Auto neće da „upali“

auto nece da upali
Facebooktwitterredditpinterest

Neverujem da postoji vozač automobila koji ima par godina iskustva a da se nije susretao sa problemom da motor neće da startuje (auto neće da upali) ili se teško startuje. Prvo razmišljanje slabih poznavalaca automehanike i autoelektrike ide u pravcu novčanika. Da li ćemo imati dovoljno novca da snosimo troškove šlep službe , rada majstora i delova koje moramo zameniti. U većini slučajeva , preko 80%, ovo je bezazlena neispravnost koju možemo otkloniti samostalno za desetinu minuta.

Automehanicarski alat
Automehanicarski alat

U slučaju da smo slabi poznavaoci automehanike i autoelektrike, a pod uslovom da imamo sreće i dođemo do poštenog majstora koji će nam za kratko vreme otkloniti kvar i naplatiti malu cenu, ostaju nam troškovi šlep službe koji mogu biti „papreni“ i gubitak vremena od nekoliko časova.

U ovom tekstu pokušaću da Vas postepeno i na jednostavan način upoznam sa sistemom startovanja motora. Ako posle čitanja odete do svog automobila i upoznate se sa svim delovima koji će biti pomenuti u tekstu, bićete osposobljeni da samostalno utvrdite neispravnost a manje neispravnosti i sami otklonite.

Električni sistem automobila je jedan od osnovnih sistema automobila kojim upravljava centralni računar ili ECU. Obično se postavlja na lako dostupnom mestu i povezan je konektorima sa velikim brojem senzora , releja i manjih računarskih jedinica.

ECU je generalni direktor u sistemu funkcionisanja automobila. Senzori, releji i manje računarske jedinice (računar bosch pumpe, računarske jedinice za paljenje , centralno zaključavanje, alarm, ….) su produzena ruka glavnog računara od kojih računar dobija podatke o funkcionisanju podsistema i preko kojih upravlja radom automobila. Takođe ECU je i mesto odakle crpimo podatke kada auto povežemo na autodijagnostiku.

Verovatno se pitate na koji način glavni računar ili ECU funkcioniše? JEDNOSTAVNO !!!

Sastoji se od procesora, ulazno-izlazne jedinice i ROM memorije. Ulazno-izlazna jedinica ima zadatak da pretvori analogni signal od senzora u digitalni koji koristi procesor i obratno. ROM memorija u sebi sadrži unapred upisane tabele podataka sa kojima se podaci dobijeni od senzora i drugih podračunarskih jedinica upoređuju. Procesor vrši upoređivanje  navedenih podataka i podataka iz tabela a kao rezultat toga generiše novi podatak koji šalje na neki izvršni element za upravljanje podsistemima (releji, elektroventili, računar bosch pumpe, računarske jedinice za paljenje , centralno zaključavanje, alarm…..)

Da bi bolje razumeli moguće probleme kod startovanja motora („paljenja automobila“) proći ću kroz  neke od električnih sistema:

 1. Sistem za startovanje motora
 2. Sistem za punjenje akumulatora
 3. Sistem za paljenje radne smeše
Alternator

Alternator

Sistem za startovanje motora

Iz naziva donosimo zaključak da je reč o sistemu koji ima ulogu samo prilikom startovanja motora a potom se isklučuje i ne učestvuje u daljem radu.

Glavni delovi ovog sistema su:

 • Elektropokretač (anlaser),
 • Zamajac
 • Akumulator
 • Relej
 • Kontakt brava
anlaser
anlaser

Da bi motor ušao u stalni ciklus rada a snagu počeo da dobija od sagorevanja goriva u cilindrima, potrebno je da mu damo početni obrtni moment . U početku autoindustrije početni obrtni moment motor je dobijao tako što smo mehanički, uz pomoć kurble, rotirali deo koji je u direktnoj vezi sa radilicom motora. Danas tu ulogu ima elektropokretač ili anlaser. U ranijim tekstovima sam objasnio u potpunosti princip rada anlasera a ovde ću napomenuti da u svom kućištu ima automat i običan elektromotor.

Automat se sastoji od elektromagneta koji uključuje i iskuljučuje vezu između zupčanika anlasera i zamajca. Kada okrećemo ključ u bravi automobila u treći položaj („start“) struju sa akumulatora preko releja anlasera dolazi do automata i samog anlasera. Kako je automat dobio pobudnu struju elektromagnet povlači polugu i povezuje zubčanik anlasera sa zamajcem. Elektromotor takođe je dobio napajanje i počinje da rotira zamajac preko svog zubčanika. Kada ja motor startovan i dobio potreban broj obrtaja, računar šalje podatke releju i on prekida napajanje anlasera. Čim je prestala pobuda elektromagneta on pod dejstvom opruge odspaja zubčanike od zamajca.

NAPOMENA: Ako je motor startovan nemojte okretati ključ u položaj „start“. U ovom slučaju čućete „krčanje“ u delu gde se nalazi zamajac. Automat anlasera pokušaće da uzubi zubčanik u zamajac ali pošto zamajac ima veliki obrtni moment to se neće dogoditi, ali postoji velika verovatnoća da se oštete zubčanici i zamajca i anlasera.

Sistem za punjenje akumulatora

Ovaj sistem nam je bitan jer akumulator napaja sve elektrouređaje automobila dok tu ulogu ne preuzme alternator, odnosno dok se nestartuje motor. U slučaju da u toku rada motora dođe do kvara alternatora napajanje elektrouređaja ponovo će preuzeti akumulator.Glavni delovi sistema za punjenje akumulatora su:

 • alternator (sa ispravljačem i reglerom)
 • akumulator
 • relej alternatora
 • kontakt brava
elekrouredjaji automobila
elekrouredjaji automobila

Prilikom okretanja ključa u položaj jedan relej alternatora šalje napajanje prema svim važnim sklopovima a glavni računar vrši proveru ispravnosti. Ako je sve uredu ugasiće lampice na instrument tabli vezane za proverene sklopove, u suprotnom prijaviće grešku.

