Auto neće da „upali“

Facebooktwitterredditpinterest

Neverujem da postoji vozač automobila koji ima par godina iskustva a da se nije susretao sa problemom da motor neće da startuje (auto neće da upali) ili se teško startuje. Prvo razmišljanje slabih poznavalaca automehanike i autoelektrike ide u pravcu novčanika. Da li ćemo imati dovoljno novca da snosimo troškove šlep službe , rada majstora i delova koje moramo zameniti. U većini slučajeva , preko 80%, ovo je bezazlena neispravnost koju možemo otkloniti samostalno za desetinu minuta.

Automehanicarski alat
Automehanicarski alat

U slučaju da smo slabi poznavaoci automehanike i autoelektrike, a pod uslovom da imamo sreće i dođemo do poštenog majstora koji će nam za kratko vreme otkloniti kvar i naplatiti malu cenu, ostaju nam troškovi šlep službe koji mogu biti „papreni“ i gubitak vremena od nekoliko časova.

U ovom tekstu pokušaću da Vas postepeno i na jednostavan način upoznam sa sistemom startovanja motora. Ako posle čitanja odete do svog automobila i upoznate se sa svim delovima koji će biti pomenuti u tekstu, bićete osposobljeni da samostalno utvrdite neispravnost a manje neispravnosti i sami otklonite.

Električni sistem automobila je jedan od osnovnih sistema automobila kojim upravljava centralni računar ili ECU. Obično se postavlja na lako dostupnom mestu i povezan je konektorima sa velikim brojem senzora , releja i manjih računarskih jedinica.

ECU je generalni direktor u sistemu funkcionisanja automobila. Senzori, releji i manje računarske jedinice (računar bosch pumpe, računarske jedinice za paljenje , centralno zaključavanje, alarm, ….) su produzena ruka glavnog računara od kojih računar dobija podatke o funkcionisanju podsistema i preko kojih upravlja radom automobila. Takođe ECU je i mesto odakle crpimo podatke kada auto povežemo na autodijagnostiku.

Verovatno se pitate na koji način glavni računar ili ECU funkcioniše? JEDNOSTAVNO !!!

Sastoji se od procesora, ulazno-izlazne jedinice i ROM memorije. Ulazno-izlazna jedinica ima zadatak da pretvori analogni signal od senzora u digitalni koji koristi procesor i obratno. ROM memorija u sebi sadrži unapred upisane tabele podataka sa kojima se podaci dobijeni od senzora i drugih podračunarskih jedinica upoređuju. Procesor vrši upoređivanje  navedenih podataka i podataka iz tabela a kao rezultat toga generiše novi podatak koji šalje na neki izvršni element za upravljanje podsistemima (releji, elektroventili, računar bosch pumpe, računarske jedinice za paljenje , centralno zaključavanje, alarm…..)

Da bi bolje razumeli moguće probleme kod startovanja motora („paljenja automobila“) proći ću kroz  neke od električnih sistema:

 1. Sistem za startovanje motora
 2. Sistem za punjenje akumulatora
 3. Sistem za paljenje radne smeše
Alternator

Alternator

Sistem za startovanje motora

Iz naziva donosimo zaključak da je reč o sistemu koji ima ulogu samo prilikom startovanja motora a potom se isklučuje i ne učestvuje u daljem radu.

Glavni delovi ovog sistema su:

 • Elektropokretač (anlaser),
 • Zamajac
 • Akumulator
 • Relej
 • Kontakt brava
anlaser
anlaser

Da bi motor ušao u stalni ciklus rada a snagu počeo da dobija od sagorevanja goriva u cilindrima, potrebno je da mu damo početni obrtni moment . U početku autoindustrije početni obrtni moment motor je dobijao tako što smo mehanički, uz pomoć kurble, rotirali deo koji je u direktnoj vezi sa radilicom motora. Danas tu ulogu ima elektropokretač ili anlaser. U ranijim tekstovima sam objasnio u potpunosti princip rada anlasera a ovde ću napomenuti da u svom kućištu ima automat i običan elektromotor.

