Sistem za podmazivanje motora (video)

Facebooktwitterredditpinterest
PODMAZIVANJE MOTORA

U motoru SUS prilikom njegovog rada uvek dolazi do trenja između susednih dodirnih povrsina. Kako se usled navedenog trenja podiže temperature povrsina koje su izložene trenju , doći će do širenja materijala a on usloviti  veće trenje. Kako ulazimo u začarani  krug takav motor će raditi dok snaga motora bude veća od sile trenja. Kada se snaga motora izjednači sa silom trenja motor će prestati sa radom. (žargonski – ‘’zaribaće’’). Kako bi smanjili trenje unutar motora moramo obezbediti konstantno podmazivanje dodirnih povrsina.To su površine klipno cilindarskog sklopa, ležaja kolenastog vratila ,  klipnjače i  bregastog vratila, ležaja raznih međuosovina i dr.Podmazivanje motora vršimo motornim uljem koje propisuje proizvođač motroa. Pored toga,ulje poboljsava zaptivanje, doprinosi hlađenju motora,jer predaje toplotu u kucište radilice i korito za ulje,sprecava koroziju i ispira deo štetnih ostataka sagorevanja

Sistem za podmazivanje motora
Sistem za podmazivanje motora
Sistem za podmazivanje automobila
VRSTE SISTEMA PODMAZIVANJA –
–  Prinudno ili cirkularno podmazivanje
Prinudno ili cirkularno podmazivanje je ono kada se ulje dovodi pod pritiskom do kliznih površina. Na ovaj način se podmazuju sve odgovorne jače opterećene povrčine ležajevikolenastog vratila, klpnjače, bregastog vratila, klackalice
– Podmazivanje prskanjem
Podmazivanje prskanjem ulja po kliznim površinama radi njihovog prekrivanja sloja maziva koje u trenutku kontakta dodirnih površina vrši njihovo razdvajanje, smanjujići trenje. Prskanje se vrši zahvatanjem ulja iz korita od strane klipanjače ( što je slučaj, mahom, kod starijih manje opterećenih motora kod kojih je to i jedini način podmazivanje ) ili ugradnjom posebnih prskalica koje bacaju ulje po cilindrima i ostalim kliznim površinama.
– Kombinovano podmazivanje
Kombinovano podmazivanje se najčešće koristi kod današnjih motora. Tada se jedan deo kliznih površina podmazuje prinudno pod pritiskom dok se drugi deo površina podmazuje prskanjem, najčešće, izlaskom ulja iz zazora ležaja kolenastog vratila i obilnim prskanjem ulja, pod dejstvom centrifugalne sile, po prostoru kućišta, tako da podmazuje cilindre i sve ostale klizne površine.
Dovođenjem ulja do kliznih površina ležaja i stvaranjem uslova za formiranje hidrodinamčkog sloja ulja kod svih režima i uslova rada motora, sprečava se zaribavanje delova, smanjuje se energetski gubici usled trenja i obezbeđuje se pravilno mikro geometrija delova u toku dužeg vremenskog perioda. Pravilinim podmazivanjem se znatno produžava vek rada motora i njegova sigurnost u radu.
Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile
Različite koncepcije sistema za podmazivanje
 Dvotaktni motor je po svojim konstrukcijskim obeležjima mnogo jednostavniji od četvorotaktnog motora. Neki delovi koji su neophodni za rad četvorotaktnog motora, kod dvotaktnog ne postoje; primer su: usisni ventili, zajedno sa podizačima i bregovima, a kod velike većine jednostavnih dvotaktnih motora, bez ventila uopšte (nema ni izduvnih). Time se pojednostavljuje i pojeftinjuje izrada motora. Košuljice dvotaktnih motora su napravljene s kanalima, kroz koje se vrši izmena medija, tako da kod svakog dvotaktnog motora imamo ispirne kanale, a kod onih bez ventila i izduvne. Jedna od karakteristika dvotaktnih benzinskih motora je da se mogu izvesti i bez ulja u karteru, tada rade na mešavinu ulja i goriva, obično u mešavinama 2-4% ulja u njoj, pri čemu ulje u mešavini služi za podmazivanje ležajeva i prstenova (primer takve izvedbe je legendarni Tomos
KVALITET ULJA ZA PODMAZIVANJE
Savremene motore podmazuju mineralna, polusintetička i sintetička ulja. Obicno mineralno ulje, destilat sirove nafte, inače deluje kao motorno ulje, ali ono se pri temperaturi -35 potpuno stvrdnjava,a pri temperaturama do kojih se ugreju klipovi motora postane tečno i pri 230 stepeni C se zapali. Motor podmazivan takvim ulje brzo bi se oštetio ,a zbog nečistoce i sagorelih ostataka bi slabo radio. Da bi izbegli navedene slučajeve, uljima se poboljšavaju svojstva dodavanjem raznih hemijskih jedinjenja(takozvanih aditiva).Imajući u vidu zadatke, uslove rada i vrste trenja u motoru ulje u sistemu podmazivanja mora da poseduje određene karakteristike izražene sledećim svojstvima:
 1.  Viskozitet ulja
 2.  Index viskoziteta
 3. Oksidaciona ili hemijska stabilnost
 4. Detergentna svojstva
 5. Dispergentna svojstva
 6. Maziva svojstva definišu
 7. Neutralizaciona svojstva
 8. tačka paljenja
 9. tačka stinjavanja
 10. sadržaj pepela  itd

