.

transmisija automobila
transmisija automobila

Obrtni moment prenosimo preko sledećih delova sistema za prenos snage:

 • Spojnice (kvačilo),
 • menjača,
 • zglobnih vratila,
 • reduktora (kod terenskih vozila),
 • diferencijala,
 • poluvratila (poluosovina) do pogonskih točkova.

 

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

 

Spojnica (kvačilo)

Kvačilo ima ulogu da prenese obrtni moment (prenese snagu motora) sa zamajca motora do menjača a da pritom obezbedi elestičnu vezu. Obezbedivši elastičnu vezu između motora i menjača , izbegavamo mehanička oštećenja zupčanika.

Prema načinu uključivanja kvačilo može biti:

• manuelno,
• automatsko.

Prenosni mehanizam u samom kvačilu može biti tehnički rešeno na više načina:

• mehanički prenos,
• hidrostatički,
• pneumatski,
• kombinovani hidraulično-pneumatski (servo uređaj).

Kod putničkih automobila najčešće se koriste mehanički prenos i hidrostatički prenos. Mehanički prenos je zastupljen kod automobila starih generacija dok hidrostatički se primenjuje kod novih generacija automobila. Kod težih vozila kao što su kamioni i autobusu , koriste se servo uređaji (hdraulično-pneumatski).

Sa stanovišta vozača , znamo da pedalu kvačila koristimo kada startujemo vozilo, kada menjamo stepene prenosa (brzine) na menjaču i kada zaustavljamo vozilo. Prilikom startovanja vozila pritiskamo pedalu kvačila kako bi prekinuli prenos obrtnog momenta sa motora prema pogonskim točkovima a sve sa ciljem da prilikom startovanja motora nedođe do pokretanja vozila.

Prilikom menjanja stepena prenosa na menjaču da nebi došlo do mehaničkih oštećenja zupčanika zamajca i menjača pritiskamo kvačilo kako bi odvojili prenos obrtnog momenta motora do menjača . Kod zaustavljanja vozila da nebi došlo do gušenja motora i gašenja zbog zaustavljanja rotacije točkova prilikom pritiskanja pedale kočnice, takođe prekidamo prenos obrtnog momenta odvajanjem spojnice kvačila.

Pošto danas imamo načešću upotrebu hidrauličnih sistema kvačila ovde ću detaljnije objasniti princip rada tako konstruisanog kvačila. Da vas nebi zbunio naziv hidraulična kvačila moram napomenuti da se hidraulično ulje koristi prilikom prenosa sile pritiska vozača sa pedale kvačila na dvokraku polugu. Sama konstrukcija kvačila je nezavisna od prenosa navedene sile. Takođe morate napraviti razliku između sistema kvačila i samog kvačila.

Hidraulicno kvacilo
Hidraulicno kvacilo

Sistem kvačila se sastoji od :

• Pedale kvačila
• poluga i povratnih opruga pedale kvačila
• rezervoara ulja
• cevovoda hidrauličnog ulja
• glavnog cilindra kvačila
• radnog cilindra kvačila i
• kvačila

Samo kvačilo sastoji se od delova koji nisu ista za sva kvačila već se razlikuju od vrste konstrukcijskog rešenja.

Jednolamelaste spojnice – kvačila

Sastavni delovi kvačila (jednolamelasta spojnica):
• Potisni ležaj- druklager
• potisna ploča
• frikcioni disk – lamela
• spojničko vratilo

lamelasto kvacilo
lamelasto kvacilo

Pritiskom na pedalu kvačila , zatežemo povratnu oprugu kvačila i pritiskamo klip klavnog cilindra kvačila. Preko hidraulične tečnosti kvačila sila se prenosi sa glavnog cilindra na klip radnog cilindra kvačila. Ujedno klipom radnog cilindra kvačila pomeramo dvokraku polugu koja svojim drugim delom pomera potisni ležaj kvačila i zatežemo povratnu oprugu dvokrake poluge. Potisni ležaj vrši pritisak na tanjirastu oprugu koja sistemom poluga odvaja potisnu ploču od frikcionog diska (lamele). Pošto je frikcioni disk (lamela) povezana sa zamajcem osoviinom koja ulazi u žlebove glavčine lamele, odvajanjem potisne ploče od lamele prekidamo prenos obrtnog momenta.

Uključivanje kvačila se vrši obrnutim redom. Elastičnost uključivanja kvačila postiže se konstrukcijskih rešenjem lamele. Glavčina lamele je spojena sa firkcionim oblogama lamele preko zavojnih amortizacionih opruga koje nam prilikom uključivanja spojnice vrše amortizaciju.

Pored navedenog kvačila postoje kvačila sa dve lamele , koje se koriste kod vozila velikih snaga i težina . U navedenim kvačilima pored dve lamele imamo i dve potisne ploče a princip rada je skoro potpuno isti kao kod jednolamelastih kvačila.

dvolamelasto kvacilo sa plivajucim zamajcem
dvolamelasto kvacilo sa plivajucim zamajcem

Centrifugalno kvačilo

Centrifugalno kvačilo poput lamelastih kvačila obrtni moment prenosi trenjem preko frikcionog diska (lamele). Osnovna razlika je između ove dve vrste je u konstrukcisko rešenju uključivanja i isključivanja kvačila.

centrifugalno kvacilo
Cenrifugalno kvacilo

Kod lamelastih kvačila uključivanje i isklučivanje se vrši preko tanjiraste opruge i povratnih opruga koje se nalaze između potisne ploče i poklopca kvačila. Dok kod centrifugalnog kvačila imamo tegove koji se šire pri povećanju broja obrtaja (usled sile inercije), koji se prenose na menjač, i sve jače pritiska potisnu ploču prema lameli. Prilikom polaska vozila sa mesta broj obrtaja je mali pa je i sila trenja između potisne ploče i lamele mala kako se brzina povećava sila je sve veća. Sila trenja se kod centrifugalnih spojnica reguliše automatski dok kod fikcionih odnosno lamelastih pritiskom na pedalu kvačila. Pogledajte animaciju i sliku.