Automat se sastoji od elektromagneta koji uključuje i iskuljučuje vezu između zupčanika anlasera i zamajca. Kada okrećemo ključ u bravi automobila u treći položaj („start“) struju sa akumulatora preko releja anlasera dolazi do automata i samog anlasera. Kako je automat dobio pobudnu struju elektromagnet povlači polugu i povezuje zubčanik anlasera sa zamajcem. Elektromotor takođe je dobio napajanje i počinje da rotira zamajac preko svog zubčanika. Kada ja motor startovan i dobio potreban broj obrtaja, računar šalje podatke releju i on prekida napajanje anlasera. Čim je prestala pobuda elektromagneta on pod dejstvom opruge odspaja zubčanike od zamajca.

NAPOMENA: Ako je motor startovan nemojte okretati ključ u položaj „start“. U ovom slučaju čućete „krčanje“ u delu gde se nalazi zamajac. Automat anlasera pokušaće da uzubi zubčanik u zamajac ali pošto zamajac ima veliki obrtni moment to se neće dogoditi, ali postoji velika verovatnoća da se oštete zubčanici i zamajca i anlasera.

Sistem za punjenje akumulatora

Ovaj sistem nam je bitan jer akumulator napaja sve elektrouređaje automobila dok tu ulogu ne preuzme alternator, odnosno dok se nestartuje motor. U slučaju da u toku rada motora dođe do kvara alternatora napajanje elektrouređaja ponovo će preuzeti akumulator.Glavni delovi sistema za punjenje akumulatora su:

 • alternator (sa ispravljačem i reglerom)
 • akumulator
 • relej alternatora
 • kontakt brava
elekrouredjaji automobila
elekrouredjaji automobila

Prilikom okretanja ključa u položaj jedan relej alternatora šalje napajanje prema svim važnim sklopovima a glavni računar vrši proveru ispravnosti. Ako je sve uredu ugasiće lampice na instrument tabli vezane za proverene sklopove, u suprotnom prijaviće grešku.

Koja greška je upitanju detaljnije možemo odrediti povezivanjem na autodijagnostiku i iščitavanjem koda greške. Okretanjem kluča u položaj 2 „start“ preko releja anlasera šaljemo napajanje na anlaser i startujemo motor. Vraćanjem ključa u položaj 1, relej anlasera prekida napajanje i zubčanik se odvaja od zamajca. Radilica dobija obrtni moment koji preko kaišnika i kaiša prenosi na kaišnik alternatora . Kako smo već dobili napajanje na namotaje rotora preko konektora, dobili smo i elektromagnetno polje u alternatoru . Rotaciom rotora alternatora preko kaišnika i kaiša od radilice dobijamo i promenljivo magnetno polje koje indukuje trofaznu struju na statoru alternatora. Ovu trofaznu struju ispravljamo u ispravljaču koji se kod novih automobila nalazi u kućištu alternatora i kao takvu propuštamo kroz regler koji vrši kontrolu napona.

U slučaju odstupanja napona od potrebnog prekida se napajanje. Ako je napon u granicama dozvoljenog, preko direktnog voda puni se akumulator a ostali elektrouređaji se povezuju u kolo preko table osigurača. Napon punjenja akumulatora (napon na izlazu alternatora) mora da bude u granicama od 13,8 do 14,8 V. Svi proizvođači akumulatora daju garanciju na akumulator samo u slučaju da je napon u ovim granicama.

Sistem za paljenje radne smeše

Sistem za paljenje se razlukuje u odnosu na vrstu motora (benzinski ili dizel motori), načina tehničkog rešenja (mehaničko ili elektronsko). Detaljan princip rada je objašnjen u ranijim objavljenim člancima.

Kako ustanoviti kvar? – auto neće da „upali“

Prilikom ustanovljavanja neispravnosti moramo voditi računa o postupnosti. U okviru ovog dela pokušaću da Vas navedem da sami dođete do zaključaka. Uslov da bi mogli ustanoviti neispravnost je da ste u potpunosti razumeli prethodni deo ovog članka. Prilikom svakog koraka moramo razmišljati o funkciji pojedinih delova u navedenim sistemima.

