Mala auto enciklopedija

Koje su razlike između OBD dijagnostike i eOBD dijagnostike i dijagnostički uređaji

Facebooktwitterredditpinterest

Razlike između OBD I, OBD II i eOBD dijagnostike vozila

Razumevanje razlike između OBD-I, OBD-II i eOBD sistema može biti od pomoći u razumevanju kako je evoluirala tehnologija dijagnostike vozila i kako su se standardi promenili. Evo osnovnog pregleda svake od ovih tehnologija:

OBD-I: OBD-I je bio prvi pokušaj da se stvori univerzalni sistem za dijagnostiku vozila. Uveden je u Sjedinjene Države sredinom 1980-ih. OBD-I sistemi su mogli da identifikuju određene probleme vozila, kao što su sistemske greške i greške motora, ali su bili prilično ograničeni u svom dometu. Takođe, specifični dijagnostički kodovi i metode za pristup informacijama o greškama variraju od proizvođača do proizvođača, što otežava upotrebu OBD-I sistema za mehaničare koji rade sa različitim markama vozila.

Link dijagnostički uređaji
Link dijagnostički uređaji

OBD-II: OBD-II, uveden 1996. godine, predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na OBD-I. Za razliku od OBD-I, OBD-II koristi standardizovane dijagnostičke kodove i metode za pristup informacijama o greškama, što olakšava dijagnostiku i popravku vozila. OBD-II takođe pruža mnogo detaljnije informacije o različitim sistemima u vozilu, uključujući, ali ne ograničavajući se na sistem upravljanja motorom, menjač, sistem kontrole emisije i druge. OBD-II standard je obavezan za sva vozila proizvedena i prodata u Sjedinjenim Državama nakon 1996. godine.

eOBD: eOBD je praktično evropska verzija OBD-II sistema. Uveden je kao standard za sve nove automobile koji se prodaju u Evropskoj uniji od 2001. za benzinska vozila i od 2004. za dizel vozila. Iako eOBD pruža istu funkcionalnost kao OBD-II, on ima dodatne zahteve za kontrolu emisije koji su specifični za Evropsku uniju. Ovi zahtevi su u skladu sa strožim standardima EU o emisiji.

Da bi se omogućila univerzalna upotreba dijagnostičkih alata, sve tri verzije koriste isti priključak, koji se nalazi u vozačkoj kabini vozila. Međutim, tipovi informacija kojima se može pristupiti i način na koji se te informacije tumače razlikuju se između OBD-I, OBD-II i eOBD sistema.

Sve u svemu, glavne razlike između ovih sistema leže u količini i detaljima informacija koje pružaju, u standardima koje koriste i u geografskim oblastima u kojima se primenjuju.

Pojava prvih dijagnostičkih uređaja za vozila

Prvi dijagnostički uređaji za automobile pojavili su se tokom 1980-ih i bili su vezani za OBD-I (On-Board Diagnostics) sisteme, koji su u to vreme bili novina. Ovi uređaji su bili relativno primitivni za današnje standarde i uglavnom su korišćeni za čitanje osnovnih kodova grešaka.

Različiti proizvođači automobila imali su svoje specifične dijagnostičke uređaje koji su bili kompatibilni samo sa njihovim vozilima. Na primer, General Motors je koristio ALDL (Assembli Line Diagnostic Link) konektor i sopstveni dijagnostički protokol. Kompanija Ford Motor je koristila EEC-IV (elektronska kontrola motora, četvrta generacija) sistem za dijagnostiku svojih vozila.

Ovi rani dijagnostički uređaji su obično bili ručni, sa digitalnim ili analognim displejima koji su prikazivali odgovarajuće kodove grešaka. Kodovi su se često tumačili pomoću priručnika koji su isporučeni uz uređaj. U nekim slučajevima, dijagnostički alati su koristili niz lampica ili LED dioda da bi prikazali kodove grešaka, a korisnik bi morao da pogleda priručnik da bi protumačio ove kodove.

Sa uvođenjem OBD-II standarda 1996. godine, dijagnostički uređaji su postali znatno sofisticiraniji i standardizovaniji. OBD-II standard koristi univerzalni konektor, poznat kao J1962 konektor, i standardizovane dijagnostičke kodove, poznate kao P-kodovi. Dijagnostički uređaji dizajnirani za rad sa OBD-II sistemima mogu se koristiti sa bilo kojim vozilom koje podržava OBD-II, bez obzira na proizvođača.

Neki od prvih dijagnostičkih uređaja koji su podržavali OBD-II standard uključivali su Actron CP9135 i Innova 3100. Ovi uređaji su omogućili korisnicima da lako čitaju i brišu P-kodove, pružajući mnogo više informacija o potencijalnim problemima sa vozilom nego njihovi prethodnici.

Pored korišćenja J1962 konektora za povezivanje sa računarom vozila, OBD-II dijagnostički uređaji takođe koriste standardizovane protokole za komunikaciju sa računarom. Ovi protokoli uključuju ISO 9141-2 (uglavnom se koristi u evropskim i azijskim vozilima), SAE J1850 PVM i SAE J1850 VPV (uglavnom se koristi u američkim vozilima), ISO 14230 KVP2000 i ISO 15765 CAN (koristi se u svim novim vozilima od 2008. godine) .

Link dijagnostički uređaji
Link dijagnostički uređaji

Savremeni uređaji za dijagnostiku vozila

Savremeni uređaji za dijagnostiku automobila postali su prilično napredni, sa mogućnošću pružanja detaljnih informacija o širokom spektru sistema unutar vozila.

Evo nekoliko popularnih modela:

 • BlueDriver Bluetooth Pro OBDII alat za skeniranje: Ovaj dijagnostički uređaj koristi Bluetooth tehnologiju za povezivanje sa pametnim telefonom, koji koristi aplikaciju BlueDriver za analizu i prikaz dijagnostičkih podataka. Uređaj podržava sve OBD-II protokole i kompatibilan je sa širokim spektrom vozila.
 • Autel MakiCOM MK808: Autel MakiCOM MK808 je profesionalni dijagnostički uređaj koji pruža sveobuhvatne usluge, uključujući čitanje i brisanje kodova grešaka, prikaz podataka u realnom vremenu, testove sistema i još mnogo toga. Ovaj uređaj podržava sve OBD-II protokole i koristi se u radionicama širom sveta.
 • FIKSD OBD-II Active Car Health Monitor: FIKSD je još jedan dijagnostički uređaj koji koristi aplikaciju za pametni telefon za pružanje dijagnostičkih podataka korisniku. Ovaj uređaj je jednostavan za korišćenje i dizajniran je da pomogne vlasnicima vozila da bolje razumeju moguće probleme sa svojim automobilima.
 • LAUNCH X431 V+: Ovaj dijagnostički alat je profesionalni alat sa mnogim funkcijama, uključujući čitanje i brisanje kodova grešaka, testiranje različitih sistema, resetovanje indikatora usluge i još mnogo toga. Uređaj ima sopstveni ekran i softver, pružajući korisnicima izuzetno interaktivno iskustvo.

Ovi savremeni dijagnostički uređaji obično podržavaju sve OBD-II protokole, uključujući ISO 9141-2, SAE J1850 PVM, SAE J1850 VPV, ISO 14230 KVP2000 i ISO 15765 CAN. Takođe, neki od ovih uređaja podržavaju protokole specifične za proizvođača, što omogućava pristup još više informacija o vozilu.

Mnogi od ovih uređaja su sada bežični i mogu se povezati sa pametnim telefonom ili tabletom preko Bluetooth-a ili Vi-Fi-ja. Ovo omogućava korisnicima da daljinski obavljaju dijagnostiku i dobijaju obaveštenja o potencijalnim problemima sa vozilom direktno na svoj mobilni uređaj.

Karakteristike Delphi i AutoCom dijagnostičkih uređaja i poređenje sa konkurencijom

Delphi i Autocom su dva popularna proizvođača uređaja za dijagnostiku automobila. Oni nude profesionalne alate koji su veoma cenjeni među mehaničarima i entuzijastima.

Delphi DS150E: Delphi DS150E je profesionalni dijagnostički alat koji podržava širok spektar vozila, uključujući automobile, lake kamione i komercijalna vozila. Omogućava pristup mnogim sistemima unutar vozila, uključujući motor, menjač, ABS, vazdušne jastuke, klima uređaje, elektronske module i druge. Ovaj uređaj koristi Bluetooth tehnologiju za povezivanje sa računarom koji koristi Delphi dijagnostički softver.

Autocom CDP+: Autocom CDP+ je još jedan profesionalni dijagnostički alat koji podržava širok spektar vozila. Ovaj uređaj omogućava pristup istim sistemima kao Delphi DS150E, ali takođe uključuje neke dodatne funkcije, kao što su testovi aktuatora i specifične funkcije proizvođača. Autocom CDP+ takođe koristi Bluetooth tehnologiju za povezivanje sa računarom koji koristi Autocom dijagnostički softver.

U poređenju sa konkurencijom, Delphi i Autocom uređaji se ističu u nekoliko oblasti. Podržavaju širok spektar vozila, što je prednost za radionice koje rade sa različitim markama i modelima. Takođe, ovi uređaji omogućavaju pristup mnogim sistemima unutar vozila, što omogućava detaljniju dijagnostiku.

Međutim, neki konkurentski proizvodi mogu da obezbede dodatne funkcije koje Delphi i Autocom uređaji nemaju. Na primer, neki dijagnostički alati mogu da obezbede pristup kodovima grešaka i funkcijama koje su specifične za određene proizvođače. Takođe, neki uređaji mogu da obezbede obaveštenja u realnom vremenu o problemima sa vozilom, što može biti korisno za vozače.

Prilikom izbora dijagnostičkog uređaja važno je uzeti u obzir potrebe i zahteve. Delphi i Autocom uređaji su odličan izbor za profesionalne mehaničare i radionice.