Princip rada centrifugalnog kvačila

Pored navedenih načina uključivanja i isključivanja kvačila kod pojedinih vozila uključivanje i isključivanje se reguliše i elektromagnetom.

Hidrodinamičke spojnice (hidrodinamička kvačila)

Hidraulična kvačila nemaju delova koji se dodiruju (tarućih površina) već se prenos momenta od motora prema menjaču prenosi putem tečnosti.

Sastavni delovi hidrauličnih kvačila su:

• pumpno kolo
• turbinsko kolo
• zaštitni omotač

hidrodinamicko kvacilo
hidrodinamicko kvacilo

Prilikom rotacije kolenastog vratila dolazi do rotiranja lopatica pumpnog kola koja guraju tečnost od sebe i ka gore. Dostizanjem određenog broja obrtaja obrtni moment se prenosti putem tečnosti na turbinsko kolo (lopatice turbine) , prolazi kroz lopatice a zatim centralnim delom se vraća u pumpno kolo . Ceo postupak se ponavlja a tečnost kruži svo vreme dok motor radi. Ova vrsta kvačila se koristi u kombinaciji sa automatskim menjačima.

Prednosti hidrauličnog kvačila u odnosu na frikciona :

• lagano polaženju sa mesta,
• prigušenju svih vibracija,
• uključivanje spojnice je automatsko
• omogućava duži vek motora i menjača

Nedostaci u odnosu na frikciona kvačila:

• gubitak dela snage u prenosu obrtnog momenta sa pumpnog na turbinsko kolo
• skuplji delovi i održavanje

Princip rada hidrodinamičkog kvačila (hidrodinamički spojnice)

Menjački prenosnik (menjač)

mehanicki prenos snage
mehanicki prenos snage

Osnovna namena menjača je da izvrši promenu obrtnog momenta koji dobijamo od motora,odnosno obezbeđuje  najbolje vučne karakteristike vozilu , prema uslovima puta. Da li ćemo smanjivati ili povećavati obrtni moment zavisi od uslova puta, odnosno od potreba vozača. Obrtni moment na ulazu u menjač i izlazu iz menjača se razlikuje. Izlazni obrtni moment kao takav se dalje prenosi ili prema razvodniku pogona (reduktoru , ako ga automobil ima) ili direktno na pogonski most automobila. Pored navedenih karakteristi menjač mora da obezbedi lakoću komandovanja i bešumnost rada. Da nebi došlo do mehaničkih oštećenja pojedinih delova motora i menjača prilikom promena stepena prenosa između njih se nalazi spojnica (kvačilo) koja  prekida prenos obrtnog momenta prilikom promene stepena prenosa u menjaču.

Menjačke prenosnike delimo na dve osnovne grupe:

 • glavne (menjači) i
 • pomoćne (reduktori)

Prema načinu prenošenja obrtnog momenta , menjačke prenosnike (menjače) delimo na:

 • mehaničke,
 • hidrodinamičke,
 • hidrostatičke,
 • električne i
 • kombinovane.

Prema načinu promene stepena prenosa, odnosno obrtnog momenta:

 • stepenaste,
 • kontinualne i
 • kombinovane

Prema konstrukciji, stepenasti menjači mogu biti:

 • nesinhronizovani i
 • sinhronizovani

Prema načinu uključivanja menjačke prenosnike (menjače) delimo na:

 • menajči sa automatskim uključivanjem
 • menajči sa poluautomatskim uključivanjem

Danas su najzastupljeni manuelni, sinhronizovani, mehanički, stepenasti menjači. Zbog navedenog, princip rada ćemo objašnjavati upravo na njima.

manuelni, sinhronizovani, mehanički, stepenasti menjač
manuelni,sinhronizovani, mehanički, stepenasti menjač

Manuelni znači da stepene prenosa menjamo ručno, pomoću poluge menjača.

Sinhronizovani menjači su potisnuli ranije nesinhronizovane menjače zbog lakoće menjanja stepena prenosa, male čujnosti , dugotrajnosti delova sinhronih menjača. Suštinska razlika između sinhronizovanih i nesinhronizovanih menjača  je u korišćenju kandžastih,sinhronih spojnica. Kod nesinhronizovanih menjača , zubčanici glavnog vratila su u krutoj vezi sa vratilom dok kod sinhronizovanih spoj između glavnog vratila i zubčanika se ostvaruje preko kandžaste spojnice.

Mehanički menjači vrše promenu obrtnog momenta pomoću mehaničkih elemenata (zubčanika).

Stepenasti menjači imaju više stepena prenosa koji su konstrukcijskim rešenjem određeni u zavisnosti od težine i namene vozila.

Princip rada menjača

Prilikom promene stepena prenosa kod ovih menjača vozač mora prvo prekinuti prenos obtrnog momenta sa motora na menjač. To postižemo preko pedale kvačila na način koji je objašnjen na početku ovog članka. Kada smo prekinuli prenos , ručicom menjača zauzimamo određeni položaj, Npr. kada idemo uz veliku uzbrdicu moramo prilagoditi stepen prenosa uslovima puta i zauzeti prvi stepen prenosa. U prvom stepenu prenosa, vozilo ima najveću snagu ali se i najsporije kreće. Obrtni moment na izlazu motora će biti veći u odnosu na obrtni moment na izlazu menjača. Odnos se određuje konstrukciskim rešenjem menjača. Kako se stepeni prenosa povećavaju obrtni moment na izlazu menjača je sve veći ali snaga vozila opada.