 • Razmatramo razne slučajeve kada okrenemo ključ u položaj 2 „start“
  • Prvi slučaj koji može da se dogodi je da se ništa ne dešava , motor se ne čuje. U ovom slučaju stvorićemo sliku šeme startovanja motora. Uslov da bi mogli da startujemo motor je ispravan i napunjen akumulator. Ako prilikom okretanja ključa u bravi gubimo osvetljenje na instrument tabli znaćemo da imamo problem sa napajanjem. Problem sa napajanjem možemo imati ako je neispravan akumulator, ako je akumulator prazan , ako kleme od akumulatora nemaju dobar spoj ili je negde vod od akumulatora do anlasera u prekidu.
  • Drugi slučaj – čuje se zujanje anlasera ali ne čujemo okretanje kolenastog vratila i verglanje motora. Kod ovog slučaja znamo da je sistem do anlasera ispravan, da anlaser rotira svoj zubčanik ali da ne dolazi do okretanja zamajca. Jedino što može u ovom slučaju da bude neispravnost je – automat alnasera . Ili je neispravan ili je u prekidu napajanje do njega.
  • Treći slučaj – čuje se verglanje motora ali motor ne startuje (ovde moramo obratiti pažnju – dobro osluškivati da li dolazi do paljenja radne smeše u nekom od cilindara). Kod ovog slučaja odmah znamo da je sistem za startovanje motora ispravan ali da iz nekog drugog razloga nedolazi do startovanja. Taj drugi razlog može biti neispravnost elemenata za dovod goriva u motor ili neispravnost sistema za paljenje. Kod sistema za paljenje dizel motora proverićemo ispravnost grejača (posebno karakteristično za hladno vreme) dok kod benzinskih motora proverićemo ispravnost svećica, kalemova za stvaranje visokog napona i kablova od kalemova do svećica (kod paljenja uz pomoć razvodnika proverićemo i ravodnu ruku, razvodnu kapu i njihove kablove). U slučaju da imamo elektronsko paljenje možemo imati problem sa nekim od senzora i sklopova koji igraju vaznu ulogu u paljenju smeše (protokomer, senzor radilice, senzor bregaste, računar bosch pumpe, centralna jedinica za kontrolu paljenja kod benzinskih motora)
  • Četvrti slučaj je isti kao prethodni ali smo ustanovili da su nam ispravni delovi sistema za paljenje smeše. U ovom slučaju ostaje nam samo sistem za napajanje gorivom. Prvo što radimo kod provere ovog sistema je da pokušamo da odspojimo vod za dovod goriva u nekoj tački posle pumpe za gorivo i pokušamo da startujemo motor. Ako se gorivo pojavi na odspojenom vodu znaćemo da je sistem od rezervoara goriva do tog mesta u ispravnom stanju u suprotnom moramo ustanoviti uzrok koji je u velikom broju slučaja nepravilan rad pumpe za gorivo ili začepljen dovod goriva. Kod automobila sa elektronskom regulacijom dovoda goriva čest je slučaj da je neispravan računar koji upravlja sistemom ili neki od senzora koji daje podatke ovom računaru (senzor radilice, protokomer, senzorugaone pozicije leptir gasa, … )

Oborimo predrasude da je elektronsko paljenje i ubrizgavanje i suviše komplikovano -PROSTO JE

Facebooktwitterredditpinterest

Elektronsko paljenje i ubrizgavanje – Organizacija paljenja i ubrizgavanja od nastanka privih automobila do danas pretrpela je velike promene. Preko potpuno mehaničkog sistema do automatizovanog elektronskog sistema.

Prednosti elektronskog paljenja i ubrizgavanja:

 • precizno određivanje količine ubrizgavanja goriva,
 • višekratno ubrizgavanje goriva po jednom radnom ciklusu,
 • elektronski kontrolisano obrazovanje smeše (lambda regulacija),
 • elektronski kontrolisano vreme opaljenja varnice,
 • smanjenje emisije štetnih materija,
 • smanjenje potrošnje goriva.
Elektronsko paljenje i ubrizgavanje
Sema otvorene i zatvorene petlje

Često u automobilizmu čujemo reč ’’lambda’’ (lambda sonda, koefi. lambda ……) . Lambda je grčko slovo kojim se u automobilizmu označava odnos ubrizganog goriva i vazduha potrebnog za sagorevanje. Kako automobil u svom radu prolazi kroz više faza tako i ovaj odnos se menja. Idealni odnos je 14,7 kg vazduha : 1 kg goriva.