Na tržištu postoji i univerzalna dijagnostika koja podržava rad na više softvera kao što su Delphi, Autocom, Wurth ….. LINK

Univerzalna delphi i wurth dijagnostika
Univerzalna delphi autocom i wurth dijagnostika

 


Naš youtube kanal:

https://www.youtube.com/c/AutoOprema-delovi-automobila

Dijagnostički uređaji:

https://www.deloviautomobila.rs/alati_srbija/sr/3-autodijagnosticki-uredaji

Chiptuning and remaping software:

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/6-chiptuning-software

Cars software:

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/3-cars-software

Chiptuning files

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/9-chiptuning-files

Autodijagnostički softver AutoCom

Facebooktwitterredditpinterest

Opšte o Autodijagnostičkom softveru AutoCom

AutoCom je profesionalni alat za dijagnostiku automobila. Ovaj softver omogućava korisnicima da čitaju dijagnostičke kodove grešaka, vrše aktivne testove na određenim delovima vozila, programiraju i podešavaju parametre, a ponekad čak i resetuju servisne indikatore. Evo opštih koraka za korišćenje AutoCom-a za dijagnostiku vašeg automobila:
Instalacija softvera: Prvo morate instalirati AutoCom softver na kompatibilan računar.
Hardverska veza: Nakon toga, potrebno je da povežete AutoCom dijagnostički alat (OBD2 uređaj) na svoj automobil. Ovo se obično radi povezivanjem uređaja na OBD2 port u vašem automobilu.
Pokretanje softvera: Zatim pokrenite AutoCom softver na računaru.
Izbor vozila: U softveru ćete morati da izaberete marku, model i godinu proizvodnje vašeg vozila.
Dijagnostičko skeniranje: Kada odaberete svoje vozilo, možete pokrenuti dijagnostičko skeniranje. Softver će zatim skenirati različite sisteme u vašem vozilu i prikazati sve dijagnostičke kodove problema koje pronađe.
Tumačenje rezultata: Svaki dijagnostički kod greške koji je pronašao softver treba protumačiti. AutoCom softver obično daje opis svakog koda greške, što može pomoći u identifikaciji problema.
Rešavanje problema: Kada identifikujete problem, možete preduzeti neophodne korake da ga rešite. Ovo može uključivati popravku ili zamenu neispravnih delova.
Brisanje DTC-a: Kada rešite problem, možete koristiti AutoCom da obrišete DTC-ove. Ovo se obično radi kako bi se osiguralo da nema preostalih problema.
Dodatne funkcije: AutoCom takođe može da obezbedi i druge funkcije, kao što je gledanje podataka u realnom vremenu uživo, pokretanje testova uživo i resetovanje indikatora usluge.
Treba napomenuti da se specifične procedure mogu razlikovati u zavisnosti od tačne verzije AutoCom softvera koju koristite, kao i od marke, modela i godine vašeg automobila. Za konkretna uputstva, uvek je dobra ideja da proverite uputstvo za upotrebu ili kontaktirate proizvođača.

Dijagnostičke sofvere možete kupiti u internet prodavnici– KLIKNI LINK

Na koji način izrvšiti proveru turbine sa dijagnostičkim softverom AutoCom

Provera rada turbine ili turbopunjača pomoću dijagnostičkog softvera kao što je AutoCom obično uključuje očitavanje radnih parametara motora u realnom vremenu, kao i proveru dijagnostičkih kodova problema (DTC) povezanih sa turbinskim sistemom.
Link dijagnostički uređaji
Link dijagnostički uređaji
Evo osnovnih koraka da to uradite:
Povežite se sa vozilom: Kao i kod svake druge dijagnostičke provere, prvo morate da povežete AutoCom dijagnostički alat na OBD-II port vašeg vozila i da pokrenete AutoCom softver na računaru.
Izaberite vozilo: Nakon pokretanja softvera, morate odabrati marku, model i godinu proizvodnje vašeg vozila.
Pokrenite dijagnostičko skeniranje: Izaberite opciju da proverite motor ili posebno turbopunjač, ako je dostupan. Softver će pročitati sve postojeće DTC.
Analizirajte kodove grešaka: Ako postoje kodovi grešaka povezani sa turbinskim sistemom, softver treba da prikaže te kodove zajedno sa opisom svakog od njih. Ovo može pomoći u identifikaciji specifičnih problema sa turbom.
Pregled podataka uživo: Sa AutoCom softverom, možete pratiti podatke uživo sa motora. Posebno obratite pažnju na podatke kao što su pritisak punjenja turbopunjača (pritisak prednapona), pritisak usisnog vazduha, temperatura i pritisak izduvnih gasova i slično. Ove vrednosti mogu pružiti uvid u to kako turbo punjač radi.
Aktivni testovi: Neki modeli automobila i verzije AutoCom softvera omogućavaju izvođenje aktivnih testova na određenim delovima vozila, uključujući turbopunjač. Ovi testovi mogu uključivati komande za turbo aktuator da izvrši određene radnje, kao što je povećanje ili smanjenje pritiska. Pazite na promene u performansama i/ili kodove grešaka tokom ovih testova.
Imajte na umu da se specifične metode i procedure mogu razlikovati u zavisnosti od modela vozila i verzije AutoCom softvera. Ako niste sigurni, preporučuje se da se obratite kvalifikovanom mehaničaru ili AutoCom tehničkoj podršci. Takođe je važno napomenuti da dijagnostički softver može otkriti samo probleme koji su dovoljno ozbiljni da utiču na parametre motora koje ECU može da nadgleda

Najčešće OBD greške loše turbine

Facebooktwitterredditpinterest

OBD (On-Board Diagnostics) je sistem u automobilu koji prati različite sisteme vozila, uključujući motor, izduvni sistem i druge komponente. Ako postoji problem sa turbinom (turbopunjačom), OBD sistem može prijaviti različite greške ili kvarove.

Kodovi grešaka povezani s turbopunjačem obično počinju s “P00” ili “P02”, a zatim slede dodatni brojevi koji identifikuju specifični problem. Primeri uključuju:

 • P0234: Turbocharger Overboost Condition
 • P0235: Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
 • P0236: Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
 • P0237: Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
 • P0238: Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
 • P0299: Turbocharger Underboost

Treba imati na umu da ovi kodovi samo identifikuju problem, ali ne ukazuju nužno na uzrok problema. Dodatno dijagnostikovanje može biti potrebno kako bi se utvrdio tačan uzrok problema s turbopunjačem. Ovi kodovi su samo početak procesa dijagnostikovanja.

Evo nekoliko primera:

 • P0234 – Motor preopterećenja turbopunjača: Ova greška se obično javlja kada turbopunjač proizvodi preveliki pritisak.
 • P0299 – Turbo/Super punjač nisko pojačanje: Ova greška znači da turbopunjač ne postiže očekivani nivo pritiska prednapona.
 • P2262 – Pritisak pojačanja turbo/super punjača nije otkriven – mehanički: Ova greška se javlja kada ECU (kontrolna jedinica motora) ne može otkriti očekivani pritisak iz turbopunjača.
 • P0045, P0046, P0047 – Greške u turbo regulaciji: Ove greške se odnose na probleme sa kontrolom otvaranja i zatvaranja ventila turbopunjača.

Važno je napomenuti da greške turbo punjača mogu biti uzrokovane raznim problemima, uključujući mehaničke probleme s turbinom, probleme sa protokom vazduha, probleme sa senzorima i još mnogo toga. Preporučljivo je dobiti stručnu dijagnozu kako bi se utvrdio tačan uzrok greške.

Link dijagnostički uređaji

Simptomi vožnje u vozilima sa OBD greškom P0234

P0234 kod je OBD-II generički kod motora koji se odnosi na problem s turbo punjačem ili kompresorom – u ovom slučaju, problem je “prepunjenje”. Prekomerno punjenje znači da turbopunjač/superpunjač isporučuje previše vazduha u motor, što rezultira prevelikim pritiskom.

Greška loše turbine P0234
Greška loše turbine P0234

Kada se aktivira kod P0234, vozač može primijetiti sljedeće simptome:

 • Smanjena snaga motora: Pošto se pritisak unutar motora ne može pravilno regulisati, motor može biti manje efikasan i manje reaguje.
 • Lampica Check Engine: Ova lampica će se normalno upaliti na instrument tabli ako se pojavi kod P0234.
 • Nepravilno ponašanje pri ubrzanju: Kada vozilo pokuša da ubrza, može doći do neravnomernog ubrzanja ili gubitka snage.
 • Buka turbopunjača: Možda ćete primijetiti čudne zvukove koji dolaze iz područja motora, poput šištanja ili cviljenja, što može biti znak da turbopunjač nije u ispravnom stanju.
 • Poruka ili kod na dijagnostičkom ekranu: Na nekim modernijim automobilima, poruka ili kod se mogu prikazati na dijagnostičkom ekranu vozila.
 • Problemi s gorivom: Budući da turbopunjač utiče na mešavinu vazduha i goriva u motoru, može doći do problema s potrošnjom goriva.

Ovo su neki od najčešćih simptoma, ali specifični simptomi mogu varirati zavisno o marki i modelu automobila, kao i specifičnim uslovima koji uzrokuju prekomerno punjenje. U svakom slučaju, ako se aktivira kod P0234, preporučljivo je što prije posetiti stručnjaka za automobile kako bi se pravilno dijagnostikovao i popravio problem.

 

Simptomi vožnje u vozilima sa OBD greškom P0299

Šifra P0299 se odnosi na problem “niskog pojačanja” s turbopunjačom ili kompresorom. To znači da turbopunjač ili kompresor ne daje očekivano pojačanje, što može uticati na performanse motora.