Povlačenjem ručice menjača pomeramo određenu pomičnu polugu a zajedno sa njom i viljušku za uključivanje zubčanika. Menjač je konstruisan tako da se u jednom položaju ručice menjača može uključiti samo jedan zubčanik. Pod uključivanjem zubčanika podrazumevam spajanje zubčanika sa izlaznim vratilom preko kandžaste, sinhrone spojnice. Pri svakoj promeni prenosa , prvo isključujemo vezu jednog zubčanika a zatim uključujemo drugi zubčanik, čime smo izbegli mehaničko oštećenje zubčanika menjača. Kada spajamo dva zubčanika u vezu, jedan u odnosu na drugi se okreću u suprotnom smeru a brzina okretanja jedno i drugog zavisi od odnosa obima zubčanika. Da bi se vozilo kretalo unazad u menjač je ubačen dodatni zubčanik (leteći zubčanik- treći) kako bi na izlazu menjača dobili obrtni moment suprotnog smera.

Sinhrona kandžasta spojnica se sastoji od:

 • uključno-isključnog prstena
 • kandžaste glavčine kojom je spojnica u čvrstoj vezi sa osovinom
 • osigurača za kandžastu glavčinu i uključno-isključni prsten
 • sinhrona
kandzasta sinhrona spojnica
kandzasta sinhrona spojnica

Kandžasta sinhrona spojnica se nalazi između dva zubčanika na istom vratilu. Kada se nalazi u sredini, oba zubčanika su isključena. U slučaju da želimo da uključimo određeni zubčanik polugom pomeramo spojnicu ka tom zubčaniku a uključno-isključni prsten spaja sinhron i čeoni kandžasti venac zubčanika čime smo dobili vezu zubčanika i vratila. Svi zubčanici u menjaču se okreću , svo vreme dok je kvačilo uključeno a motor je u radu, zbog stalne veze između prenosnog i izlaznog vratila ali se obrtni moment prenosi samo preko uključenog zubčanika.

 

Planetarni menjački prenosnik (planetarni menjač)

planetarni menjac
planetarni menjac

Planetarni menjač je stepenasti tip menjačkih prenosnika ali za razliku od prthodnog primera menjača, ovde imamo pokretne ose  zbog čega je i dobio naziv.

Prednost planetarnog menjača u odnosu na menjače sa nepokretnim osama:

 • prilikom promene stepena prenosa menjača , nije potrebno prekidati vezu sa motorom
 • laka primena automatskog komandovanja
 • rasterećeni ležajevi

Svaki planetarni menjač se sastoji od:

 • centralnog zubčanika (sunce)
 • planetarnih zubčanika koji su povezani u jednu celinu sa jednim vratilom
 • spoljnjeg zubčanika (prsten – obično sa unutrašnjim ozubčenjem)

Svi ovi delovi su spojeni čvrstom vezom sa zasebnim vratilom.

Princip rada planetarnog menjača se zasniva na blokiranju pojedninih zubčanika i promeni ulaznih i izlaznih vratila. U navedenom primeru imamo tri vratila koja mogu menjati uloge (pogonsko vratilo ili prenosno vratilo).

U sledećoj video animaciji rada planetarnog menjača videćete dve celine sa planetarnim zubčanicima koji su povezani na dva zasebna vratila .

Animacija rada planetarnog menjača

visedelni planetarni menjac
visedelni planetarni menjac

Višedelni planetarni menjački prenosnici omogućavaju veći broj stepena prenosa.

 

Hidrodinamički menjač (hidrodinamički menjački prenosnik)

Hidrodinamički menjači spadaju u grupu kontinualnih menjačkih prenosnika, odnosno automatskih menjača. Kod ovih menjača prenos obrtnog momenta vrši se predajom mehaničke energije motora  tečnosti pumpnog kola menjača. Pumpno kolo predaje energiju, preko sprovodnog kola, turbinskom kolu koje je ponovo transformiše u mehaničku energiju (obrtni moment na izlaznom vratilu menjača).

Delovi hidrodinamičkog menjača:

 • pumpno kolo
 • sprovodno kolo koje je nepokretno i omogućuje transformaciju obrtnog momenta
 • turbinsko kolo

Ograničenje ovih menjača je u koeficijentu transformacije stepena prenosa koji iznosi od 2,5 do 4,5.

Hidrodinamički prenos snage

Plivajuci zamajac – princip rada i simptomi neispravnosti – online prodaja

Facebooktwitterredditpinterest

Plivajuci zamajac

Plivajuci zamajac – na samu pomisao da nam je stradao plivajući zamajac, da je oštećen, odmah pogledamo u novčanik. Kolika je cena plivajućeg zamajca? Da li je jeftin za zamenu ? – naprotiv – za naše uslove je jedna od skupljih popravki koje nekada moramo da uradimo. Čuli ste sigurno više mišljenja u vezi plivajućeg zamajca odnosno zamajca sa dvostrukom masom, nekih pozitivnih ali više negativnih, barem je tako u mom slučaju.