Ako se ne dovede dovoljna količina ulja,suviše se oštećuju pokretni delovi motora.

Zamena ulja
Zbog visokih temperatura na nekim mestima motora i zbog ostataka sagorevanja motorno ulje vremenom gubi svoja svojstva i treba ga zameniti novim. Pri tome se treba pridrzavati uputstva prizvođača motora. Ako automobil vozite pretezno na malim rastojanjima,ulje treba i češće menjati.
KRETANJE MOTORNOG ULJA
Potrebna količina motornog ulja smeštena je u koritu za ulje na donjoj desnoj strani motora. Odatle pumpa kroz sito izvlači ulje i potiskuje ga do glavnih ležajeva. Kroz pumpu za ulje može da prođe oko 8-12 lit ulja u minuti , pri čemu specijalni prelivni ventil podešava pritisak ulja.
Od glavnih ležajeva radilice ulje protiče kroz kanale do ležajeva klipnjače. Kod nekih motora ulje prolazi kroz kanale i do osovinica klipa. Inače je uobičajeno da osovinice klipa i klizne povrsine cilindara podmazuje ulje koje pršti iz ležajeva na radilici. Suvišno ulje na zidovima cilindara sastružu klipni prstenovi za ulje(strugači) i ono se vraća natrag u korito za ulje.
S glavnog voda za ulje račvaju se kanali za dovod ulja do ležajeva bregaste osovine, ležajeva klackalica u glavi motora,do pogonskog lanca bregaste osovine i do drugih pokretnih delova. Isto tako ulje sa svih tih delova otiče natrag u korito za ulje.
 
Animacija funkcionisanja sistema za podmazivanje automobila 
Animacija funkcionisanja sistema za podmayivanje automobila – 2
 
DELOVI SISTEMA ZA PODMAZIVANJE
Pumpe za ulje
Za razvođenje ulja u sistem za podmazivanje pod pritiskom najviše se upotrebljavaju zupčaste i rotorske pumpe s unutrašnjim ozubljenjem.
Pumpu za ulje obično pokreće bregasta osovina ili radilica. Kad je motor hladan,ulje je tako gusto da ga samo visoki pritisak može da potisne u uzane kanale za ulje. Da se ne bi pokvarila pumpa,kad je pritisak suviše veliki, otvori se prelivni ventil koji propušta deo ulja natrag u korito za ulje.
Prečistač ulja
Na svom putu u pumpu motorno ulje prolazi kroz sito koje zadržava najgrublju nečistoću.Pored toga na kućište radilice je pričvršćen i prečištac ulja,koji je priključen u kruženje ulja da bi zadržao najsitniju nečistoću. Na prečistaču je ventil sigurnosti koji reguliše suviše veliki pritisak ulja. On se otvara i omogućava kruženje ulja kad se prelivni ventil začepi.
 