Greška loše turbine P0299
Greška loše turbine P0299

Kada se aktivira kod P0299, vozač može primijetiti sljedeće simptome:

Smanjena snaga motora: Ako turbopunjač ne isporučuje dovoljno vazduha u motor, to može rezultirati smanjenom snagom motora i lošim performansama.

 • Lampica za proveru motora: Ova lampica će se normalno upaliti na instrument tabli ako se pojavi kod P0299.
 • Neravnomerno ubrzanje: Mogu postojati problemi sa ubrzanjem, kao što su sporije ili neravnomerno ubrzanje.
 • Buka turbo punjača: Možda ćete primijetiti čudne zvukove koji dolaze iz područja motora, poput šištanja ili cviljenja, što može biti znak da turbopunjač ne radi ispravno.
 • Poruka ili kod na dijagnostičkom ekranu: Na nekim modernijim automobilima, poruka ili kod se mogu prikazati na dijagnostičkom ekranu vozila.
 • Problemi uštede goriva: Budući da turbopunjač utiče na mešavinu vazduha i goriva u motoru, mogu se pojaviti problemi uštede goriva.

Ovi simptomi su slični onima kod drugih problema s turbo punjačem, ali specifični simptomi mogu varirati zavisno o specifičnom vozilu i uzroku problema. Ako se aktivira kod P0299, trebali biste posetiti stručnjaka za automobile kako bi se problem pravilno dijagnostikovao i popravio.

Simptomi u vožnji kod vozila sa OBD greškom  P2262

OBD-II kod P2262 odnosi se na problem s turbopunjačem ili superpunjačem, posebno na neotkrivanje pritisaka punjenja. To znači da sustav motora nije detektirao očekivani pritisak od turbopunjača, što može biti uzrokovano različitim problemima, uključujući mehaničke probleme s turbopunjačem, probleme s senzorima ili probleme s kontrolom motora.

Kada se aktivira kod P2262, vozač može primijetiti sljedeće simptome:

 • Check Engine Light: Ova svjetiljka će se obično upaliti na kontrolnoj ploči ako se pojavi kod P2262.
 • Smanjena snaga motora: Ako turbopunjač ne stvara pritisak kako treba, to može dovesti do smanjenja snage motora i slabijih performansi.
 • Neujednačeno ubrzanje: Može biti problema s ubrzanjem, kao što je slabije ili neujednačeno ubrzanje.
 • Poruka ili kod na ekranu dijagnostike: Na nekim modernijim automobilima, može se prikazati poruka ili kod na ekranu dijagnostike vozila.
 • Problemi s gorivom: Budući da turbopunjač utiče na mešavinu vazduha i goriva u motoru, može doći do problema s potrošnjom goriva.

Buka od turbopunjača: Ako je problem mehanički, moguće je da ćete čuti neobične zvukove koji dolaze od turbopunjača, kao što je zviždanje ili šištanje.

Ako se aktivira kod P2262, važno je što prije posetiti stručnjaka za automobile kako bi se problem pravilno dijagnostikovao i popravio. Ova greška može biti znak ozbiljnijeg problema s motornim sustavom, pa bi bilo mudro brzo reagirati.

 

Simptomi u vožnji kod vozila sa OBD greškom  P0045, P0046, P0047

Ovi kodovi grešaka odnose se na problem s kontrolom solenoida turbopunjača.

 • P0045 ukazuje na problem s kontrolom otvaranja solenoida turbopunjača,
 • P0046 ukazuje na problem s rasponom/performance solenoida turbopunjača,
 • P0047 ukazuje na niski izlazni signal za solenoid turbopunjača.
Greška loše turbine P0047
Greška loše turbine P0047

Solenoid turbopunjača je ključan za ispravno funkcioniranje turbopunjača jer kontroliše protok vazduha kroz turbopunjač. Ako postoji problem s ovim solenoidom, može utjecati na performanse motora.

Kada se pojave ovi kodovi grešaka, vozač može primijetiti sljedeće simptome:

 • Check Engine Light: Ova svjetiljka će se obično upaliti na kontrolnoj ploči kada se pojavi bilo koji od ovih kodova.
 • Smanjena snaga motora: Ako solenoid turbopunjača ne funkcionira ispravno, to može dovesti do smanjenja snage motora i slabijih performansi.
 • Neujednačeno ubrzanje: Može biti problema s ubrzanjem, kao što je slabije ili neujednačeno ubrzanje.
 • Poruka ili kod na ekranu dijagnostike: Na nekim modernijim automobilima, može se prikazati poruka ili kod na ekranu dijagnostike vozila.
 • Problemi s potrošnjom goriva: Budući da turbopunjač utiče na mešavinu vazduha i goriva u motoru, može doći do problema s potrošnjom goriva.

Ako se pojave bilo koji od ovih kodova, trebali biste posetiti stručnjaka za automobile kako bi se problem pravilno dijagnostikovao i popravio. Problem s solenoidom turbopunjača može dovesti do ozbiljnijih problema s motornim sustavom ako se ne riješi na vrijeme.


Naš youtube kanal:

https://www.youtube.com/c/AutoOprema-delovi-automobila

Dijagnostički uređaji:

https://www.deloviautomobila.rs/alati_srbija/sr/3-autodijagnosticki-uredaji

Chiptuning and remaping software:

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/6-chiptuning-software

Cars software:

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/3-cars-software

Chiptuning files

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/9-chiptuning-files

Brza provera ispravnosti EGR ventila

Facebooktwitterredditpinterest

Da biste brzo proverili ispravnost EGR ventila (ventila za recirkulaciju izduvnih gasova), možete slediti nekoliko koraka:

 1. Vizuelna provera: Prvo, proverite da li su sve cevi povezane na EGR ventil pravilno i bez curenja. Obratite pažnju na oštećenja ili pukotine na cevima, kao i na eventualne propuste u zaptivkama. Skinite ventil i očistite od naslaga gareži.

  EGR ventil vakumski
  EGR ventil vakumski
 2. Provera vakumskih creva: EGR ventil koristi vakum za otvaranje i zatvaranje. Proverite da li su vakumska creva koja su povezana na EGR ventil neoštećena i pravilno priključena. Oštećena creva mogu uzrokovati curenje vakuma i probleme sa radom ventila.
  EGR ventil elektronski
  EGR ventil elektronski

   

 3. Provera električnih konekcija: Ako je EGR ventil električno upravljan, proverite sve električne konekcije koje su povezane na ventil. Uverite se da su konektori čisti, bez korozije ili oksidacije, i da su dobro priključeni. Loša električna veza može sprečiti pravilno otvaranje i zatvaranje ventila.
 4. Dijagnostički uređaj: Ako imate pristup dijagnostičkom uređaju ili OBD (On-Board Diagnostics) skeneru, možete ga povezati na vozilo i proveriti da li postoji neka greška vezana za EGR ventil. Ovaj uređaj će vam pružiti kod greške koji će vam pomoći da identifikujete problem.Dijagnostičke uređaje po povoljnoj ceni možete naći na sledećem LINKU
 5. Provera performansi: Ako vozilo pokazuje simptome kao što su smanjena snaga motora, nepravilan rad ili prekomerno ispuštanje dima, to može ukazivati na probleme sa EGR ventilom.
Očistiti garež iz EGR ventila
Očistiti garež iz EGR ventila

 

Napomena: Provera ispravnosti EGR ventila može biti složenija i zahtevati specifične alate ili testiranja, u zavisnosti od konkretnog vozila. Uvek je najbolje konsultovati se sa stručnjakom ili slediti uputstva proizvođača vozila.


Naš youtube kanal:

https://www.youtube.com/c/AutoOprema-delovi-automobila

Dijagnostički uređaji:

https://www.deloviautomobila.rs/alati_srbija/sr/3-autodijagnosticki-uredaji

Chiptuning and remaping software:

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/6-chiptuning-software

Cars software:

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/3-cars-software

Chiptuning files

https://www.fromserbia.rs/software_for_cars/9-chiptuning-files

Neispravna turbina vozila – Šta možemo uraditi – TURBO SERVIS

Facebooktwitterredditpinterest

Turbo punjači su jedan od najvažnijih delova modernih vozila s unutarnjim sagorevanjem. Turbo punjač (žargonski naziv “turbina”) je jedan od najvažnijih delova modernih motora u vozilima koji koriste unutrašnje sagorevanje. Turbo punjač omogućava motoru da dobije više vazduha za sagorevanje što dovodi do veće snage i efikasnosti. Međutim, kao i svi delovi motora, turbo punjač nije imun na kvarove. Pružaju snažniji i ekonomičniji rad, ali su i podložni neispravnostima.

Neispravnost turbine vozila može izazvati različite probleme, od slabijeg performansi motora do povećane potrošnje goriva. Neki od najčešćih simptoma neispravne turbine su:

 • Povećan dim na kraju izduvnog sistema – Ako primetite da vaš automobil pušta više dima nego inače, to može biti znak da je turbina neispravna. To se može dogoditi zbog curenja ulja u usisni sistem, što uzrokuje stvaranje veće količine dima. Kada otklonimo sve druge neispravnosti koje mogu imati iste simptome ovaj problem možemo rešiti remontom ili zamenom turbine u turbo servisu.
 • Nedostatak snage – Ako primetite da vaš automobil ima manje snage nego inače, to može biti znak da je turbina neispravna. Takođe pre rešavanja neispravnosti turbine u turbo servisu moramo otkloniti sve druge neispravnosti kojem mogu izazvati nedostatak snage.
turbina
turbina

Najčešći simptomi neispravne turbine uključuju:

 • Smanjenje snage motora
 • Povećana potrošnja goriva
 • Dim iz auspuha
 • Šum turbine
 • Prekidi u snabdevanju vazduhom
 • Loš ili neujednačen rad motora

Najbolji turbo servisi u Srbiji

Srećom, postoje mnogi turbo servisi u gradu koji nude popravke i održavanje ovih kompleksnih delova.