Plivajuci zamajac – Šta možete očekivati od ovog članka

U ovom članku ću objasniti ulogu plivajućeg zamajca (zamajca sa dvostrukom masom), od čega se sastoji, koje su mu pozitivne a koje negativne strane, da li se menja u kompletu sa setom kvačila i koji su simptomi lošeg plivajućeg zamajca. Kod nas možete naći po povoljnoj ceni kvalitetne setove plivajućeg zamajca i setove kvačila vodećih svetskih proizvođača – SACHS, LuK, VALEO, WESTLAKE. Jedostavno se raspitajte o ceni tako što ćete nas pozvati ili preko menija posetiti kontakt stranicu za naručivanje i popuniti potrebne podatke.

plivajuci zamajac
plivajuci zamajac

Sastavni delovi plivajućeg zamajca (zamajca sa dvostrukom masom)  i njegova uloga:

 • primarni zamajac
 • ležaj zamajca
 • opruge
 • prirubnica
 • poklopac
 • sekundarni zamajac

Iz navedenih delova vidimo zbog čega se plivajući zamajac naziva i zamajac sa dvostrukom masom.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Koje sve uloge ima plivajući zamajac:

 •  preko njega uz pomoć anlasera se startuje motor – osnovna uloga i običnog zamajca,
 •  ublažava prenos vibracija sa radilice na kvačilo, menjač i ostale delove transmisije automobila,
 • čuva radilicu (kolenasto vratilo),
 • omogućava nam udobniju vožnju.

Pročitajte još jednom ulogu plivajućeg zamajca (zamajca sa dvostrukom masom) i uporedi sa dosadašnjim pričama o njemu. Verovatno ste čuli da su kompanije izmislile plivajući zamajac kako bi od nas uzimali novac za rezervne delove. Ja nisam od onih koji se protive plivajućem zamajcu naprotiv svi automobili koji imaju snagu preko 100 KS moraju ga imati jer nam obezbeđuje dugovečni i pouzdaniji rad vozila. Pravilnom vožnjom, neagresivnom, plivajući zamajac može da traje i preko 200 000 km vožnje. Na našim putevima i sa našim stilom vožnje ovaj deo dolazi za zamenu na svakih 140 do 170 000 km. Ali za to vreme je produžio radni vek setu kvačila, radilici, menjaču i ostalim delovima u sistemu transmisije, a i udobna vožnja je nešto zbog čega obožavam automobile.

Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager
Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager

Na koji način funkcioniše plivajući zamajac (zamajca sa dvostrukom masom) i simptomi neispravnosti

Primarni zamajac je u čvrstoj vezi sa kolenastim vratilomo (radilicom) dok je sekundarni zamajac preko prirubnice i seta kvačila u vezi sa osovinom menjača. Prirubnica ima dva ispusta koji se oslanjaju na krajeve opruga u plivajućem zamajcu a takođe i primarni zamajac je oslonjen svojim ispustima na druge krajeve opruga. Ublažavanje prenosa vibracija sa radilice na menjač se vrši uz pomoć opruga i nezavisnog pokretanja primarnog i sekunadarnog zamajca. Koji su osnovni simptomi neispravnog plivajućeg zamajca:

 • Trzanje prilikom startovanja vozila
 • Trzanje prilikom menjanja stepena prenosa
 • Karakterističan zvuk lupanja

Pogledajte video i objašnjenje rada plivajućeg zamajca na 3d modelu.

Ko su proizvođači plivajućeg zamajca i seta kvačila

Najkvalitetnije i najpouzdanije setove plivajućeg zamajca i setove kvačila proizvode nemačke kompanije SACHS i LuK , francuska VALEO, internacionalna kompanija WESTLAKE i dr. Zbog same cene plivajućeg zamajca često možete naći kopije koje se proizvode u Turskoj ili Kini. Delovi istih kompanija koje imaju proizvodnju u Evropi i ispostave u Kini i nekim istočnim zemljama imaju veliku razliku u kvalitetu izrade delova pa i tu morate obratiti pažnju. MI SE MOŽEMO POHVALITI SA VEOMA MALIM BROJEM REKLAMACIJA A I U TIM SLUČAJEVIMA GLEDAMO DA IZAĐEMO U SUSRET KUPCIMA.

Od kompanija SACHS, LuK ,VALEO i WESTLAKE po kvalitetu izrade delova izdvojio bih SACHS i LuK koje su specijalizovene za proizvodnju setova plivajućeg zamajca, setova kvačila, delova za kvačilo – korpi kvačila, lamela (frikcioni disk), druk lagera (potisni ležaj) i raznih ležajeva. Kompanija VALEO se bavi proizvodnjom širokog dijapazona delova za automobile i druga vozila pa i sam kvalitet setova plivajućeg zamajca i setova kvačila je slabijeg kvaliteta od setova koje proizvode kompanije SACHS i LUK. WESTLAKE je internacionalna kompanija koja ima ispostave u Severnoj Americi, Kanadi, Nemačkoj ali i u Kini, Indiji i Tajvanu.

