Lambda sonda i ventil turbine – eOBD kodovi

Lambda sonda i ventil turbine eobe kodovi
Facebooktwitterredditpinterest

Lambda sonda i ventil turbine su delovi automobila koja utiču na cirkulisanje usisnih i izduvnih gasova. Pre nego što pređemo na kodove grešaka koji karakterišu lambda sonde i ventil turbine objasnićemo osnovne pojmove kod eOBD i OBD2 kodova grešaka.

Kodovi grešaka u sistemu EOBD koji počinju sa P0 (P nula) imaju standardna znaćenja nezavisno od proizvođača ili modela vozila.

Kodovi koji ne počinju sa P0 (P nula) mogu imati različito značenje u odnosu na model automobila. EOBD kodovi su podeljeni po grupama radi lakšeg snalaženja pa ćemo ih kao takve i objašnjavati.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Svaka cifra i slovo u kodu greške ima svoje značenje, dajem jedan primer:

P0254

Prvo slovo može biti:

P- pogon vozila odnosno na neispravnost motora

B- kaoroserija vozila

C- šasija

U- mreža

Prva cifra posle slova nam govori da li se radi o standardnoj grešci (broj 0) ili se radi o grešci koja nije standardizovana i može je odrediti proizvođač vozila (broj 1)

Druga cifra nam bliže određuje u kom sistemu vozila se nalazi greška

1- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

2- sistem za napajanje gorivom i vazduhom

3- sistem za paljenje

4- sistem za prečišćavanje izduvnih gasova

5- sistem za kontrolu brzine i praznog hoda

6- sistem kontrole motora, upravljačka jedinica -ECU

7- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

8- sistem za prenos obrtnog momena, menjač, transmisija

Treća i četvrta cifra bliže određuju koji senzor očitava odstupanje od zadatih vrednosti

Lambda sonda i ventil turbine – način rada i prikazivanje nepravilnosti u radu

lambda sonda
lambda sonda

Lambda sonda – senzor kiseonika u izduvnim gasovima. Lambda senzor vrši merenje količine kiseonika u izduvnim gasovima vozila sa unutrašnjim sagorevanjem. Postavlja se na izduvnoj grani ispred i iza katalitičkog konvertora (katalizatora).

Lambda sonda šalje signal glavnom računaru kako bi na osnovu tih podataka izvršio korekciju smeše goriva i vazduha. Smeša treba da bude u granicama 0,97 do 1,03 u tzv.“sistem rada u

ventil turbine vestgej
ventil turbine vestgej

zatvorenoj petlji”. Možemo napraviti podelu na lambda sonde bez grejača koje obeležavamo kao O2S i lambda sonde sa grejačem HO2S.

 

Tipovi O2S lambda sondi

Cirkonijumske sonde (ZnO2) – daju na izlazu 100 mV (0,1 V) – (siromasna smesa) do 1 V – (bogata smesa).

O2S moze imati 1,2,3 ili 4 provodnika.

 • Sonda sa jednim vodom – za signal, spoj sa masom ostvaren preko kućišta sonde.

 • Sonda sa dva voda – za signal i spoj sa masom.

 • Sonda sa tri voda – signal, napajanje grejača, spoj grejača sa masom preko ECU (glavni računar)

 • Sonda sa cetiri voda – signal, spoj sonde sa masom, napajanje grejača,spoj grejača sa masom preko ECU (glavni računar).


Lambda sonda -titanijumsak – radi na principu promene otpornosti (što uzrokuje promenu frekvencije). Imaju brzi odziv signala (brzina rada) i signal je stabiniji u većem opsegu temperatura. Signali se kreću od 0 V do 5 V.

Lambda sonda i princip rada

lambda sonda
lambda sonda

U režimu hladnog starta i velikog ubrzanja glavni računar ne uzima u obradu signal sa lambda sondi (jer umanjuje funkcionalnost i stabilan rad motora) – to je rad u “otvorenoj petlji”. U tim uslovima je potrebno da smeša bude bogata, a ako bi kojim slučajem ECU uzeo u obradu signale sa lambda sonde, on bi dao povratni signal da se smanji dotok goriva.

U ovom slučaju došlo bi do gušenja motora, odnosno ne bi mogao da upali. Čim se uspostavi odgovarajuća radna temperatura motora (min. 60 C) ili po prestanku ubrzanja ponovo se uspostavlja režim rada u “zatvorenoj petlji”.
Druga lambda sonda se postavlja iza katalizatora za dodatnu kontrolu sastava smeše i kontrolu rada katalizatora (dijagnosticka sonda).

Lambda sonda sa grejačem (HO2S)

Minimalna radna temperatura pri kojoj O2S daje signal je 300 C; za to se koristi grejač pri startu i u rezimu praznog hoda, radi brzeg uspostavljanja rada u “zatvorenoj petlji”. Napajanje grejača ide sa prikljucka pumpe za gorivo (da se izbegne ukljucenje grejača pri iskljucenom motoru).

Ispitivanje O2S oscioloskopom


Motor treba da radi na 2000 – 3000 ob/min oko 30 sec da bi se sonda zagrejala.
Provera se vrsi na: PRAZNOM HODU
-motor radi 30 sec na 2000 ob/min, a zatim na praznom hodu (idle).