Turbo servis ima dugogodišnje iskustvo u popravljanju turbina i nudi širok raspon usluga. Njihov tim stručnjaka može popraviti sve vrste turbina, uključujući one za benzinske i dizelske motore. Takođe, nude besplatnu procenu kvara, a cene su vrlo konkurentne.

Napominjem da moje informace mogu biti zastarele, jer je moj zadnji trenutak ažuriranja bio u septembru 2021. Pre nego što odlučite koristiti bilo koji servis, preporučujem da proverite najnovije informace putem pouzdanih izvora ili se obratite lokalnim automobilskim entuzijastima za preporuke. U Srbiji postoji nekoliko poznatih turbo servisa koji su poznati po pružanju visokokvalitetnih usluga. Evo nekoliko potencijalnih turbo servisa u Srbiji:

 • TurboCentar Beograd – Ovaj servis je specijalizovan za popravku i servisiranje turbopunjača. Imaju iskusne tehničare i koriste moderne alate i opremu za dijagnostiku i popravku turbina.
 • TurboShop – TurboShop je servis koji se nalazi u Beogradu i pruža usluge popravke, zamene i održavanja turbinaa. Imaju širok spektar dijagnostičke opreme i visoko kvalifikovano osoblje.
 • TurboTech – Ovaj servis nudi dijagnostiku, popravku i remont turbina. Imaju stručno osoblje i koriste vrhunsku opremu za rad na turbopunjačima.
 • TurboServis TDS – TurboServis TDS je specijalizovan za servisiranje turbopunjača i njihovih dijelova. Pružaju usluge popravka, zamene i testiranja turbopunjača.

Prije nego što odaberete bilo koji servis, preporučljivo je proveriti recenzije, iskustva drugih korisnika i dobiti preporuke od lokalnih automobilskih entuzijasta kako biste osigurali kvalitetnu uslugu. Takođe, uvek je dobro razgovarati s odabranim servisom kako biste dobili sve potrebne informace o njihovim uslugama i cenama prije nego što se odlučite za popravak ili održavanje turbopunjača.

Ovi servisi nude usluge popravke i zamene turbina za automobile i ostala vozila. Takođe, nude uslugu testiranja i dijagnostike turbine kako bi se utvrdeo problem. Svi servisi koriste najnoviju tehnologiju i imaju visoko kvalifikovane tehničare.

Učestali problemi s turbinama u vozilima i šta možemo sami uraditi a šta prepustiti turbo servisu

Turbine su jedan od najvažnijih delova motora, od kojih se očekuju vrhunske performanse. Međutim, neispravnosti u turbo punjaču mogu uzrokovati ozbiljne probleme u vožnji i visoke troškove popravke. U ovom tekstu ćemo analizirati najčešće probleme u turbinama i najbolje načine za održavanje turbina kako bi se sprečile njihove neispravnosti i poboljšale performanse u turbo servisima.

Najčešći problemi u turbo punjačima su curenje ulja, pucanje creva, oštećenje rotor lamele i slično. Uzroci ovih problema su obično slab kvalitet ulja, zanemarivanje redovnog održavanja, loš kvalitet delova i slično.

Turbomotori su popularni u modernim automobilima zbog svoje visoke snage i iskorišćenosti. Međutim, upotreba turbomotora takođe dovodi do nekih učestalih problema koji zahtevaju redovno servisiranje i održavanje.

 • Jedan od najčešćih problema s turbomotorima je loša iskorišćenost. To se može pojaviti zbog zapušenog filtera vazduha, neispravnog rada turbine ili curenja vazduha na turbopunjaču. Ovo može dovesti do smanjenja snage motora, manjeg ubrzanja i lošijeg potrošenog goriva. Redovno servisiranje i održavanje može sprečiti ovaj problem.
 • Drugi učestali problem je curenje ulja na spoju turbine i usisne cevi. To može biti uzrokovano neispravnim zaptivkama, oštećenim prstenovima, pukotinama u usisnoj cevi …..
remont turbina i setovi za reparaciju
remont turbina i setovi za reparaciju
Najčešće neispravnosti turbine vozila koje se javljaju u turbo servisima su sljedeće:
 • Problem s ležajevima Ležajevi su važan deo turbine
 • Oštećenje lopatica turbine – To se obično događa zbog udara stranog tela u lopatice. Kada se oštetene lopatice ne poprave ili zamene na vreme, to može uzrokovati daljnje probleme s turbinom, poput lošeg performansa, lošeg gasenja i povećane potrošnje goriva.
 • Zaprljana turbina – Kada se mali delovi prašine i čađi skupljaju u turbini, to može ograničiti protok vazduha i smanjiti performanse turbine. To je uobičajen problem kod vozila koja putuju po prašnjavim i neprohodnim terenima.
 • Curenje ulja – Kada ulje curi iz turbokompresora, to može uzrokovati smanjenje performansi, povećanu potrošnju goriva i smanjenu funkcionalnost turbine. To se često događa kada se zaptivke na turbini oštete.

Načini održavanja i redovna provera funkcionalnosti turbina kako bi se sprečile neispravnosti i optimizovao rad u turbo servisima

Jedan od najčešćih problema s turbopunjačima je tzv. “turbo šteta”. Ovo se događa kada se turbopunjač zagreje iznad sigurne granice, što može uzrokovati oštećenje lopatica i drugih delova turbina. Ovo oštećenje može dovesti do smanjenja iskorišćenosti motora, gubitka snage i povećane potrošnje goriva.

Da biste izbegli probleme s turbinom, važno je redovno održavati vaš automobil. Preporučuje se da se turbina servisira svakih 50 000 do 100 000 kilometara ili svakih 2-3 godine, zavisno o tome kojim uslovima vožnje je bilo izloženo vase vozilo.

Neki saveti za održavanje turbine u vozilu kako bi se poboljšale performanse su:

 • Redovno menjajte ulje u motoru i koristite kvalitetno ulje koje je prikladno za vaše vozilo. Ulje utiče na performanse turbine i na njen rad.
 • Pazite na nivo ulja u motoru tako da redovno proveravate nivo i dodajte novo ulje ako je potrebno.
 • Pazite da se motor redovno servisira i pregledava tako da eventualni problemi mogu biti rešeni pre nego što dođu do turbine.
 • Izbegavajte vožnju na vrlo niskim brzinama ili u velikoj brzini bez obzira na okolnosti jer to može uzrokovati štetu na turbini.
 • Izbegavajte naglo ubrzavanje i naglo kočenje jer to može uzrokovati veliko opterećenje na turbini.
 • Koristite optimalan odnos vazduha i goriva za vaše vozilo kako bi se osiguralo da turbina radi u najboljem režimu.

Detaljan vodič za proveru funkcionalnosti turbina i održavanje vozila u turbo servisima

U ovom vodiču ćemo dati detaljan pregled kako proveriti funkcionalnost turbina i održavati vozilo u turbo servisima kako bi se sprečile neispravnosti i optimizovao rad.

 • Priprema: Za čišćenje turbine, koristi se posebna tečnost koja se stavlja u uređaj za čišćenje. Nakon što se uređaj pokrene, tečnost pod velikim pritiskom čisti delove turbine. Ovaj postupak se ponavlja dok se ne postigne željena čistoća turbine.
 • Prvi i najvažniji korak je provera pritisaka u turbopunjaču. U turbo servisu vrši se merenje pritisaka i provera da li je on unutar preporučenih granica. Povećan ili smanjen pritisak može utjecati na performanse motora i važno je da je pritisak uvijek unutar sigurnih granica.
 • Drugi korak je provera turbine. To se može učiniti pomoću posebnog alata I vizuelnim putem

Nakon što vlasnik vozila primeti da se automobil ne kreće brzo kao pre ili da se čuju čudni zvuci, najbolje je odmah potražiti stručnjaka u turbo servisu.

Prvo, treba proveriti je li problem zapravo u turbini. Ako je automobil sporiji, a više dimi nego što bi trebao, to može ukazivati na kvar turbine. Međutim, to može biti i problem s drugim delovima motora, pa je važno prvo isključiti druge moguće uzroke.

 • Jedan od najčešćih uzroka neispravnosti turbine je zapušenje filtera vazduha. Kada se filter vazduha zapuši, usis vazduha u motor postaje ograničen, što dovodi do smanjenja pritisaka vazduha koji dolazi u turbinu. U tom slučaju, potrebno je promeniti filter vazduha ili ga čistiti kako bi se osiguralo da vazduh teče slobodno i da turbine dobivaju dovoljno vazduha.
 • Drugi uzrok neispravnosti turbine može biti zapušenje usisne cevi. Ako se usisna cev začepi ili postane oštećena, to može uticati na protok vazduha u turbinu. U takvim slučajevima, potrebno je zameniti oštećenu usisnu cev ili očistiti začepljenu cev.

Nakon što se utvrdi da je problem u turbini, pristupite temeljitom pregledu. Pregledajte turbinu i njene spojnice kako biste utvrdili postoje li ikakve fizičke oštećenja. Oštećenja na vanjskoj strani turbine ili spojnicama mogu dovesti do curenja ulja ili vazduha.

 • Izvadite turbinu iz vozila kako biste joj pristupili s unutrašnje strane. Pregledajte lopatice turbine kako biste proverili postoje li znakovi trošenja. Iskrivljene ili puknute lopatice treba zameniti.

Postupak dijagnostike turbine u turbo servisu uključuje nekoliko koraka. Prvo, stručnjak će obaviti opštu proveru vozila kako bi se utvrdilo jesu li svi delovi u ispravnom stanju. Zatim će se proveriti sistem izduvnih gasova kako bi se otkrilo ima li curenja. Potrebno je takođe proveriti pritisak turbine kako bi se utvrdilo je li on u skladu s proizvođačkim specifikacijama.