Plivajuci zamajac Luk
Plivajuci zamajac Luk

SACHS Plivajuci zamajac

SACHS Plivajuci zamajac

WESTLAKE Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager

WESTLAKE Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager

VALEO Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager
VALEO Set plivajuci zamajac , kvacilo, druk lager

 

Senzori automobila koji utiču na formiranje smeše goriva

Facebooktwitterredditpinterest

SENZORI AUTOMOBILA – U današnje vreme nemože da se zamisli pravilan i dugotrajan rad motora bez nadzora određenih senzora. Ti senzori si kontrolisani upravljačkim modulima i glavnim računarom. Bez ovih elektonskih elemenata današnji motori bi imali veću potrošnju, bučniji rad i kraći radni vek. Sama logika uzajamnog rada ovih elemenata je jednostavna ali se može razlikovati od porizvođača motora i elektronskih komponenti sistema digitalne kontrole rada motora. Već u prethodnim člancima objasnili smo način formiranja smeše goriva i vazduha i kod dizel i kod benzinskih motora. Razumevanje tog dela je neophodno za nastavak prećenja ovog članka.
CILJ digitalne kontrole rada motora je postizanje idealnog odnosa vazduha i goriva u određenom trenutku ali u skladu sa naprezanjem motora i trenutnih karakteristika smeše.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Senzori automobila – protokomer

Prvi senzor na putu od filtera vazduha prema usisnoj grani je protokomer ili MAF senzor. Njegova osnovna uloga je da računaru da podatak kolika je količina vazduha prošla kroz njega odnosno koliku je količinu vazduha motor primio u cilindar.

protokomer
Senzori automobila – protokomer

MAF senzoru je prethodio VAF senzor. Namena im je potpunto ista ali način na koji su obrazovali signal koji je proporcionalan količini usisanog vazduha je različit. VAF senzor se ugrađivao kao i sada MAF senzor odmah posle filtera vazduha. VAF senzor se sastoji od zasebnog valjkastog dela koji u sebi ima mernu pločicu koja je na osovini spojena sa klizačem potenciometra. Navedeni valjkasti deo je konstruisan tako da se merna pločica zaokreće proporcionalno količini usisanog vazduha.

Za podešavanje smeše u praznom hodu i kod hladnog starta postoje baj-pas kanali koji se ručno podešavaju preko odgovarajućih vijaka. Ovo podešavanje je često zadavalo muke neukim vozačima koji bi sami pokušali da izvrše štelovanje. Izradom MAF senzora unapredio se rad i drugih elektronskih komponenti pa podešavanje smeše kod hladnog starta i u praznom hodu preuzeo je sam računar. Njemu pomaže leptir gas – kao izvršni elemenat. Princip rada MAF senzora je sličan VAF senzoru ali se način obrazovanja signala razlikuje.

MAF senzor je izrađen pomoću novije ’’hot film’’ tehnologije ili ’’tehnologije vrućeg filma’’ koja obrazuje signal na osnovu zagrejanosti filma koji se nalazi u sedišnjem delu protokomera a do njega vazduh dolazi kroz profilisan otvor. Sama nit filma se zagreva proporcionalno količini vazduha koji je prošao kroz senzor. Dalju obradu signala koji obrazuje navedena nit preuzima elektronska pločica koja se nalazi u samom MAF senzoru. MAF senzori su se pokzali mnogo pouzdanije od prethodnih VAF senzora.

Kod velikog broja automobila senzor temperature usisnog vazduha se nalazi u samom protokomeru.
Neispravnost MAF senzora – protokomera se ogleda u :
– signalizaciji lampice na instrument tabli,
– neravnomernom radu motora,
– povećanoj potrošnji goriva,
– gubitku snage.

Senzori automobila – senzor pozicije leptir gasa

Ako nastavimo da pratimo protok vazduha u motoru, posle protokomera naićićemo na turbinu, interkuler a odmah zatim na leptir gas. Leptir gas je izvršni element u digitalnoj kontroli rada motora, a njim upravlja ECU (računar) uz pomoć senzora pozicije leptir gasa.

senzor pozicije leptir gasa

Leptir gasom može upravljati direktno i sam vozač preko papučice gasa i sajle ako imamo mahaničko upravljanje. Senzor pozicije leptir gasa formira signal na osnovu pozicije letipra preko promenljivog otpornika (potenciometra) i takav signal šalje u ECU. U zavisnosti da li je leptir gas mehaničkog tipa (povezan sajlom sa papučicom gasa) ili je digitalni (pokreće ga step motor) senzor leptir gasa može imati tri, četri, pet ili šest izvoda. Obično kod digitalne kontrole gasa imamo ili pet ili šest izvoda na ulazu u kućište, ali se dva koriste za pokretanje step motora koji vrši fizičko pomeranje leptir gasa.

Kod mehaničkog upravljanja leptir gasa na samom kućištu ima i senzor ili prekidač praznog hoda koji ima ručno podešavanje. Pogrešno podešavanje senzora praznog hoda se ogleda u nepravilnom radu motora na ’’leru’’. Često je ovaj senzor integrisan u samo kućište i napaja se preko njega. U ovom slučaju na kućištu imamo ulaz sa četri izvoda.

Prednost digitalne kontrole gasa u odnosu na mehaničku:
– Bolja regulacija smeše jer u samu poziciju leptira pored pritiska pedale gasa od strane vozača utiču i MAF senzor-protokomer (ili MAP ako na vozilu nemamo protokomer), senzor temperature usisnog vazduha (ACT senzor), senzor temperature rashladne tečnosti (ECT senzor),
– Ravnomerniji rad motora,
– Usled nepravilnog rada motora koji može dovesti do oštećenja motora, računar će poslati signal za zatvaranje leptir gasa i ugasiti motor,
– Takođe usled narušavanja bezbednosti u upravljanju motornim vozilom koji je nastalo otkazom nekih sigurnosnih sistema dolazi do zatvaranja leptir gasa i gašenja motora.

Senzori automobila – map senzor i IAT senzor

Ako dalje nastavimo sistemom usisavanja vazduha nailazimo na MAP senzor i senzor temperature usisnog vazduha. Oba ova senzora se neretko nalaze na kućištu leptir gasa.