Pored ovog pojma u sistemu paljenja i ubrizgavanja često pominjemo i otvorenu i zatvorenu petlju.

Otvorena petlja se počela pominjati sa pojavom elektronskog paljenja. U njoj podrazumevamo rad motora bez uključivanja povratnog voda, odnosno , rad motora kada izduvni gasovi izlaze van kroz sistem prečišćavanja i auspuh bez povratka na usisnu granu. Otvorenu petlju imamo prilikom startovanja motora, kada je motor hladan a lambda sonda nije postigla radnu temperaturu i centralnom računaru nemože da šalje tačne podatke. Takođe otvorenu petlju imamo i kada dolazi do naglog opterećenja motora ili ubrzanja motora.

Zatvorena petlja je kada imamo aktivnu lambda sondu  i računaru daje podatke o upotrebljenoj smeši i cilindrima. Glavni računar ove podatke koristi za precizno određivanje optimalne radne smeše u trenutnom režimu rada motora. Ovaj režim rada se naziva i lambda regulacija.

lambda sonda
lambda sonda

Kada računar ne dobije signal od lambda sonde (lambda sondi) automatski prelazi u režim otvorene petlje.

 

Elektronsko paljenje i urbizgavanje kod benzinskih motora:

Elektronsko paljenje i ubrizgavanje -Jedan od sistema paljenja radne smese
Jedan od sistema paljenja radne smese

Osnovni delovi sistema za paljenje smeše u benzinskim motorima:

 • elektronska upravljačka jedinica
 • visokonoponska induktivna zavojnica
 • svećica (izvršni element)

Elektronskim paljenjem smeše kod motora smo dobili stabilni i pouzdaniji rad. Računar preko upravljačke jedinice zadužene za paljenje smeše, a na osnovu podataka dobijenih od senzora ( senzora temperature motora i nok senzora- detektor detonacija), određuje momenat paljenja smeše. U ovom sistemu važnu ulogu igra ’’nok’’senzor zbog čega ću mu posebnu pažnju posvetiti u nekom od narednih članaka.

Visokoinduktivna zavojnica – u sistemu elektronsko paljenje i ubrizgavanje– ima zadatak da pojača napon  na elektrodama svećice i kao takva obezbedi stabilno paljenje smeše u cilindru. Visokoinduktivne zavojnice sa elektronskom regulacijom izrađuju se zasebno za svaku svećicu ili u zajedničkom kućištu. Jedna zavojnica može se iskoristiti i za napajanje dve svećice koje se nalaze u istom radnom ciklusu. Tako da kod četvorocilindričnih motora možemo imati dve  ili četri visokoinduktivne zavojnice.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Kod benzinskih motora možemo izvršiti podelu motora po mestu ubrizgavanja goriva :

 • ubrizgavanje goriva ispred usisnih ventila,
 • motori sa direktinim ubrizgavanjem.

U ovom članku težište ću dati na komunikaciji senzora i glavnog računara u sistemu “elektronsko paljenje i ubrizgavanje”  a princip rada navedenih grupa motora je obrađen u članku ’’Sistem za napajanje i ubrizgavanje goriva’’.