 • Turbo punjač ima nekoliko ključnih delova, uključujući turbinsko i kompresorsko kolo, ležajeve, dihtunge i spojnice. Kada se ovi delovi istroše ili oštete, to može uzrokovati propuštanja i gubitak snage motora. Propuštanje se obično javlja na dihtunzima i spojnicama na cevima koje povezuju turbo punjač s motorom.
 • Ležajevi se obično troše vremenom i redovnim korištenjem, pa ih je potrebno zameniti.
 • Grejač turbine je važan za brzo pokretanje turbine u hladnim uslovima, a ako ne radi ispravno može doći do oštećenja turbine. Pokidana ili oštećena creva mogu uzrokovati probleme s pritisakom vazduha i smanjiti iskorišćenost turbine. Problemi s elektronikom mogu uzrokovati da se turbine uopšte ne pokrene ili ne radi kako bi trebala.
 • Blokiranje turbine: Ovo se događa kada se na turbini nakupi prljavština koja blokira protok vazduha. To usporava turbinu i može izazvati pregrevanje motora. Da bi se ovo otklonilo, potrebno je očistiti turbinu, a može se koristiti i poseban sprej za čišćenje turbine.
 • Pukotine na kućištu turbine: Pukotine na kućištu turbine mogu uzrokovati smanjenje protoka vazduha kroz turbini, što će rezultirati smanjenjem snage automobila. Ovo se može otkloniti zamenom oštećenog kućišta turbine ili njegovim popravkom.
pritisak turbine remont turbine
pritisak turbine remont turbine

Za otklanjanje neispravnosti s ležajevima potrebno je zameniti stare s novima. Za rešavanje problema s grijačem turbine najpre je potrebno proveriti spojeve i zatim zameniti ili popraviti grijač. Pokidana ili oštećena creva je potrebno zameniti.

Zamena oštećenih spojnica I dihtunga na turbini vozila u turbo servisu je važan proces koji zahteva pažljivu i preciznu montažu.

Evo detaljnog postupka za zamenu oštećenih dihtunga I spojnica na turbini u turbo servisu:

 • Uklonite turbinsko kućište.–Da biste zamenili oštećen dihtung, prvo morate ukloniti turbinsko kućište s vozila. Za ovaj korak potrebno je koristiti alate poput ključa za turbinsko kućište kako bi se uklonile sve matice i vijci koji drže kućište na mestu.
 • Proverite stanje dihtunga.–Nakon što uklonite turbinsko kućište, pregledajte dihtung kako biste utvrdili njegovu razgradnju ili oštećenje. Ako dihtung izgleda oštećen, tada će biti potrebno zameniti ga.
 • Proverite stanje spojnica.–Nakon što odvojite spojnice, pregledajte ih kako biste utvrdili njihovu razgradnju ili oštećenje. Ako su spojnice deformisane biće potrebno zameniti ih.

Na koji način utvrditi neispravnost na automobilu

Facebooktwitterredditpinterest

Utvrditi neispravnost na automobilu može biti izazovno, ali uz pravilno uputstvo i korake, možete se sami upustiti u dijagnostiku problema.

Evo osnovnog vodiča koji će vam pomoći u utvrđivanju neispravnosti na automobilu:

 1. Identifikujte simptome: Prva stvar koju trebate uraditi je pažljivo posmatrati i identifikovati simptome koji ukazuju na neispravnost. To mogu biti zvukovi, vibracije, neobični mirisi, upozorenja na instrument tabli ili bilo kakvo odstupanje u performansama vozila. Zapamtite te simptome jer će vam to pomoći pri dijagnostici.
 2. Proverite tečnosti: Redovno proveravajte nivo tečnosti u vozilu, uključujući ulje motora, rashladnu tečnost, tečnost za pranje vetrobranskog stakla i kočionu tečnost. Ako primetite niske nivoe ili bilo kakve promene u boji ili konzistenciji tečnosti, to može ukazivati na neispravnost koju treba istražiti.
 3. Proverite eksterijer vozila: Pažljivo pregledajte eksterijer vozila i tražite oštećenja na karoseriji, farovima, svetlima i ogledalima. Oštećenja mogu ukazivati na probleme koji mogu uticati na performanse vozila.
 4. Proverite gume: Proverite stanje i pritisak guma. Nepravilan pritisak ili oštećene gume mogu dovesti do problema u upravljanju, trošenja guma ili lošeg prianjanja.
 5. Koristite dijagnostičke alate: Moderni automobili često imaju ugrađene sisteme za dijagnostiku koji generišu kodove grešaka. Ako primetite da se na instrument tabli pojavljuje upozorenje ili lampica check engine, koristite dijagnostički uređaj (OBD-II skener) kako biste pročitali kodove grešaka. Ti kodovi mogu pružiti korisne informacije o specifičnom problemu.
 6. Proverite električne komponente: Ako primetite probleme sa električnim sistemom (na primer, neispravni brisači, pregrejavanje sigurnosnih osigurača, neispravni svetlosni sistemi), proverite sigurnosne osigurače, provodnike i konektore. Oštećeni ili slabi električni kontakti često mogu biti uzrok problema.
 7. Posavetujte se sa stručnjakom: Ako niste sigurni u svoje sposobnosti ili ne možete utvrditi uzrok neispravnosti, najbolje je posavetovati se sa stručnjakom
POSETITE nasu web prodavnicu i proverite dostupnost proizvoda
POSETITE nasu web prodavnicu i proverite dostupnost proizvoda

Na koji način utvrditi neispravnost na elektroinstalacijama automobila i alati koji nam mogu pomoći

Kada se susretnete s problemima u elektroinstalacijama automobila, postoji nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste utvrdili neispravnost i alate koji vam mogu pomoći. Evo nekoliko metoda i alata koje možete koristiti:

 1. Vizuelni pregled: Pažljivo pregledajte elektroinstalacije automobila i tražite očigledne znakove oštećenja, poput izgorenih ili oštećenih žica, oštećenih konektora ili prljavih kontakata. Ponekad se problem može jednostavno uočiti vizuelnim pregledom.
 2. Multimetar: Multimetar je osnovni alat za dijagnostiku električnih sistema. Pomoću multimetra možete proveriti napon, struju i otpor u različitim delovima električnog sistema. Na taj način možete utvrditi da li postoje problemi s napajanjem ili prekidima u kolu.
 3. Testeri kruga: Testeri kruga, ili testeri napona, koriste se za proveru da li postoji struja u određenom kolu. Oni mogu biti korisni za identifikovanje prekidača, osigurača ili releja koji možda ne funkcionišu ispravno.
 4. OBD-II skener: Ako se problem odnosi na električne komponente povezane s kontrolnim modulima, poput motora ili elektronike, OBD-II skener može biti vrlo koristan. OBD-II skener se priključuje na dijagnostički priključak u automobilu i omogućava vam čitanje kodova grešaka, kao i pristup podacima o senzorima i kontrolnim modulima.
 5. Provodnici i konektori: Ponekad se problemi u elektroinstalacijama mogu javiti zbog oštećenih ili labavih provodnika i konektora. Provjerite sve veze i priključke kako biste bili sigurni da su čvrsto spojeni i da nema korozije ili drugih oštećenja.
 6. Servisna dokumentacija i uputstva: Za specifične modele automobila mogu postojati servisne dokumentacije i uputstva koja pružaju informacije o električnom sistemu. Ove dokumentacije mogu vam pomoći u razumevanju rasporeda žica, električnih komponenti i postupaka za dijagnostiku problema.

Važno je napomenuti da su neki problemi u električnim sistemima kompleksni i zahtevaju stručnost. Ako niste sigurni u svoje sposobnosti ili ne možete utvrditi uzrok neispravnosti, najbolje je posavetovati se s profesionalnim mehaničarem ili servisom automobila koji ima iskustvo u dijagnostici

Softver for cars and chiptuning files

 

Kada se susretnete s problemima na trapu vozila, važno je pratiti određene korake kako biste utvrdili neispravnost.

Evo nekoliko metoda i alata koji vam mogu pomoći u dijagnostici problema na trapu vozila:

 1. Vizuelni pregled: Pažljivo pregledajte trap vozila vizuelno i tražite očigledne znakove oštećenja ili habanja. Pregledajte opruge, amortizere, gumice, štapove, zglobove, spojeve, stabilizatore i druge komponente trapa. Tražite znakove pucanja, korozije, istrošenosti, curenja ili labavih delova.
 2. Test vožnje: Obavite test vožnju kako biste primetili neobične zvukove, vibracije ili nepravilnosti u upravljanju. Obratite pažnju na promene u zvuku i ponašanju vozila tokom vožnje preko neravnina, prilikom skretanja ili kočenja.
 3. Dijagnostički alati: U nekim slučajevima, dijagnostički alati mogu biti korisni za utvrđivanje problema na trapu. Na primer, dijagnostički alati za oslanjanje vozila mogu se koristiti za merenje visine vožnje i položaja suspenzije kako biste otkrili eventualne nepravilnosti.
 4. Podizanje vozila: Korišćenje dizalice ili podizanja vozila može vam omogućiti pristup ispod vozila kako biste pažljivo pregledali trap. Ovo može biti posebno korisno za pregledanje oštećenja na delovima kao što su šipke, zglobovi i veze.
 5. Alati za merenje: Kao deo dijagnostike, možete koristiti određene alate za merenje kako biste proverili parametre trapa. Na primer, nivoi pritiska u amortizerima mogu se proveriti pomoću odgovarajućih alata za merenje. Takođe, alati poput kalipera mogu vam pomoći u merenju tolerancija i deformacija na određenim delovima trapa.
 6. Stručna pomoć: U nekim slučajevima, posebno kada se radi o kompleksnim problemima ili zamjeni delova na trapu, najbolje je potražiti stručnu pomoć profesionalnog mehaničara ili servisa automobila. Oni imaju iskustvo, alate i znanje da adekvatno utvrde i reše probleme vezane za trap vozila.

