Autodijagnostički softver AutoCom

Facebooktwitterredditpinterest

Opšte o Autodijagnostičkom softveru AutoCom

AutoCom je profesionalni alat za dijagnostiku automobila. Ovaj softver omogućava korisnicima da čitaju dijagnostičke kodove grešaka, vrše aktivne testove na određenim delovima vozila, programiraju i podešavaju parametre, a ponekad čak i resetuju servisne indikatore. Evo opštih koraka za korišćenje AutoCom-a za dijagnostiku vašeg automobila:
Instalacija softvera: Prvo morate instalirati AutoCom softver na kompatibilan računar.
Hardverska veza: Nakon toga, potrebno je da povežete AutoCom dijagnostički alat (OBD2 uređaj) na svoj automobil. Ovo se obično radi povezivanjem uređaja na OBD2 port u vašem automobilu.
Pokretanje softvera: Zatim pokrenite AutoCom softver na računaru.
Izbor vozila: U softveru ćete morati da izaberete marku, model i godinu proizvodnje vašeg vozila.
Dijagnostičko skeniranje: Kada odaberete svoje vozilo, možete pokrenuti dijagnostičko skeniranje. Softver će zatim skenirati različite sisteme u vašem vozilu i prikazati sve dijagnostičke kodove problema koje pronađe.
Tumačenje rezultata: Svaki dijagnostički kod greške koji je pronašao softver treba protumačiti. AutoCom softver obično daje opis svakog koda greške, što može pomoći u identifikaciji problema.
Rešavanje problema: Kada identifikujete problem, možete preduzeti neophodne korake da ga rešite. Ovo može uključivati popravku ili zamenu neispravnih delova.
Brisanje DTC-a: Kada rešite problem, možete koristiti AutoCom da obrišete DTC-ove. Ovo se obično radi kako bi se osiguralo da nema preostalih problema.
Dodatne funkcije: AutoCom takođe može da obezbedi i druge funkcije, kao što je gledanje podataka u realnom vremenu uživo, pokretanje testova uživo i resetovanje indikatora usluge.
Treba napomenuti da se specifične procedure mogu razlikovati u zavisnosti od tačne verzije AutoCom softvera koju koristite, kao i od marke, modela i godine vašeg automobila. Za konkretna uputstva, uvek je dobra ideja da proverite uputstvo za upotrebu ili kontaktirate proizvođača.

Dijagnostičke sofvere možete kupiti u internet prodavnici– KLIKNI LINK

Na koji način izrvšiti proveru turbine sa dijagnostičkim softverom AutoCom

Provera rada turbine ili turbopunjača pomoću dijagnostičkog softvera kao što je AutoCom obično uključuje očitavanje radnih parametara motora u realnom vremenu, kao i proveru dijagnostičkih kodova problema (DTC) povezanih sa turbinskim sistemom.
Link dijagnostički uređaji
Link dijagnostički uređaji
Evo osnovnih koraka da to uradite:
Povežite se sa vozilom: Kao i kod svake druge dijagnostičke provere, prvo morate da povežete AutoCom dijagnostički alat na OBD-II port vašeg vozila i da pokrenete AutoCom softver na računaru.
Izaberite vozilo: Nakon pokretanja softvera, morate odabrati marku, model i godinu proizvodnje vašeg vozila.
Pokrenite dijagnostičko skeniranje: Izaberite opciju da proverite motor ili posebno turbopunjač, ako je dostupan. Softver će pročitati sve postojeće DTC.
Analizirajte kodove grešaka: Ako postoje kodovi grešaka povezani sa turbinskim sistemom, softver treba da prikaže te kodove zajedno sa opisom svakog od njih. Ovo može pomoći u identifikaciji specifičnih problema sa turbom.
Pregled podataka uživo: Sa AutoCom softverom, možete pratiti podatke uživo sa motora. Posebno obratite pažnju na podatke kao što su pritisak punjenja turbopunjača (pritisak prednapona), pritisak usisnog vazduha, temperatura i pritisak izduvnih gasova i slično. Ove vrednosti mogu pružiti uvid u to kako turbo punjač radi.
Aktivni testovi: Neki modeli automobila i verzije AutoCom softvera omogućavaju izvođenje aktivnih testova na određenim delovima vozila, uključujući turbopunjač. Ovi testovi mogu uključivati komande za turbo aktuator da izvrši određene radnje, kao što je povećanje ili smanjenje pritiska. Pazite na promene u performansama i/ili kodove grešaka tokom ovih testova.
Imajte na umu da se specifične metode i procedure mogu razlikovati u zavisnosti od modela vozila i verzije AutoCom softvera. Ako niste sigurni, preporučuje se da se obratite kvalifikovanom mehaničaru ili AutoCom tehničkoj podršci. Takođe je važno napomenuti da dijagnostički softver može otkriti samo probleme koji su dovoljno ozbiljni da utiču na parametre motora koje ECU može da nadgleda

Leave a Reply