MAP senzor
Senzori automobila – map senzor

MAP senzor daje računaru podatak o razlici između atmosferskog pritiska i pritiska u usisnoj grani. Izrađen je na principu potenciometra kog pokreće elasitična membrana. Ona razdvaja navedene pritiske i u zavisnosti od razlilke pritiska membrana će se pomerati više ili manje. Ali proporcionalno sa razlikom pritiska. MAP senzor je bitan senzor automobila. On nam daje podatak o opterećenju motora i utiče na formiranje smeše, momenta paljenja smeše kao i u upravljanju recirkulacijom gasaova (EGR ventilom).

U motorima gde imamo i MAP i MAF senzor, MAP senzor ima ulogu samo u kontroli EGR ventila a sekundarnu ulogu u kontroli funkcionisanja motora.

Senzori automobila – IAT SENZOR – Senzor temperature usisnih gasova

Senzor temperature usisnih gasova (IAT senzor) meri temperaturu u usisnoj grani, kako bi računar mogao da koriguje smešu i dobije sto bolje sagorevanje u cilindru. IAT senzor se izrađuje na principu promenljivog otpornika.

IAT SENZOR
Senzori autmobila – IAT senzor

Promenu temperature u usisnoj grani prati promena otpornosti tako što povećanjem temperature – otpornost opada. Iz prethodnog navedenog kod senzora koji su konstruisani na ovaj način sa porastom temperature signal prema računaru opada.

Kod starijih automobila senzor temperature usisnih gasova je imao ulogu i odlaganja uključenja EGR ventila prilikom hladnog starta. Kod novih automobila ovu ulogu je preuzeo ECT senzor (senzor temperature rashladne tečnosti – TERMODAVAČ). Senzori koji su konstrukcijski rešeni na ovaj način ( temperaturni senzori) mogu se sresti na velikom broju mesta u automobilima.

– Senzor temperature sistema za recirkulaciju izduvnih gasova, senzori temperature goriva i ulja, senzori temperature u sistemu digitalne kontrole klima uređaja , ……

Senzori automobila – termodavač

Ovde ću iskoristiti priliku da napravimo razliku između TERMOSTATA, TERMODAVAČA i TERMOPREKIDAČA.

Termodavač meri temperaturu rashladne tečnosti u motoru i prikazuje podatak na instrument tabli.

Termostat vrši regulaciju razmene rashladne tečnosti između hladanjaka i motora. Kada je motor zagrejan on pusta tečnost iz hladnjaka da uđe u motor a zagrejanu rashladnu tečnost iz motora vraća u hladnjak. Kada se završi ova razmena on zatvara protok do ponovnog ciklusa razmene rashladne tečnosti.

Termoprekidač je elekrični prekidač koji vrši prekid u strujnom kolu ventilatora po potrebi.

termodavac
termodavac

Kada imamo povećanu temperaturu rashladne tečnosti koju nemože da održava sama cirkulacija vazduha oko hladnjaka i motora on uspostavlja električno kolo i pali ventilator hladnjaka. Kada se spusti temperatura ispod temperature na kojoj radi termoprekidač on vrši prekid el.kola i zaustavlja ventilator.

Usisni vazduh dlje prolazi kroz cilindre motora i izlazi posle sagoravanja na izduvnu granu prema katalizatoru i auspuhu. Na novim automobilima kod katalizatora imamo dve lambda sonde. Jednu pre katalizatora a drugu posle katalizatora a namenjene su za kontrolu izduvnih gasova i upravljanjem smešom u cilindrima preko računara i EGR ventila.

lambda sonda
lambda sonda

Senzori automobila – Lambda sonda

Prva lambda sonda je namenjena za kontrolu izduvnih gasova iz motora. Druga ima ulogu u proveri ispravnosti rada katalizatora tako što računar upoređuje vrednosti prve i druge lambda sonde sa svojmi tabelama u ROM memori. Na osnovu povratne vrednosti daje podatak izvršnim elementima sistema (EGR ventil, dizne, klapna gasa) da li treba vršiti korekciju smeše. Takođe upozorava vozača signalnom lampicom na instrument tabli o neispravnosti izduvnih gasova na drugoj lambda sondi.

Sama lambda sonda detektuje razliku kisonika u izduvnim gasovima i u atmosferi. Jedan kraj sonde je uronjen u cev kroz koju prolaze izduvni gasovi. Drugi kraj se nalazi van na atmosferskom vazduhu. Detektovanjem kiseonika na tom kraju sonde se javlja određen potencijal koji je na drugom kraju različit zbog razlike u koncentraciji kisonika. Razlika potencijala daće nam određenu naponsku vrednost koja predstavlja koristan signal za računar. Detaljan rad i konstrukciju lambda sondi obradićemo u posebnom članku.

sastav lambda sonde
sastav lambda sonde

Ako sam uspeo da vam ovim člankom pojednostavim ulogu i rad pojedinih senzora automobila koji imaju ulogu u formiranju smeše goriva i vazduha i približim vam digitalnu kontrolu rada motora, ispunio sam cilj ovog članka.

Ako imate neko zapažanje u vezi ovog članka ili imate problem sa vozilom, napišite nam u komentaru a mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo u što kraćem roku.

Zamena silen blokova, amortizeri i njihova zamena, zamena viljuški (ramena), jabučica viljuški, krajeva letve volana, stabilizatora i ležajeva

Facebooktwitterredditpinterest

 Zamena silen blokova, amortizeri i njihova zamena, zamena šolje amortizera, viljuški (ramena), jabučica viljuški, krajeva letve volana, stabilizatora i ležajeva

Ovo je tema koja je zanimljiva i početnicima ali i iskusnim vozačima a probleme u potrošnim delovima sistema za oslanjanje automobila — amortizeri, šolje amortizera, silen blokovi, viljuške, jabučice, krajevi letve volana …— lako uočavaju i vozači početnici. Prvo što osetimo u vožnji automobila je ponašanje automobila na neravninama, ako automobil prolazi lagano bez velikog ljuljanja i zvukova udaranja metala od metal stečemo utisak da je auto stabilan (utegnut).