U motorima gde elektronski kontrolišemo paljenje radne semše  i kod kojih je ubrizgavanje goriva ispred usisnih ventila, glavni računar vrši sinhronizaciju rada motora na osnovu:

 • senzora
  • protokomer,
  • senzor leptir gasa,
  • senzor pritiska u usisnoj grani,
  • senzor pritiska u rezervoaru za gorivo,
  • NOK senzor,
  • senzor bregaste,
  • senzor radilice,
  • senzor temperature motora,
  • lambda sonde.
 • unapred unetih vrednosti u tabele ROM memorije glavnog računara
Elektronsko paljenje i ubrizgavanje -Senzor radilice
Senzor radilice
Elektronsko paljenje i ubrizgavanje -Senzor bregaste osovine
Senzor bregaste osovine
Elektronsko paljenje i ubrizgavanje -Senzor ugaone pozicije leptir gasa
Senzor ugaone pozicije leptir gasa

 

Elektronsko paljenje i ubrizgavanje -protokomer
protokomer

Elektronsko paljenje i ubrizgavanje -senzor temperature

 

 

Elektronsko paljenje i ubrizgavanje -Princip rada :

Glavni računar prikuplja podatke od navedenih senzora preko ulazno-izlazne jedinice. U ulaznoj izlaznoj jedinici se analogna vrednost od senzora pretvara u digitalnu. Računar može da funkcioniše jedino sa digitalnim vrednostima. Kada primi potrebne podatke on ih upoređuje sa unapred unetim tabelama u ROM memoriji. Kao rezultat upoređivanja podataka dobijamo izlaznu vrednost za neki izvršni element (brizgaljke, EGR ventili …. )

Pošto je izvšnim elementima potrebna analogna vrednost, digitalni podatak od glavnog računara automobila se u ulazno-izlaznom sistemu pretvara u analogni i prosleđuje na odgovarajući izvršni element u sistemu paljenja radne smeše.

Kod motora sa direktnim ubrizgavanjem, za razliku od motora sa ubrizgavanjem goriva ispred usisnih ventila gde imamo stalno homogeno ubrizgavanje goriva.

Imamo tri načina ubrizgavanja (punjenja):

 1. slojevito ,
 2. homogeno,
 3. prelazni režim – siromašno-homogeno punjenje.

 

Režim slojevitiog punjenja se primenjuje kada motoru nije potreban veliki broj obrtaja (prazan hod, rad motora na malom i srednjem broju obrtaja). Ovaj režim punjenja nam dodatno smanjuje potrošnju što i ujedno predstavalja poboljšanje u odnosu na motore sa ubrizgavanjem goriva ispred usisnih ventila.

Homogeno punjenje koristimo prilikom zahteva vozača i uslova puta za većom snagom i većim brojem obrtaja .

Sam naziv trećeg načina ubrizgavanja nam govori kada se koristi i njegove karakteristike. Koristi se pri prelazu sa homogenog na slojevito punjenje gde se prethodno ubaci siromašnija smeša kako bi se cilindri pripremili za slojevito ubrizgavanje.

 

Elektronsko paljenje i ubrizgavanje kod dizel motora

Kod dizel motora , u sistemu paljenja smeše , imamo dizne i elektrogrejače semše kao izvršne elemente a u sklopu napajanja goriva imamo i regulator pritiska goriva (elektromagnetni ventil) na pumpi visokog pritiska (boš pumpi). Dizne su direktno povezane sa pumpom visokog pritiska. Kod novih generacija automobila dizne se napajaju gorivom iz zajedničkog rezervoara (rail) po čemu je i sistem dobio naziv komon rejl. Zajednički vod se nalazi pod visokim pritiskom (kod novih generacija i 2000 bara) . Kako napajamo sve dizne iz istog voda obezbedili smo jednak pritisak ubrizgavanja kod svih cilindara a samim tim i stabilniji i mirniji rad motora.

Elektronsko paljenje i ubrizgavanje – Senzori koji imaju ulogu u ubrizgavanju goriva kod dizel motora :

 • protokomer,
 • senzor leptir gasa,
 • senzor visokog pritiska goriva (u zajedničkom vodu),
 • senzor temperature goriva,
 • senzor pritiska u rezervoaru za gorivo,
 • senzor bregaste,
 • senzor radilice,
 • senzor temperature motora,
 • lambda sonde.

Elektronsko paljenje i ubrizgavanje – Ostali elementi koji imaju ulogu u sistemu ubrizgavanja:

 • elektronska upravljačka jedinica (računar boš pumpe),
 • pumpa visokog pritiska (boš pumpa),
 • regulator pritiska goriva na boš pumpi,
 • razvodni vod,
 • dizne (brizgaljke),

Princip komunikacije senzora , glavnog računara i izvršnih elemenata je potpuno isti kao kod benzinskih motora. Razlike imamo u senzorima, izvršnim elementima i parametrima u tabelama koje se nalaze u ROM memoriji.