Koja greška je upitanju detaljnije možemo odrediti povezivanjem na autodijagnostiku i iščitavanjem koda greške. Okretanjem kluča u položaj 2 „start“ preko releja anlasera šaljemo napajanje na anlaser i startujemo motor. Vraćanjem ključa u položaj 1, relej anlasera prekida napajanje i zubčanik se odvaja od zamajca. Radilica dobija obrtni moment koji preko kaišnika i kaiša prenosi na kaišnik alternatora . Kako smo već dobili napajanje na namotaje rotora preko konektora, dobili smo i elektromagnetno polje u alternatoru . Rotaciom rotora alternatora preko kaišnika i kaiša od radilice dobijamo i promenljivo magnetno polje koje indukuje trofaznu struju na statoru alternatora. Ovu trofaznu struju ispravljamo u ispravljaču koji se kod novih automobila nalazi u kućištu alternatora i kao takvu propuštamo kroz regler koji vrši kontrolu napona.

U slučaju odstupanja napona od potrebnog prekida se napajanje. Ako je napon u granicama dozvoljenog, preko direktnog voda puni se akumulator a ostali elektrouređaji se povezuju u kolo preko table osigurača. Napon punjenja akumulatora (napon na izlazu alternatora) mora da bude u granicama od 13,8 do 14,8 V. Svi proizvođači akumulatora daju garanciju na akumulator samo u slučaju da je napon u ovim granicama.

Sistem za paljenje radne smeše

Sistem za paljenje se razlukuje u odnosu na vrstu motora (benzinski ili dizel motori), načina tehničkog rešenja (mehaničko ili elektronsko). Detaljan princip rada je objašnjen u ranijim objavljenim člancima.

Kako ustanoviti kvar? – auto neće da „upali“

Prilikom ustanovljavanja neispravnosti moramo voditi računa o postupnosti. U okviru ovog dela pokušaću da Vas navedem da sami dođete do zaključaka. Uslov da bi mogli ustanoviti neispravnost je da ste u potpunosti razumeli prethodni deo ovog članka. Prilikom svakog koraka moramo razmišljati o funkciji pojedinih delova u navedenim sistemima.

 • Razmatramo razne slučajeve kada okrenemo ključ u položaj 2 „start“
  • Prvi slučaj koji može da se dogodi je da se ništa ne dešava , motor se ne čuje. U ovom slučaju stvorićemo sliku šeme startovanja motora. Uslov da bi mogli da startujemo motor je ispravan i napunjen akumulator. Ako prilikom okretanja ključa u bravi gubimo osvetljenje na instrument tabli znaćemo da imamo problem sa napajanjem. Problem sa napajanjem možemo imati ako je neispravan akumulator, ako je akumulator prazan , ako kleme od akumulatora nemaju dobar spoj ili je negde vod od akumulatora do anlasera u prekidu.
  • Drugi slučaj – čuje se zujanje anlasera ali ne čujemo okretanje kolenastog vratila i verglanje motora. Kod ovog slučaja znamo da je sistem do anlasera ispravan, da anlaser rotira svoj zubčanik ali da ne dolazi do okretanja zamajca. Jedino što može u ovom slučaju da bude neispravnost je – automat alnasera . Ili je neispravan ili je u prekidu napajanje do njega.
  • Treći slučaj – čuje se verglanje motora ali motor ne startuje (ovde moramo obratiti pažnju – dobro osluškivati da li dolazi do paljenja radne smeše u nekom od cilindara). Kod ovog slučaja odmah znamo da je sistem za startovanje motora ispravan ali da iz nekog drugog razloga nedolazi do startovanja. Taj drugi razlog može biti neispravnost elemenata za dovod goriva u motor ili neispravnost sistema za paljenje. Kod sistema za paljenje dizel motora proverićemo ispravnost grejača (posebno karakteristično za hladno vreme) dok kod benzinskih motora proverićemo ispravnost svećica, kalemova za stvaranje visokog napona i kablova od kalemova do svećica (kod paljenja uz pomoć razvodnika proverićemo i ravodnu ruku, razvodnu kapu i njihove kablove). U slučaju da imamo elektronsko paljenje možemo imati problem sa nekim od senzora i sklopova koji igraju vaznu ulogu u paljenju smeše (protokomer, senzor radilice, senzor bregaste, računar bosch pumpe, centralna jedinica za kontrolu paljenja kod benzinskih motora)
  • Četvrti slučaj je isti kao prethodni ali smo ustanovili da su nam ispravni delovi sistema za paljenje smeše. U ovom slučaju ostaje nam samo sistem za napajanje gorivom. Prvo što radimo kod provere ovog sistema je da pokušamo da odspojimo vod za dovod goriva u nekoj tački posle pumpe za gorivo i pokušamo da startujemo motor. Ako se gorivo pojavi na odspojenom vodu znaćemo da je sistem od rezervoara goriva do tog mesta u ispravnom stanju u suprotnom moramo ustanoviti uzrok koji je u velikom broju slučaja nepravilan rad pumpe za gorivo ili začepljen dovod goriva. Kod automobila sa elektronskom regulacijom dovoda goriva čest je slučaj da je neispravan računar koji upravlja sistemom ili neki od senzora koji daje podatke ovom računaru (senzor radilice, protokomer, senzorugaone pozicije leptir gasa, … )