Hladnjak za ulje
Namenjen je za hlađenje ulja koje je preuzelo deo toplote od motora. Obično se nalazi na prednjem delu vozila kako bi efikasnije smanjio temperature ulja uz pomoć spoljnjeg vazduha. Rebrastog je tipa da bi povećao površinu koja se hladi.
 
Korito za ulje (karter)
Korito za ulje je sastavni deo nepokretnog dela motora gde se smešta ulje.
Pored navedenih delova u system podmazivanja spadaju cevi i creva koja spajaju hladnjak ulja sa koritom , kanalice kroz glavu i blok motrora, kanalie kroz ležajeve klipa, klipnjače, kolenastog vratila , bregastog vratila i td.

Mali servis (kratka video uputstva)

Facebooktwitterredditpinterest

Ako želite da imate pouzdan automobil morate voditi računa o održavanju, odnosno o servisima koje treba uraditi nakon vremenskog perioda ili pređene kilometraže koji je propisao proizvođač . U kom vremenskom intervalu treba uraditi mali servis zavisi od proizvođača vozila i načina upotrebe vozila.

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile
Šta treba da uradimo na malom servisu:
 1. zamena filtera za ulje
 2. zamena filtera goriva
 3. zamena filtera za vazduh
 4. zamena filtera kabine (polen filter)
 5. zamena ulja
 6. provera i eventualno dolivanje kočione tečnosti i tečnosti u rashladnom sistemu (antifriza)
 7. poništavanje servisnog intervala (na vozilima koja imaju pokazivač servisnog intervala)
 8. zamena filtera vazduha kabine (polen filtera)

Svi nabrojani delovi su potrošni i imaju svoj vek trajanja, kada im istekne period preporučen od strane proizvođača treba ih zameniti. Ponekada i neće biti u tako lošem stanju ali ne isplati se rizikovati mnogo veći kvar na motoru već je jednostavnije i isplativije obaviti mali servis na vreme.

                                                                 Zamena filtera i ulja
Praktično objašnjenje zamene filtera za gorivo
Praktično objašnjenje zamene filtera fazduha kabine (polen filter)

Zamena filtera za vazduh

reset intervala servisa – pasat B5
reset intervala servisa -golf
reset intervala servisa – audi
reset intervala servisa – skoda
reset intervala servisa – mercedes
Zašto je to važno
 
Svi delovi i sklopovi vašeg vozila se vremenom trose ili ostecuju. Mali servis je preventivna zamena delova pre nego što dođe do njihovog otkazivanja i time uzrokuju mnogo veće kvarove. Nemojte stedeti na malom servisu jer se njim sprečava nastanak nekih većih i ozbiljnih ostecenja .
 
Preventivno održavanje je verovatno jedan od najboljih načina da uštedite novac na duži rok.
 
Nikada ne preskačite mali servis!
 
Kada treba uraditi mali servis
 
Servisni intervali su propisani od strane proizvođača vozila i mogu da variraju od modela vozila, viskoziteta ulja, vrste goriva. Najčešće je to period od 5.000-20.000 km. Novija vozila imaju pokazivace na instrument table kada treba izvrsiti određeni servis. Morate znati da motorno ulje gubi svojstva tokom vremena pa se preporučuje menjamje najmanje jednom godišnje.
 
Na servisni period mogu da utiču brojni faktori. Preporučujemo da smanjite preporučeni period redovnog servisnog intervala u slučaju da:
 • Najčešće prelazite kratke relacije,
 • Vozite u uslovima ekstremne vrućine ili hladnim klimatskim uslovima,
 • Vozite pretežno brdovitim ili planinskim putevima ili po makadamu
 • Najčešće vozite gradske vožnje u uslovima stani-kreni
 • Pretežno vučete prikolicu ili drugi težak teret
 
Takođe preporučujemo mali servis prilikom kupovine polovnog vozila. Malo ulaganje u održavanje će sprečiti ponekad veoma skupe popravke.