Elektrouređaji u motornim vozilima (vedeo)

Facebooktwitterredditpinterest
Elektrouređaji u motornim vozilima su namenjeni za akumalaciju električne energije, početno pokretanje motora, paljenje radne smeše, osvetljenje i signalizaciju vozila i napajanje pomoćnih uređaja vozila električnom energijom.

Elektrouređaji u automobilu su podeljeni u nekoliko grupa:

 1. uređaji za dobijanje i akumulaciju električne energije,
 2. uređaji za pokretanje motora,
 3. uređaji za paljenje radne smeše,
 4. uređaji za osvetljenje i signalizaciju vozila,
 5. osigurači, prekidači, provodnici
 6. i dr. pomoćni elektrouređaji kod automobila
  Uređaji za dobijanje i akumulaciju električne energije,
Za elektro potrošače električnu energiju proizvodi generator/alternator . Radilica motora, preko klinastog kaiša, obrće rotor generatora i tako on proizvodi struju samo dok motor radi.
Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile
Akumulator obezbeđuje vozilu el. energiju i kad motor ne radi. Povezan je sa generatorom preko reglera (regulatora) koji ima ulogu da potrošačima obezbedi isti napon el. energije.
Akumulatori na motornim vozilima imaju napon 6, 12, ili 24 volta. Bez regulatora napon bi varirao, jer se rotor generatora ne obrće istom brzinom, već u zavisnosti od broja obrtaja motora. Regler potuno prekida vezu između generatora i akumulatora kada generator ne radi ili kada daje napon manji od onog u akumulatoru. Najvažniji deo reglera je elektromagnet.
Šta sve treba da znate o akumulatorima

 

Alternator i razlike diname i alternatora

Alternator - poprecni presek
Alternator se pojavio u šezdesetim godinama prošlog veka a širu primenu dobija u osamdesetim. U tim godinama zamenjuje skoro u potpunosti dinamu. 
Razlika u dinami i alternatoru je velika. Kod diname struja se idukovala u rotoru koji je izgrađen od mnogo lamela a potom preko kolektora i četkica prenosila prema potrošačima. Lamele rotora kao i kolektori su odvojeni a struja se prenosila na pozitivnu četkicu kada je pozitivna a na negativnu kada je ona negativna. Ovakva konstrukcija nam je obezbeđivala jednosmernu struju odmah po izlazu iz diname. Nije nam bio potreban ispraljač kao što je to slučaj na alternatoru. 
dinama - poprecni presek
Kod alternatora struja se indukuje u statoru a rotor nam je potreban radi nastanka promenljivog magnetnog polja. Radi nastanka magnetnog polja koristi se mala struja koja se preko četkica pernosi na rotor. Četkice nisu u direktnom kontaktu sa kolektorom koji je sastavljen od više delova , što je kod diname uslovljavalo veće trenje i iskrenje . Kod alternatora četkice klize preko glatkog dela tako da je trošenje četkica svedeno na minimum. Više nije potreban rotor kao kod diname već se sastoji od namotaja oko čeličnog jezgra a njegova namena je jedino stavaranje magnetnog polja. Promenljivo magnetno polje dobijamo tako što rotor preko remenastog kaiša i kaišnika (remenice) rotiramo. Za ispravljanje struje dodaje se poseban deo (ispravljač). Pošto alternator stvara trofaznu struju na izlazu ispravljača alternatora dobijamo tri talasa jednosmerne struje ali pomerene u fazi. Zbir tih struja daje približno ujednačenu struju. Ispravljač kod alternatora se obično izrađuje od kombinacije dioda koje propuštaju struju samo u jednom smeru. Tri diode se koriste za propuštanje pozitivnog dela sinusoide od tri faze a tri diode se koriste okrenute tako da propuštaju negativan deo sinusoide . Takvom konstrukcijom i negativan deo se iskorišćava preko mase vozila do potrošača.
Alternator - poprecni presek