Važno je napomenuti da su problemi na trapu često složeni i zahtevaju stručnost. Ako niste sigurni u svoje sposobnosti ili ne možete utvrditi uzrok neispravnosti, najbolje je posavetovati se s automehaničarem.

POSETITE nasu web prodavnicu i proverite dostupnost proizvoda
POSETITE nasu web prodavnicu i proverite dostupnost proizvoda

Lambda sonda i ventil turbine – eOBD kodovi

Facebooktwitterredditpinterest

Lambda sonda i ventil turbine su delovi automobila koja utiču na cirkulisanje usisnih i izduvnih gasova. Pre nego što pređemo na kodove grešaka koji karakterišu lambda sonde i ventil turbine objasnićemo osnovne pojmove kod eOBD i OBD2 kodova grešaka.

Kodovi grešaka u sistemu EOBD koji počinju sa P0 (P nula) imaju standardna znaćenja nezavisno od proizvođača ili modela vozila.

Kodovi koji ne počinju sa P0 (P nula) mogu imati različito značenje u odnosu na model automobila. EOBD kodovi su podeljeni po grupama radi lakšeg snalaženja pa ćemo ih kao takve i objašnjavati.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Svaka cifra i slovo u kodu greške ima svoje značenje, dajem jedan primer:

P0254

Prvo slovo može biti:

P- pogon vozila odnosno na neispravnost motora

B- kaoroserija vozila

C- šasija

U- mreža

Prva cifra posle slova nam govori da li se radi o standardnoj grešci (broj 0) ili se radi o grešci koja nije standardizovana i može je odrediti proizvođač vozila (broj 1)

Druga cifra nam bliže određuje u kom sistemu vozila se nalazi greška

1- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

2- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

3- sistem za paljenje

4- sistem za prečišćavanje izduvnih gasova

5- sistem za kontrolu brzine i praznog hoda

6- sistem kontrole motora, upravljačka jedinica -ECU

7- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

8- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

Treća i četvrta cifra bliže određuju koji senzor očitava odstupanje od zadatih vrednosti

Lambda sonda i ventil turbine – način rada i prikazivanje nepravilnosti u radu

lambda sonda
lambda sonda

Lambda sonda – senzor kiseonika u izduvnim gasovima. Lambda senzor vrši merenje količine kiseonika u izduvnim gasovima vozila sa unutrašnjim sagorevanjem. Postavlja se na izduvnoj grani ispred i iza katalitičkog konvertora (katalizatora).

Lambda sonda šalje signal glavnom računaru kako bi na osnovu tih podataka izvršio korekciju smeše goriva i vazduha. Smeša treba da bude u granicama 0,97 do 1,03 u tzv.“sistem rada u

ventil turbine vestgej
ventil turbine vestgej

zatvorenoj petlji”. Možemo napraviti podelu na lambda sonde bez grejača koje obeležavamo kao O2S i lambda sonde sa grejačem HO2S.

 

Tipovi O2S lambda sondi

Cirkonijumske sonde (ZnO2) – daju na izlazu 100 mV (0,1 V) – (siromasna smesa) do 1 V – (bogata smesa).

O2S moze imati 1,2,3 ili 4 provodnika.

 • Sonda sa jednim vodom – za signal, spoj sa masom ostvaren preko kućišta sonde.

 • Sonda sa dva voda – za signal i spoj sa masom.

 • Sonda sa tri voda – signal, napajanje grejača, spoj grejača sa masom preko ECU (glavni računar)

 • Sonda sa cetiri voda – signal, spoj sonde sa masom, napajanje grejača,spoj grejača sa masom preko ECU (glavni računar).


Lambda sonda -titanijumsak – radi na principu promene otpornosti (što uzrokuje promenu frekvencije). Imaju brzi odziv signala (brzina rada) i signal je stabiniji u većem opsegu temperatura. Signali se kreću od 0 V do 5 V.

Lambda sonda i princip rada

lambda sonda
lambda sonda

U režimu hladnog starta i velikog ubrzanja glavni računar ne uzima u obradu signal sa lambda sondi (jer umanjuje funkcionalnost i stabilan rad motora) – to je rad u “otvorenoj petlji”. U tim uslovima je potrebno da smeša bude bogata, a ako bi kojim slučajem ECU uzeo u obradu signale sa lambda sonde, on bi dao povratni signal da se smanji dotok goriva.

U ovom slučaju došlo bi do gušenja motora, odnosno ne bi mogao da upali. Čim se uspostavi odgovarajuća radna temperatura motora (min. 60 C) ili po prestanku ubrzanja ponovo se uspostavlja režim rada u “zatvorenoj petlji”.
Druga lambda sonda se postavlja iza katalizatora za dodatnu kontrolu sastava smeše i kontrolu rada katalizatora (dijagnosticka sonda).

Lambda sonda sa grejačem (HO2S)

Minimalna radna temperatura pri kojoj O2S daje signal je 300 C; za to se koristi grejač pri startu i u rezimu praznog hoda, radi brzeg uspostavljanja rada u “zatvorenoj petlji”. Napajanje grejača ide sa prikljucka pumpe za gorivo (da se izbegne ukljucenje grejača pri iskljucenom motoru).

Ispitivanje O2S oscioloskopom


Motor treba da radi na 2000 – 3000 ob/min oko 30 sec da bi se sonda zagrejala.
Provera se vrsi na: PRAZNOM HODU
-motor radi 30 sec na 2000 ob/min, a zatim na praznom hodu (idle).

Napon signala i frekvencija (prva sonda):
0,2 – 0,8 V (cirkonijumska)
0,3 – 4,3 V (titanijumska)
f=0,2 – 0,4 Hz kod SPI
f=0,4 – 0,6 Hz kod MPI


PRI 2000 ob/min – motor radi na 2000 ob/min.
Napon signala:
0,2 – 0,8 V (cirkonijumska)
0,3 – 4,3 V (titanijumska)
f=0,75 – 1,5 Hz kod SPI
f=1,5 – 2,5 Hz kod MPI

Kod cirkonijumskih O2S:

 • nizak napon 0,2 V ukazuje na siromasnu smesu, a uzroci mogu biti : paljenje, dodatni ulazak vazduha u usisnu granu,losi izduvni ventili,mali pritisak goriva, zapusen brizgac(i)…
 • kada se naglo dodaje gas, napon ispravne sonde raste
 • visok napon iznad 0,8 V pojavljuje se kod prebogate smese; moguci uzroci: previsok pritisak goriva, propustljivost brizgaca, smanjen protok vazduha u usisnoj grani,los protokomer ili senzor pritiska u usisnoj grani,…
 • izostanak signala ukazuje na neispravnost sonde
 • ako je napon konstantno 0,45 V moguce je da EUJ kompenzuje signal (sonda iskljucena)
 • neodgovarajuca frekvencija dovodi do neravnomernog rada motora pri manjim opterecenjima i ubrzanju. Ako je frekvencija manja nego sto treba naponski signal je „trom“ tj. siri nego sto je uobicajeno.

Signal normalnog rada sonde

Gornji oscilogram prikazuje normalan rad sonde pre katalizatora. Granične vrednosti osciluju izmedju o,1 i 0,8 V; srednja vrednost oko koje se vrsi promena signala od siromašne ka bogatoj smeši i obrnuto je 0,45 V. Ovo je vrlo bitno jer je ta vrednost 0,45 V, ekvivalent vrednosti lambda = 1 sto znaci da smeša osciluje između bogate i siromašne smeše, a to je osnovni zahtev za pravilan rad katalizatora.

lambda sonda
lambda sonda

Drugi oscilogram sonde posle katalizatora ne pokazuje dobar signal jer je pomeren ka bogatoj smeši – osciluje oko srednje vrednosti 0,815 V . U ovom slucaju mora da postoji i trajna adaptacija smeše koja se izrazava u procentima i fiksna je (memoriše se).

Dobar signal bi oscilovao (vrlo malo) oko 0,45 V sto bi značilo da je katalizator odradio svoju ulogu i iz izduvne cevi izlaze H2O, CO2 , O2 i N2, odnosno molekuli koji se prirodno nalaze i u atmosferi. Nema zagađenja. Ako bi signal pratio oscilacije prve sonde pre katalizatora i po frekvenciji i amplitudi, to je pokazatelj da katalizator ne vrši svoju funkciju (zapušen ili „pregoreo“).

 1. regulaciona sonda

 2. dijagnostička sonda – ovakav signal pokazuje neaktivnost katalizatora.

Oblik naponskog signala regulacione sonde (ispred katalizatora)

 • rastuci napon i frekvencija odgovaraju povećanju broja obrtaja motora, a opadajući smanjenju broja obrtaja

 • spojiti sonde oscioskopa izmedju referentnog voda i mase

 • motor treba da radi na radnoj temperaturi

 • podesiti vremensku osu (f) na odgovarajuci opseg (200 ms/div)

 • prema obliku signala pratiti stanje:

  • ako nema talasnog oblika, nego se pojavljuje ravna linija u nivou 0,45V ili 0,465 V sonda je iskljucena, ECU (glavni računar) daje kompenzovan signal

  • ako je napon oscilujuci ispod 0,45 V do 0,1V ukazuje na siromasnu smesu

  • ako je napon oscilujuci od 0,6 do 1V, ukazuje na bogatu smesu;

  • ako je oblik talasni na praznom hodu, kratko nekoliko puta za redom otvarati leptir – talasni oblik treba da pokaze ciklicni signal u granicama priblizno 0 – 1 V.

    

U vezi vakumskog ventila ili vestgejta pisali smo više puta u prethodnim člancima. Vakumski ventil (vestgejt – wastegate) ima ulogu u upravljanju pritiskom turbine.