U ovom članku težište dajemo na samoj zameni silen blokova, amortizera, šolja amortizera, viljuške ili ramena, jabučice viljuške, krajevi letvi volana, stabilizatora i ležajeva. Posle čitanja ovog članka lako ćete shvatiti šta su amortizeri i čemu su namenjeni amortizeri.

Nešto detaljnije o sistemu za oslanjanje možete naći u našem prethodnom članku koji možete posetiti na adresi – LINK

Kada kod našeg automobila uočimo jače zvukove koji su neprijatni i kvare nam osećaj u vožnji moramo obratiti pažnju na par stvari (ovde mislim na zvukove koje potiču od delova u sistemu za oslanjanje – amortizeri, šolje amortizera, silen blokovi, viljuške, jabučice, krajevi letve volana ..):

 1. Iz kog dela automobila potiču ti zvukovi?
 2. Da li nastaju u gornjem delu automobila ili donjem – bliže podlozi?
 3. Vrsta zvuka – da li je to udarac metal od metal, škripa gumenih površina ili … ?
 4. Da li se zvuk pojačava ili smanjuje pod određenim uslovima vožnje ?

 

 

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Zamena silen blokova

Silen blokovi su namenjeni da obezbede elastičnu vezu (nečujnu u radu) između dve čvrste,obično metalne celine koje su spojene osovinom. Kod automobila najviše su zastupljeni na spoju viljuške (ramena) i šasije. U zavisnosti od tehničkog rešenja može ih imati jedan ili više. Sastoje se od dva metalna cilindra koja su spojeni čvrstom gumom. Veći cilindar dolazi u spoj sa ležištem silen bloka na viljušci a manji cilindar koji se nalazi unutar većeg služi za smeštanje osovine koja će povezati šasiju sa viljuškom. Ovakvim rešenjem smo dobili pokretnu vezu između rama automobila i viljuške.

silen blok

Oštećenje silen blokova se primećuje vizuelnim pregledom a u toku vožnje prilikom nailaska na veće neravnine čućemo udarce metala od metal koji su ublaženi gumenim delovima silen bloka koji se još uvek nalaze između dva metalna cilindra.

Da bi zamenili silen blok moramo najpre skinuti točak i osloboditi viljušku tako da imamo pristup silen bloku. Postoje razni alati  za vađenje silen blokova ali možemo izdvojiti ’’radapciger’’ i ’’ master set za silen blokove’’. Pored ovih alata možemo se i poslužiti gedorama odgovarajućeg prečnika i brezona sa dugačkim navojnim maticama. Ovim načinom jedna gedora mora biti šira od silen bloka kako bi na tu stranu izvlačili silen blok a druga mora biti prečnika kao spoljni cilindar (ne šira da nebi kačila obod ležišta na samoj viljušci). Prostim zavrtanje matica koje se nalaze sa spoljnih strana gedora dolazi do izvalčenja oštećenog silen bloka. Vraćanje se vrši na isti način. Obavezno lezista silen blokova, pre nego što stavimo novi silen blok, očistimo od rđe i prljavštine a zatim  podmažemo grafitnom ili univerzalnom masti.

skidanje viljuške - silen blokovi

Amortizeri, zamena amortizera, opruge i šolje amortizera

Šta su to amortizeri, uloga i sastavni delovi amortizera smo detaljnije objasnili u članku o amortizerima  – LINK

Amortizeri – simptomi neispravnosti amortizera i delova u dodiru sa njima:

 • Ako čujete tupe udarce u pravcu određenog točka u gornjem delu šasije automobila, velika verovatnoća je da imate oštećenu šolju amortizera ili se možda samo olabavio šraf  koji drži pričvršćen gornji kraj amortizera za šasiju,
 • Ako naiđete na veće neravnine na putu a posle prelaska auto nastavi sa ’’ljuljanjem’’ znajte da vam je stradao amortizer,
 • Ako prilikom prelaska preko neravnina čujete jake udarce metala od metal – verovatno vam je pukla opruga .

Da bi skinuli amortizer moramo skinuti točak zatim odviti par šrafova koji povezuju nosač točka sa amortizerom. Odspojiti stabilizator ako u sistemu oslanjanja imamo stabilizator. Ispod haube automobila pronaći šraf za pričvršćivanje šolje amortizera za šasiju, odviti navedeni šraf a zatim polako izvući ceo amortizer. Kod ovakvih delova obično imamo, u središtu osovine, ležište imbus ili toreks ključa koje nam služi da spreči zajedno okretanje matice šrafa i osovine na kojoj se matica nalazi.