Princip rada alternatora

U prethodnom delu objašnjavajući razliku diname i alternatora dotakli smo se većeg dela rada alternatora ali ćemo u ovom delu sve postupno objasniti.
Remenastim kaišem je povezano više delova na automobilu a za nas su značajni remenica radilice (kolenastog vratila) i remenica (kaišnik)alternatora. Startovanjem motora radilica počinje da se rotira i prenosi rotaciju putem kaiša na rotor alternatora. Pošto je deo struje doveden sa akumulatora preko četkica na rotor alternatora dobili smo magnetno polje a obrtanjem rotora dobijamo obrtno magnetno polje. Obrtno magnetno polje uslovaljava indukovanje naizmenične struje u namotajima statora. Sa statora trofazna struja se odvodi na ispravljač posle koga dobijamo jednosmernu struju. Rad ispravljača alternatora opisali smo u prethodnom delu.
Kako alternator funkcioniše

2. Sistem za pokretanje automobilskog motora

Pokretanje pogonskog motora se ostvaruje sistemom za startovanje koji čine:
· akumulator,
· prekidač (kontaktni ključ),
· elektropokretač (starter/alnaser),
· spojni kablovi.
Kada se uključi pekidač (pomoću kontaktnog ključa), poteče jaka struja iz akumulatora do pokretača, a od ovog kroz masu nazad u akumulator. Pokretač okrene nekoliko puta zamajac dok motor ne upali, tj. dok ne počne da radi.
Glavni deo sistema za startovanje vozila čini elektromotor jednosmerne struje, tzv. električni pokretač (starter/alnaser). Elektropokretač je jednosmerni redni elektromotor koji troši mnogo struje, ali ima dovoljno snage da startuje motor. Pri pokretanju automobilskog motora pokretači troše i do 100 A struje iz akumulatorske baterije od 24 V. Zbog toga vreme startovanja motora treba da bude što kraće.

Alnaser ili elektropokretač
Sam naziv vam govori namenu ovog dela sistema za pokretanje motora. Nijedan motor SUS se nemože pokrenuti (startovati) ako nemamo delovanje neke početne sile na radilicu motora. Tako je u početku tu silu menjao sam čovek koji pomoću poluge (kurble) startovao motor. Ovaj način startovanja motora imamo kod dvotaktnih motora gde polugu menja kanap za potezanje ili poluga koja se pokreće nogom. Motori velikih snaga , kao naprimer kod brodskih motora početni obrtni moment radilice je davao neki drugi manji motor (manje snage). 
Verovatno se pitate zbog čega je potrebna ta sila?
Sila nam je potrebna da bi savladali otpore koji prave klipovi u cilindrima prilikom kompresije, otpore sile trenja u ležajevima i trenja klipova u cilindrima.
Motore na automobilima pokrećemo pomoću elektromotora. Alnaser je ustvari elektromotor koji ima neke dodatne delove kako bi mogao na vreme da pokrene motor a kasnije kada motor dostigne potreban broj obrtaja da se odvoji od motora i prekine sa radom.
Alnaser je ujedno i najveći potrošač el.energije kod automobila. Elektropokretač (alnaser) se napaja direktno sa akumulatora. Kao najveći potrošač mora imati i najdeblje elektroinstalacije koje ćete lako prepoznati. Plus sa akumulatora (plus klema) ima više izvoda a najdeblji je direktno povezan sa alnaserom (elektropokretačem) a kolo se zatvara preko kontakt-brave vozača. Kako je elektropokretač najjačiji električni uređaj , proizvođači prima njemu određuju karakteristike akumulatora koji je potrebno ugraditi u automobil. 
Dizel motori moraju imati snažniji elektropokretač (alnaser) od benzinskih motora zbog većeg otpora prilikom sabija vazduha u cilindru (kompresija dizel motora je veća par puta). Zbog toga akumulatori na dizel motorima moraju imati veći kapacitet i moraju davati veću početnu struju (startnu struju). 
Prema načinu uključivanja alnasere možemo podeliti na:
 • alnasere sa električnom spojnicom i navojem
 • alnasere sa pomičnim rotorom
 • alnasere sa navojem
 • alnasere sa mehaničkim uključivanjem
Pošto je najzastupljeniji u ovom postu obradiću alnaser sa elekromagnetnom spojnicom i navojem:
poprečni presek alnasra
Glavni delovi:
 • stator
 • rotor
 • pogonski zupčanik
 • spojnica (bendiks je deo koji se sastoji od kliznog ležaja i zupčanika)
 • poluga dvokraka
 • electromagnet
 • četkice
alnaser
 