Turbo servis i remont turbina
Turbo servis i remont turbina

Nešto detaljnije možete pročitati na sledećim linkovima:

 1. Turbo pogon kod motora (turbina – video) – princip rada
 2. Reparacija turbine i setovi za reparaciju
ventil turbine vestgej
ventil turbine vestgej

 

Kodovi grešaka kod lambda sondi i vakumskog ventila (vestgejt – wastegate)

Kod greške P0030

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača

Mogući uzrok – kolo neispravno radi, Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0031

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0032

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0033

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Ventil za regulaciju radnog, pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0034

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, Ventil za regulaciju radnog,pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0035

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0036

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0037

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0038

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0042

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0043

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0044

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0050

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Elektricne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0051

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0052

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0056

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0057

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu grejača

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0058

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0062

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0063

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0064

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

autodijagnosticki uredjaji
autodijagnosticki uredjaji

Bregasta osovina i kodovi grešaka – eOBD kodovi

Facebooktwitterredditpinterest

Bregasta osovina je važan deo motora  a greške koje nas upozoravaju na nepravilan rad može značiti i veliki trošak za nas. Ali pre nego što pređemo na same greške u radu bregaste osovine objasnićemo značenje kodova grešaka u eOBD sistemu.

Kodovi grešaka u sistemu EOBD koji počinju sa P0 (P nula) imaju standardna znaćenja nezavisno od proizvođača ili modela vozila.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Kodovi koji ne počinju sa P0 (P nula) mogu imati različito značenje u odnosu na madel automobila. EOBD kodovi su podeljeni po grupama radi lakšeg snalaženja pa ćemo ih kao takve i objašnjavati.

Objašnjenje kodova grešaka kod automobila
Objašnjenje kodova grešaka kod automobila

Svaka cifra i slovo u kodu greške ima svoje značenje, dajem jedan primer:

P0014

Prvo slovo može biti:

P- pogon vozila odnosno na neispravnost motora

B- kaoroserija vozila

C- šasija

U- mreža

Prva cifra posle slova nam govori da li se radi o standardnoj grešci (broj 0) ili se radi o grešci koja nije standardizovana i može je odrediti proizvođač vozila (broj 1)

Druga cifra nam bliže određuje u kom sistemu vozila se nalazi greška

1- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

2- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

3- sistem za paljenje

4- sistem za prečišćavanje izduvnih gasova

5- sistem za kontrolu brzine i praznog hoda

6- sistem kontrole motora, upravljačka jedinica -ECU

7- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

8- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

Treća i četvrta cifra bliže određuju koji senzor očitava odstupanje od zadatih vrednosti

Znacenje pinova na obd2 konektoru
Znacenje pinova na obd2 konektoru

Uloga bregaste osovine, način rada i prikazivanje nepravilnosti u radu

Bregasta osovina upravlja radom ventila motora. Na osnovu njene konstrukcije upravlja usisnim i izduvnim sistemom motora. Tačno u određenom momentu upusta vazduh u odgovarajući cilinda, zatvara cilindar i otvara izduvne ventile kako bi sagoreli gasovi izašli van motora.

Bregasta osovina je pomoću zubčastog kaiša ili lanca u direktnoj vezi sa radom radilice i klipova motora. Pomeranje bregaste osovine u odnosu na radilicu je moguće kod novih motora ali u veoma malom stepenu. To pomeranje je regulisano glavnim računarom – ECU, a podatak o trenutnom položaju bregaste osovine nam daje senzor bregaste.

bregasta osovina
bregasta osovina

Navedeno pomeranje se vrši kako bi dobili efikasniji rad u određenim uslovima rada motora.

Svako odstupanje od zadatih vrednosti koje su memorisane u glavnom računaru biće ispraćenom memorisanjem greške i uključivanjem lampice na instrument tabli.

Kod greške P0000

Lokacija greške

Mogući uzrok Nije pronađena nijedna greška

bregasta-osovina-i-senzor-bregaste
bregasta-osovina-i-senzor-bregaste

Kod greške P0010- bregasta osovina

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Senzor pozicije bregaste osovine, ECM

Kod greške P0011

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 -suvise rano vreme paljenja/rad sistema

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanička greška na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0012

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 – suviše kasno vreme paljenja

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanićka greška na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0013

Lokacija greške Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Senzor pozicije bregaste osovine, ECM

Kod greške P0014 – bregasta osovina

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine , izduv/desno/pozadi, grupa 1 – suviše rano vreme paljenja/rad sistema

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanićka greška na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0015

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 – suviše kasno vreme paljenja

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanićka greška na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0020 – bregasta osovina

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Senzor pozicije bregaste osovine, ECM

Kod greške P0021

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 -suvise rano vreme paljenja/rad sistema

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0022

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 -suvise kasno vreme paljenja

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0023 – bregasta osovina

Lokacija greške Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2 – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Elektricne instalacije, CSenzor pozicije bregaste osovine, ECM

Kod greške P0024

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise rano vreme paljenja/rad sistema

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

Kod greške P0025 – bregasta osovina

Lokacija greške Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise kasno vreme paljenja

Mogući uzrok Tajming ventila, mehanicka greska na motoru, Senzor pozicije bregaste osovine

autodijagnosticki uredjaji
autodijagnosticki uredjaji

Čest je slučaj do kod nestručne zamene zubčastog kaiša dođe do pojave neke od navedenih grešaka. Ali pod uslovom da nije napraljena velika greška koja bi uslovila oštećenje kllipova i ventila motora gde bi motor ubrzo prestao sa radom.

Zaprljan senzor pozicije begaste osovine ili neispravan senzor bregaste takođe mogu usloviti pojavu navedenih grešaka.

Ako imate neko pitanje u vezi navedenih kodova i samog članka ostavite u komentaru, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo u što kraćem roku.

Pritisak turbine – problem visokog i niskog pritiska turbine

Facebooktwitterredditpinterest

Pritisak turbine je veoma bitan za dobijanje potrebne snage automobila. Upravo uz pomoć turbine uspeli smo da dobijemo veću snagu motora bez povećanje zapremine motora. Sada imamo motore zapremine 1200, 1300, 1400, 1500 i 1600 cm3 sa snagom koja može da ide preko 150 ks a što je bez turbine bilo nezamislivo. Česti problemi i visoka cena remonta turbine i reparacije turbine može uticati na naš kućni budžet.

O principu rada turbine, načinu nastajanja pritiska turbine, delovima turbine i remontu i reparaciji turbine možete se upoznati ako pročitate naše prethodne članke koji su na sledećim linkovima:

 1. Turbo pogon kod motora (turbina – video) – princip rada
 2. Reparacija turbine i setovi za reparaciju

U ovom članku težište dajemo na “pritisak turbine”, problemima koji nastaju zbog lošeg pritiska bez obzira da li je pritisak turbine niži ili viši od potrebnog kao i o načinu pronalaska i otklanjanju neispravnosti.

Prvi susret kada možemo uočiti ovu neispravnost je paljenje lampice “Check Engine” na instrument tabli. Žuta lampica koja nam ukazuje da motor ne funkcioniše u skladu sa zadatim parametrima ali da možemo nastaviti vožnju. Za neko određeno vreme treba posetiti servis i utvrditi o kojoj grešci nas upozorava lampica i neispravnost otkloniti.

Greške koje nam ukazuju na loš pritisak turbine

Greška loš pritisak turbine i map senzora P0234, P0238, P0105, P0106, P0107….. nam ukazuju da možemo imati problem sa nekim delovima u sistemu turbine. Ovde namerno napominjem sistem turbine jer turbina nije samostalna za sebe već zavisi od nekih drugih delova motora.

U sistem funkcionisanja turbine ubrajam:

 • glavni računar ili ECU

 • elektrovakumski ventil

 • vakum pumpa

 • creva vakuma koja dovode vakum do elektrovakumskog ventila i do vakumskog ventila

 • vakumski ventil ili waste gate ili vestgejt

 • izduvna grana

 • crava usisnog vazduha

 • interkuler

Funkcija navedenih delova je objašnjena u gore navedenim člancima i na njima se neću zadržavati.

Pritisak turbine

Pritisak turbine, kada odstupa od zadatog može da bude nizak ili visok.

Nizak pritisak turbine nam ukazuje na problem sa samom turbinom, lošem dihtovanju creva i cevi usisnog vazduha ili o zapušenosti nekog dela u sistemu usisnog vazduha.

Visok pritisak turbine nam ukazuje na problem vakumskog sistema ili zaprljanosti promenljive geometrije odnosno klapne u zavisnosti od konstrukcije turbine. U vakumskom sistemu problem može biti u lošem radu vakum pumpe, nepravilnim radom elektrovakumskog ventila, dotrajalim ili odspojenim vakum crevima kao i lošem vakumskom ventilu odnosno vestgejtu.

Zbog čega map senzor ukazuje na loš pritisak turbine

Često ljudi koji sami rade oko svojih automobila pa čak i automehaničari i autoelektroničari po očitavanju greške P0105 ili P0106 ili P0107 odmah menjaju MAP senzor bez provere rada samog senzora i merenja pritiska u usisnom vodu.

Upravo u preko 90% slučajeva, kada MAP senzor detektuje grešku, on je ispravan. Tada nam ukazuje da pritisak u usisnoj grani nije u granicama koje su zabeležene u memoriji računara. Odmah po detekciji odstupanja upaliće se lampica CHECK ENGINE, takođe može doći do kratkog trzaja i prelaska u SAFE MOD. U sejf modu glavni računar neće dozvoliti prelazak određenog broja obrtaja u min, obično je to 2000 do 3000 obr/min.

