Pritisak turbine – problem visokog i niskog pritiska turbine

pritisak turbine remont turbine
Facebooktwitterredditpinterest

Pritisak turbine je veoma bitan za dobijanje potrebne snage automobila. Upravo uz pomoć turbine uspeli smo da dobijemo veću snagu motora bez povećanje zapremine motora. Sada imamo motore zapremine 1200, 1300, 1400, 1500 i 1600 cm3 sa snagom koja može da ide preko 150 ks a što je bez turbine bilo nezamislivo. Česti problemi i visoka cena remonta turbine i reparacije turbine može uticati na naš kućni budžet.

O principu rada turbine, načinu nastajanja pritiska turbine, delovima turbine i remontu i reparaciji turbine možete se upoznati ako pročitate naše prethodne članke koji su na sledećim linkovima:

  1. Turbo pogon kod motora (turbina – video) – princip rada
  2. Reparacija turbine i setovi za reparaciju

U ovom članku težište dajemo na “pritisak turbine”, problemima koji nastaju zbog lošeg pritiska bez obzira da li je pritisak turbine niži ili viši od potrebnog kao i o načinu pronalaska i otklanjanju neispravnosti.

Prvi susret kada možemo uočiti ovu neispravnost je paljenje lampice “Check Engine” na instrument tabli. Žuta lampica koja nam ukazuje da motor ne funkcioniše u skladu sa zadatim parametrima ali da možemo nastaviti vožnju. Za neko određeno vreme treba posetiti servis i utvrditi o kojoj grešci nas upozorava lampica i neispravnost otkloniti.

Greške koje nam ukazuju na loš pritisak turbine

Greška loš pritisak turbine i map senzora P0234, P0238, P0105, P0106, P0107….. nam ukazuju da možemo imati problem sa nekim delovima u sistemu turbine. Ovde namerno napominjem sistem turbine jer turbina nije samostalna za sebe već zavisi od nekih drugih delova motora.

U sistem funkcionisanja turbine ubrajam:

  • glavni računar ili ECU

  • elektrovakumski ventil

  • vakum pumpa

  • creva vakuma koja dovode vakum do elektrovakumskog ventila i do vakumskog ventila

  • vakumski ventil ili waste gate ili vestgejt

  • izduvna grana

  • crava usisnog vazduha

  • interkuler

Funkcija navedenih delova je objašnjena u gore navedenim člancima i na njima se neću zadržavati.

Pritisak turbine

Pritisak turbine, kada odstupa od zadatog može da bude nizak ili visok.

Nizak pritisak turbine nam ukazuje na problem sa samom turbinom, lošem dihtovanju creva i cevi usisnog vazduha ili o zapušenosti nekog dela u sistemu usisnog vazduha.

Visok pritisak turbine nam ukazuje na problem vakumskog sistema ili zaprljanosti promenljive geometrije odnosno klapne u zavisnosti od konstrukcije turbine. U vakumskom sistemu problem može biti u lošem radu vakum pumpe, nepravilnim radom elektrovakumskog ventila, dotrajalim ili odspojenim vakum crevima kao i lošem vakumskom ventilu odnosno vestgejtu.

Zbog čega map senzor ukazuje na loš pritisak turbine

Često ljudi koji sami rade oko svojih automobila pa čak i automehaničari i autoelektroničari po očitavanju greške P0105 ili P0106 ili P0107 odmah menjaju MAP senzor bez provere rada samog senzora i merenja pritiska u usisnom vodu.

Upravo u preko 90% slučajeva, kada MAP senzor detektuje grešku, on je ispravan. Tada nam ukazuje da pritisak u usisnoj grani nije u granicama koje su zabeležene u memoriji računara. Odmah po detekciji odstupanja upaliće se lampica CHECK ENGINE, takođe može doći do kratkog trzaja i prelaska u SAFE MOD. U sejf modu glavni računar neće dozvoliti prelazak određenog broja obrtaja u min, obično je to 2000 do 3000 obr/min.

Ako prekinemo rad motora pa zatim ponovo startujemo motor, desiće se da se lampica ugasi i vrati nam se snaga motora. Takođe može se upaliti lampica ali motor nastavlja da radi bez problema. Opisanom paljenju lampice najčešće prethodi kratkotrajno trzanje automobila koje se oseća u unutrašnjosti automobila. Greška se upravo javlja na nekim uzbrdicama kada nam je potrebna veća snaga.

Novi računari motora (ECU) imaju mogućnost prepoznavanja lošeg pritiska turbine koji se takođe određuje MAP senzorom. Za razliku od navedenog prvog slučaja u samoj memoriji računara imamo upisane vrednosti koje nam daju MAP senzor ali i IAT senzor i MAF senzor kada je problem u funkcionisanju turbine. Nije redak slučaj da nam računar da podatak o lošem pritisku turbine ali i o lošem pritisku u usisnom vodu što je direktno povezano.

Način otklanjanja neispravnosti lošeg pritiska turbine

Kod visokog pritiska turbine prvo što bi trebali da proverimo je da li vakum pumpa daje odgovarajući pritisak vakuma. Takođe i da li taj isti pritisak dolazi do turbine. Ovo lako utvrđujemo manometrom koji nam preciznije pokazuje prisak do 1 bara ali u negativnom smeru.

Ako je loš pritisak kod same vakum pumpe moramo zameniti ili remontovati vakum pumpu. U slučaju da nam je loš pritisak kod same turbine a pritisak vakum pumpe dobar, vršimo kontrolu creva vakuma i pravilnosti povezivanja creva na elektrovakumski ventil. U slučaju da su nam oba pritiska ista a u potrebnom nivou (obično je to pritisak od -0,3 bara) vršimo proveru elektrovakumskog ventila, ventila turbine ili vestgejta i vršimo čišćenje same turbine i to u turbinskom kolu gde se nalazi ili promenljiva geometrija turbine (varijabila ili varijabilna geometrija) ili klapna turbine.

Kod niskog pritiska vršimo proveru usisnog voda vazduha, počev od filtera vazduha preko creva, interkulera pa sve do usisne grane. Ako je to uredu proveravamo stanje turbine i u slučaju potrebe vršimo reparaciju turbine odnosno remont turbine.

 

Katalog za delove turbine

Leave a Reply