Princip rada alnasera (elektropokretača)

Davanjem kontakta zatvaramo strujno kolo prema elekromagnetu. Prolaskom struje kroz elektomagnet povalči se kotva koja prenosi pokret na dvokraku polugu (viljuška alnasera). Prenos sile nastavlja se dalje prema spojnici i zupčaniku alnasera koji se užljebljuje u zupčanik zamajca. Kada dođe do užljebljenja bakarne pločice se spajaju sa kontaktima i napajanje dolazi na pobudne namotaje.
Rotor alnasera (elektropokretača) počinje sa rotiranjem koji obrtni moment prenosi peko zupčanika alnasera na zamajac odnostno radilicu (kolenasto vratilo) motora. Motor počinje svoj radni ciklus i radilica povećava brzinu obrtanja. Kada radilica dostigne određen broj obrtaja spojnica odspaja zupčanik alnasera od zamajca. Elektropokretač prekida sa radom.
Kod većine automobila zupčanik alnasera i zamajca će biti spojeni dok je dat kontakt. Čim prekinemo kontakt povratna opruga će vratiti kotvu elektromagneta u početni položaj a viljuška elektropokretača će preko bendiksa (spojnice) povući zupčanik alnasera.
Sistem za pokretanje motora


Najčešći kvarovi kod alnasera:

– istrošene četkice
– neispravan automat alnasera
– istrosene biksne
– bendiks oštećen
– pregoreli namotaji ili rotor

U nekom od narednih postava detaljno ću objasniti na koji način da otklonite navedene kvarove. Prva četri možete sami da otklonite a ako su namotaji i rotor u pitanju morate da posetite viklera.

3. Uređaj za paljenje radne smeše

Ovaj uređaj pomoću električne varnice pali radnu smešu (mešavinu benzina i vazduha) u cilindrima motora. Automobil sa benzinskim motorom ima baterijski (akumulatorski) uređaj za paljenje radne smeše. Uređaj za baterijsko paljenje pretvara struju niskog napona iz akumulatora, tj. iz generatora u struju visokog napona (15000 V) i u tačno određenim intervalima raspoređuje je na svećice pojedinih cilindara motora.

Sistem za paljenje radne smese

Princip rada sistema za paljenje radne smese (dizel motori)

Princip rada sistema za paljenje radne smese (dizel motori) 1
Kako funkcioniše elektronski sistem paljenja smeše

4. Uređaji za signalizaciju i osvetljenje vozila

Uređaji za signalizaciju i osvetljenje vozila su:

 1. · farovi,
 2. · prednja i zadnja poziciona svetla,
 3. · svetla za pokazivanje manevrisanja vozila ( stop-svetla, pokazivači pravca),
 4. · unutrašnja i pomoćna svetla,
 5. · kontrolne sijalice (količina goriva, temperatura vode uhladnjaku, pritisak ulja, rad generatora…).
Objašnjenje funkcionisanja pojedinih delova i celog sistema za osvetljenje i signalizaciju vozila
(od 47. minuta objašnjava se cela šema osvetljenja)

5. Provodnici za el. instalaciju na motornim vozilima:

· se sastoje od većeg broja tankih bakarnih žica,
· izolacija im je lakirana,
· od njihovog poprečnog preseka zavisi pad napona i zagrevanje provodnika.

6. Pomoćni elektrouređaji kod automobila

Klima uređaj u automobilu – princip rada

Klima uređaj u automobilu – princip rada
(na kraju snimka objašnjeni su delovi direktno na automobilu)
Kako instalirati alarmni sistem