Ako prekinemo rad motora pa zatim ponovo startujemo motor, desiće se da se lampica ugasi i vrati nam se snaga motora. Takođe može se upaliti lampica ali motor nastavlja da radi bez problema. Opisanom paljenju lampice najčešće prethodi kratkotrajno trzanje automobila koje se oseća u unutrašnjosti automobila. Greška se upravo javlja na nekim uzbrdicama kada nam je potrebna veća snaga.

Novi računari motora (ECU) imaju mogućnost prepoznavanja lošeg pritiska turbine koji se takođe određuje MAP senzorom. Za razliku od navedenog prvog slučaja u samoj memoriji računara imamo upisane vrednosti koje nam daju MAP senzor ali i IAT senzor i MAF senzor kada je problem u funkcionisanju turbine. Nije redak slučaj da nam računar da podatak o lošem pritisku turbine ali i o lošem pritisku u usisnom vodu što je direktno povezano.

Način otklanjanja neispravnosti lošeg pritiska turbine

Kod visokog pritiska turbine prvo što bi trebali da proverimo je da li vakum pumpa daje odgovarajući pritisak vakuma. Takođe i da li taj isti pritisak dolazi do turbine. Ovo lako utvrđujemo manometrom koji nam preciznije pokazuje prisak do 1 bara ali u negativnom smeru.

Ako je loš pritisak kod same vakum pumpe moramo zameniti ili remontovati vakum pumpu. U slučaju da nam je loš pritisak kod same turbine a pritisak vakum pumpe dobar, vršimo kontrolu creva vakuma i pravilnosti povezivanja creva na elektrovakumski ventil. U slučaju da su nam oba pritiska ista a u potrebnom nivou (obično je to pritisak od -0,3 bara) vršimo proveru elektrovakumskog ventila, ventila turbine ili vestgejta i vršimo čišćenje same turbine i to u turbinskom kolu gde se nalazi ili promenljiva geometrija turbine (varijabila ili varijabilna geometrija) ili klapna turbine.

Kod niskog pritiska vršimo proveru usisnog voda vazduha, počev od filtera vazduha preko creva, interkulera pa sve do usisne grane. Ako je to uredu proveravamo stanje turbine i u slučaju potrebe vršimo reparaciju turbine odnosno remont turbine.

 

Katalog za delove turbine

Motor dugo vergla pre startovanja

Facebooktwitterredditpinterest

Motor dugo vergla – učestao problem kod automobila ali i kod drugih vozila i sredstava koja imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem. U ovom članku obradićemo ovaj problem ali moramo napomenuti da uvek na kraju verglanja dolazi do startovanja motora – nećemo govoriti o slučajevima kada motor dugo vergla a ne dolazi do startovanja motora.

 

Link dijagnostički uređaji
Link dijagnostički uređaji

Ovaj učestao problem nastaje zbog neispravnosti sistema za dovod goriva. Usled neispravnosti koje ćemo kasnije obraditi, dolazi do vraćanja goriva prema rezervoaru a deo instalacija goriva do cilindara ostaje bez goriva. U zavisnosti koliko se gorivo vratilo zavisiće i dužina verglanja. Kada gorivo popuni ispražnjene instalacije doći će do startovanja motora a kasnije će motor startovati odmah bez verglanja. Motor će ponovo duže verglati kada duže bude u mestu.

sistem za napajanje gorivom dizel motora
Sistem za napajanje gorivom dizel motora

 

sistem za napajanje gorivom benzinskih motora
Sistem za napajanje gorivom benzinskih motora

 

Koji su to neispravnosti i kako ih dijagnostikovati kad motor dugo vergla pre startovanja motora?

Osnovni uzrok je pojava ’’falš vazduha’’ zbog neispravnosti sledećih delova u sistemu napajanja gorava:
• Pumpa goriva niskog pritiska
• Pumpa goriva visokog pritiska kod dizel motora
• Nepovratni ventil
• Regulator pritiska
• Cevni sistem
• Dizne

Na koji način pumpa goriva niskog pritiska utiče da motor dugo vergla

Moramo napočetku naglasiti da kod pojedinih dizel motora, posebno stariji sistemi napajanja goriva koji nemaju zajednički rezervor ’’REJL’’, nemaju pumpu niskog pritiska već njenu ulogu je upotpunosti preuzela pumpa visokog pritiska. Takođe, imamo više vrsta pumpa niskog pritiska gde možemo razlikovati pumpe unutar rezervoara goriva i pumpe van rezervoara. Kod automobila koji se voze na našim ulicama 99% imaju pumpu goriva u rezervoaru a ne van rezervoara.

Posle dužeg korišćenja pumpe za gorivo dešava se da pojedini delovi neobavljaju upotpunosti njihovu funkciju i dolazi do pojave ulaska vazduha u sistem, a koji omogućuje povratak goriva u suprotnom smeru i pražnjenja dela instalacija. Da bi bili sigurni da pumpa za gorivo uslovljava da motor dugo vergla, moramo barometrom izmeriti pritisak tako što razdovojimo cevi za gorivo ispred rezervoara i upumpamo vazduh prema rezervoaru. Ako posle prestanka upumpavanja vazduha pritisak počinje da opada znamo da je sigurno problem u pumpi za gorivo.

Takođe možemo izmeriti pritisak na isti način ali u cevima prema motoru da bi bili sigurni da je ostali deo instalacija uredu.

Ovaj problem se rešava zamenom pumpe za gorivo ili postavljanje nepovratnog ventila ispred same pumpe prema motoru.

Na koji način pumpa visokog pritiska utiče da motor dugo vergla

Pumpu visokog pritiska imamo kod dizel motora. Možemo uočiti jasnu razliku u konstrukciji pumpi visokog pritiska i celom sistemu visokog pritiska. Klasični sistemi visokog pritiska imaju od pumpe visokog pritiska zasebne vodove prema svakom cilindru, dok noviji ’’common rail’’ sistemi imaju jedan vod od pumpe visokog pritiska prema rezervoaru ’’RAIL’’ a od njega se odvajaju zasebni vodovi prema diznama. Ovim sistemom dobili smo mirni rad motora, manju potrošnju, ali i mnogo veći pritisak u sistemu visokog pritiska i zahtevnije elemente tog sistema koji su skuplji za održavanje od elemenata u starijem sistemu.

sistemi visokog pritiska goriva
Sistemi visokog pritiska goriva

Posle dužeg korišćenja pumpe za gorivo visokog pritiska dešava se da pojedini delovi neobavljaju upotpunosti njihovu funkciju i dolazi do pojave ulaska vazduha u sistem, a najčešće dolazi do slabljenja zaptivnih gumica. Da bi bili sigurni da pumpa za gorivo visokog pritiska uslovljava da motor dugo vergla, moramo barometrom izmeriti pritisak. Razdvoićemo cevi za gorivo ispred pumpe visokog pritiska prema motoru i upumpamo vazduh prema rezervoaru. Ako posle prestanka upumpavanja vazduha pritisak počinje da opada znamo da je sigurno problem u pumpi za gorivo.

Takođe možemo pratiti i pritisak na dijagnostičkom uređaju. Podatke o pritisku daće nam senzor pritiska koji se nalazi na REJLU ili na samoj pumpi visokog pritiska. Ako posle zaustavljanja rada motora dolazi do brzog pada pritiska znaćemo da je problem ili u pumpi visokog pritiska ili u delu prema diznama za ubrizgavanje.
Ovaj problem se rešava zamenom pumpe za gorivo ili delimičnim odnosno potpunim remontom pumpe za gorivo visokog pritiska.

Na koji način nepovratni ventil utiče da motor dugo vergla

Nepovratni ventil nedozvoljava vraćanje goriva u smeru ka rezervoaru (u ovom članku govorimo o vodu koji gorivo vodi od rezervoara prema motoru, nerazmatram povratni vod goriva koji nema ulogu kod problema kada motor dugo vergla).

nepovratni ventil goriva
Nepovratni ventil goriva

Možemo imati jedan ili više nepovratnih ventila. Svaka novija pumpa goriva je konstruisana da u sebi sadrži nepovratni ventil goriva. Pored tih nepovratnih ventila možemo imati i samostalne nepovratne ventile.

Problem rešavamo zamenom, ili u slučaju da se nalazi u sklopu pumpe za gorivo postavljanjem nepovratnog ventila ispred same pumpe.

Na koji način regulator pritiska utiče da motor dugo vergla

Regulator pritiska ima ulogu da obezbedi potreban pritisak u sistemu goriva kako bi ostali delovi sistema mogli nesmetano da funkcionišu a motor dobije odgovarajuću smešu goriva i vazduha.
Neispravan regulator pritiska može usloviti dugo verglanje motora ali i čest prekid rada motora. Neispravnost dihtunga nepovratnog ventila uslovljava ulazak falš vazduha i dugo verglanje.
Problem neispravnog regulatora pritiska u sistemu napajanja gorivom rešićemo zamenom, ili zamenom odgovarajućih zaptivnih gumica.
Na isti način utiče neispravnost dizni za gorivo i ulazak falš vazduha na spojevima cevnog sistema dovoda goriva.

Motor startuje odmah ali nakon nekog kraćeg vremena prekida sa radom a kod sledećeg startovanja dugo vergla

Ovaj slučaj je karakterističan kod sistema gde možemo razlikovati sistem niskog i sistem visokog pritiska napajanja gorivom. Dešava se da je sistem visokog pritiska koji je bliži cilindrima ispravan i motor će startovati bez problema i raditi dok nepotroši gorivo koje se nalazi u njema, ali je problem u sistemu koji je bliže rezervoaru i imamo deo ispražnjenih instalacija goriva. Upravo će motor prilikom ponovnog startovanja duže verglati kako bi nadoknadio tu količinu goriva.

Auto dugo vergla pre startovanja – OTKLONITE SAMI NEISPRAVNOST

Provera ispravnosti pumpe za gorivo