Napon signala i frekvencija (prva sonda):
0,2 – 0,8 V (cirkonijumska)
0,3 – 4,3 V (titanijumska)
f=0,2 – 0,4 Hz kod SPI
f=0,4 – 0,6 Hz kod MPI


PRI 2000 ob/min – motor radi na 2000 ob/min.
Napon signala:
0,2 – 0,8 V (cirkonijumska)
0,3 – 4,3 V (titanijumska)
f=0,75 – 1,5 Hz kod SPI
f=1,5 – 2,5 Hz kod MPI

Kod cirkonijumskih O2S:

 • nizak napon 0,2 V ukazuje na siromasnu smesu, a uzroci mogu biti : paljenje, dodatni ulazak vazduha u usisnu granu,losi izduvni ventili,mali pritisak goriva, zapusen brizgac(i)…
 • kada se naglo dodaje gas, napon ispravne sonde raste
 • visok napon iznad 0,8 V pojavljuje se kod prebogate smese; moguci uzroci: previsok pritisak goriva, propustljivost brizgaca, smanjen protok vazduha u usisnoj grani,los protokomer ili senzor pritiska u usisnoj grani,…
 • izostanak signala ukazuje na neispravnost sonde
 • ako je napon konstantno 0,45 V moguce je da EUJ kompenzuje signal (sonda iskljucena)
 • neodgovarajuca frekvencija dovodi do neravnomernog rada motora pri manjim opterecenjima i ubrzanju. Ako je frekvencija manja nego sto treba naponski signal je „trom“ tj. siri nego sto je uobicajeno.

Signal normalnog rada sonde

Gornji oscilogram prikazuje normalan rad sonde pre katalizatora. Granične vrednosti osciluju izmedju o,1 i 0,8 V; srednja vrednost oko koje se vrsi promena signala od siromašne ka bogatoj smeši i obrnuto je 0,45 V. Ovo je vrlo bitno jer je ta vrednost 0,45 V, ekvivalent vrednosti lambda = 1 sto znaci da smeša osciluje između bogate i siromašne smeše, a to je osnovni zahtev za pravilan rad katalizatora.

lambda sonda
lambda sonda

Drugi oscilogram sonde posle katalizatora ne pokazuje dobar signal jer je pomeren ka bogatoj smeši – osciluje oko srednje vrednosti 0,815 V . U ovom slucaju mora da postoji i trajna adaptacija smeše koja se izrazava u procentima i fiksna je (memoriše se).

Dobar signal bi oscilovao (vrlo malo) oko 0,45 V sto bi značilo da je katalizator odradio svoju ulogu i iz izduvne cevi izlaze H2O, CO2 , O2 i N2, odnosno molekuli koji se prirodno nalaze i u atmosferi. Nema zagađenja. Ako bi signal pratio oscilacije prve sonde pre katalizatora i po frekvenciji i amplitudi, to je pokazatelj da katalizator ne vrši svoju funkciju (zapušen ili „pregoreo“).

 1. regulaciona sonda

 2. dijagnostička sonda – ovakav signal pokazuje neaktivnost katalizatora.

Oblik naponskog signala regulacione sonde (ispred katalizatora)

 • rastuci napon i frekvencija odgovaraju povećanju broja obrtaja motora, a opadajući smanjenju broja obrtaja

 • spojiti sonde oscioskopa izmedju referentnog voda i mase

 • motor treba da radi na radnoj temperaturi

 • podesiti vremensku osu (f) na odgovarajuci opseg (200 ms/div)

 • prema obliku signala pratiti stanje:

  • ako nema talasnog oblika, nego se pojavljuje ravna linija u nivou 0,45V ili 0,465 V sonda je iskljucena, ECU (glavni računar) daje kompenzovan signal

  • ako je napon oscilujuci ispod 0,45 V do 0,1V ukazuje na siromasnu smesu

  • ako je napon oscilujuci od 0,6 do 1V, ukazuje na bogatu smesu;

  • ako je oblik talasni na praznom hodu, kratko nekoliko puta za redom otvarati leptir – talasni oblik treba da pokaze ciklicni signal u granicama priblizno 0 – 1 V.

    

U vezi vakumskog ventila ili vestgejta pisali smo više puta u prethodnim člancima. Vakumski ventil (vestgejt – wastegate) ima ulogu u upravljanju pritiskom turbine.

Turbo servis i remont turbina
Turbo servis i remont turbina

Nešto detaljnije možete pročitati na sledećim linkovima:

 1. Turbo pogon kod motora (turbina – video) – princip rada
 2. Reparacija turbine i setovi za reparaciju
ventil turbine vestgej
ventil turbine vestgej

 

Kodovi grešaka kod lambda sondi i vakumskog ventila (vestgejt – wastegate)

Kod greške P0030

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača

Mogući uzrok – kolo neispravno radi, Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0031

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0032

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0033

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, Ventil za regulaciju radnog, pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0034

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, Ventil za regulaciju radnog,pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0035

Lokacija greške Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Kod greške P0036

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0037

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0038

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0042

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0043

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0044

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0050

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Elektricne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0051

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0052

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0056

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0057

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu grejača

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0058

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

Kod greške P0062

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – kolo neispravno radi

Mogući uzrok Električne instalacije, HO2S, ECM

Kod greške P0063

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – niska vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Kod greške P0064

Lokacija greške Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača – visoka vrednost u kolu

Mogući uzrok Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM

autodijagnosticki uredjaji
autodijagnosticki uredjaji

Leave a Reply