U slučaju da menjamo samo oprugu amortizera ili šolju amortizera sa svojim ležajem moramo odviti gornji šraf amortizera koji je ujedno utvrđivač opruge (ovde govorim o amortizerima koji se nalaze u središnjem delu opruge i zajedno čine jednu celinu – ovakvih je 90 % amortizera na tržištu). Pri razdvajanju opruge od amortizera moramo voditi računa da nedođe do povređivanja jer je opruga napeta. Za odvajanje opruge od amortizera postoji više alata počev od kandži koje se stavljaju sa dve suprotne strane opruge pa preko hidrauličnih presa i ….. Vraćanje opruge na svoje mesto takodje zahteva maksimalnu koncentraciju da nebi došlo do povređivanja.

amortizeri, zamena amortizera i solje amortizera
amortizeri, zamena amortizera i solje amortizera

Zamena ’’jabučica’’ u sistemu oslanjanja automobila

jabucica viljuske

U zavisnosti od tehničkog rešenje sistema za oslanjanje možemo imati više veza popularno nazvanih ’’jabučica’’ na jednom automobilu. Sam naziv je dobijen po izgledu koji podseća na jabuku – u ovalnom ležištu nalazi se kugla iz koje izlazi osovina na koju se vezuje drugi deo sa kojim se izvodi ovaj tip veze. Pošto dolazi do trenja između metalnih površina kugle i ležišta, ona se nalazi ’’uronjena’’ u mast. Kako nebi došlo do izlaska masti van i ulaska prljavštine u spoj, jabučica je zaštićena gumenom oblogom.

Prvi znaci da će stradati jabučica su oštećena gumene zaštite, a kasnije možemo čuti i udarce metal od metal koji se vremenom pojačavaju. Skidanje jabučice se vrši okastim ključevima ili odgovarajućom gedorom. Kod današnjih automobila jabučice se nalaze na spoju viljuške i nosača točka, na krajevima stabilizatora kao i na krajevima letve volana. Kod osovine jabučice, na vrhu, imamo ležište imbus ili toreks ključa koje nam služi da spreči zajedno okretanje jabučice i matice šrafa.

Zamena stabilizatora u sistemu oslanjanja automobila

stabilizator

U zavisnosti od sistema oslanjanja neki automobili nemaju stabilizatore ali njihovu ulogu preuzima ili druga viljuška (rame) ili neki drugi spoj sa šasijom automobila. Obično kod sistema sa jedom viljuškom imamo i stabilizator koji spaja telo amortizera sa balans štanglom. Uloga stabilizatora je da stabiliše vertikalni položaj točka. Prilikom skretanja automobila dolazi do povećanog opterećenja gornjeg dela točka zbog dejstva cetrifugalne sile. Kako bi u tim slučajevima automobil ostajao stabilan a vozač imao bolju kontrolu automobila, u sistem oslanjanja automobila je ugrađen stabilizator koji umanjuje navedeno opterećenje točkova a automobil ostaje stabilan.

Oštećenja stabilizatora možemo proveriti kada odignemo točak od podloge, uhvatimo ga sa obe ruke – jednom rukom za donji deo točka a drugom za gornji – i vršimo cimanje u normalnom smeru od pravca kretanja točka. U slučaju da imamo luft znaćemo da je stabilizator za zamenu.

Skidanje stabilizatora je jednostavno – odvijaju se šrafovi na spoju sa balans štanglom i spoju sa amortizerom. Prilikom samog izvačenja potrebno je polugom na balans štanglu rasteretiti pritisak na stabilizator i lagano ga izvući. Postupak vraćanja je isti samo suprotnim smerom.

Zamena stabilizatora

Zamena viljuške u sistemu oslanjanja automobila

viljuska rame

Viljuška nam je glavni deo nezavisnog oslanjanja automobila. Napominjem ’’nezavisnog oslanjanja’’ jer je ona ključni deo koji vrši odvajanje prenosa oscilovanja jednog točka od drugog (levog od desnog). Viljuške obično stradaju kod većih oštećenja automobila (saobraćajnih udesa i sl…). Izrađene su od jakih i debljih čelika jer trpe velika opterećenja. Deformisane viljuške je gotovo nemoguće vratiti u prethodno stanje pa se moraju zameniti. Obično sa jednim ili dva svoja dela spojena za šasiju automobila a jednim jabučicom za nosač točka. Skidaju se jednostavno ali najveći problem mogu da predstavljaju šrafovi koji su ’’zapekli ’’ i teško se odvijaju.

Zamena ležajeva točka

Ležajevi točka su namenjeni da obrtni moment koji se prenosi od menjača preko poluosovine do točka odvoje od nosača točka ali sa što manje gubljenja obrtnog momenta.

Oštećenja ležajeva točka se čuju u unutrašnjosti automobila kao zujanje. Zbog karakterističnog zvuka koji odzvanja vozaču je nekada teško da odredi točak od koga dolazi opisani zvuk. Kako oštećenja vremenom postaju veća tako se i zvuk pojačava. Ispravnost ležaja najlakše možemo proveriti kada podignemo točak i hvatom sa obe ruke (za levu i desnu stranu točka) cimamo. Ako tom prilikom osetimo luft – ležaj točka je za zamenu. Drugi način je da odignemo točak (moramo vozilo dobro osigurati –nesmemo dozvoliti da padne sa dizalice i točak dodje u dodir sa podlogom) , upalimo vozilo i ubacimo menjač u veći stepen prenosa. Pri većim brojem obrtaja čućemo karakterističan zvuk ako je ležaj za zamenu.

Zamena ležajeva se vrši posebnim alatima kao što su radapciger, hidraulične prese i td…

SVE NAVEDENO BIĆE VAM JASNIJE KADA POGLEDATE VIDEO

Iz ovog teksta mogli da naučite da prepoznate oštećene delove u sistemu za oslanjanje automobila i da samostalno izvršite zamenu.

AKO ŽELITE DA PRIMATE INFORMACIJE O NOVI OBJAVLJENIM ČLANCIMA PRIJAVITE SE NA KONTAKT FORMI U VRHU STRANICE.

Naš YUTUBE KANAL je ’’AUTO OPREMA’’

%d bloggers like this: