Motori sa unutrasnjim sagorevanjem (video)

Posted Оставите коментарПостављено у Motori sa unutrasnjim sagorevanjem

Ovde ću pomenuti samo četvorotaktne motore jer se koriste na automobilima Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori)imaju zadatak da pretvaraju hemijsku energiju unetu u vidu pogonskog goriva u mehaničku energiju kretanja pokretnih delova motora (klipa ili turbine). Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem su motori koji se koriste na današnjim automobilima. Osim na motornim vozilima (putničkim […]