Provera ispravnosti amortizera- princip rada amortizera (Sistem za oslanjanje automobila)

Facebooktwitterredditpinterest

U duhu prethodnog članka o pojedinim neispravnostima automobila, o večitoj diskusiji da li ugraditi novi ili polovni deo automobila nastavljamo i u novom tekstu. Amortizeri su nezamenljivi deo automobila sa kojim se svi vozači upoznaju već u početku vožnje.

AMORTIZERI AUTOMOBILA

amortizer automobila sa oprugom rame viljuska stabilizatori

 

Često nam se desi da u toku vožnje miran rad motora narušavaju povremeni tupi udarci, kao da udarimo metalnim predmetom u metal. Taj zvuk se ponavlja kada brže pređemo preko neravnina na putevima. Poznajući naše puteve naše udobno putovanje često će presecati navedeni zvuk. Dodatno će nam otežavati vožnju sporo zaustavljanje ’’talasanja’’ automobila. Posle svake neravnine na putu osećaćemo se kao da smo na vodenim talasima.

 

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Sistem za oslanjanje automobila

Iz uvodnog dela ovog teksta možete naslutiti da ćemo pričati o sistemu za oslanjanje automobila odnosno o jednom njegovom delu – amortizerima automobila. Da bi mogli da nastavimo dalje moramo poznavati ulogu amortizera kod vozila.

Kako bi učinili vožnju udobnijom, sigurnijom a pri tom i produžili vek pojedinih delova automobila konstruisani su amortizeri. U početku su bili primitivni u obliku lisnastih ploča kao što su gibnjevi, kasnije su na lakšim vozilima ugrađivane zavojne opruge i torzioni štapovi, a tek nakon toga su nastali gumeni, pneumatski i hidraulični amortizeri. Kada posmatramo ceo sistem za oslanjanje amortizera možemo ga podeliti u dve grupe:

 1. Sistem sa zavisnim oslanjanjem
 2. Sistem sa nezavisnim oslanjanjem

Sama podela nam govori u čemu je razlika. Kod zavisnog oslanjanja levi i desni točak su spojeni krutom vezom i svako oscilovanje jedne strane se prenosi na drugu stranu automobila. Za razliku od zavisnog nezavisno oslanjanje je konstrukcijski rešeno sa ciljem razdvajanja prenosa oscilacija jednog točka od drugog. Priliko nailaska automobila na neravninu puta, do vertikalnog pomeranja točka će doći samo na onoj strani automobila gde se nalazila neravnina.

amortizer automobila sa oprugom

Nezavisno oslanjanje je konstrukcijski rešeno uz pomoć:

 • Amorizera (prigušivača oscilovanja),
 • Opruga,
 • Ramena (viljuški),
 • Torzionih poluga (stabilizatora),
 • Gumenih podloški.

Opruge

Opruge automobila imaju ulogu da ublaže udare metalnih delova automobila od druge, kao i da spreče prenos tih udara sa točkova na karoseriju vozila. U slučaju da ih nemamo svaki nailazak točka na neravninu bi se prenela sa istom jačinom i na karoseriju automobila, odnostno putnike u automobilu. Opruge automobila nemogu da se vrate u prvobitni oblik brzo, već prolaze kroz tačku stalnog oblika više puta pre zaustavljanja.

rame viljuska automobila

Ramena (viljuške)

Oscilujaća ramena automobila odnosno oscilujuće viljuške automobila nam služe da naprave prekid u prenosu oscilacija sa jedne strane na drugu stranu automobila ali i kao oslonac opruga automobila. U slučaju da nemamo ramena (viljuške) nebi mogli da pričamo o nezavisnom vešanju. U ovom slučaju svaka oscilacija bi se prenosila sa jedne strane automobila na drugu.

Stabilizatori

Stabilizatori automobila u sistemu oslanjanja automobila omogućuju nam sigurnu vožnju u krivinama. Prilikom ulaska vozila u krivinu na točkove automobila počinje da deluje centrifugalna sila koja uzrokuje naginjanje vozila na spoljnu stranu. Uloga stabilizatora je da navedeno naginjanje u što većoj meri umanji, a sve u cilju da vozač ima stabilnost u vožnji prilikom prolaska kroz krivine na putu. Loši stabilizatori mogu uzrokovati prevrtanje automobila u krivinama. Stabilizatori se konstrukcijski razlikuju od vozila do vozila ali najčešće su kod automobila konstrukcijski rešeni uz pomoć torzionih poluga.

Provera ispravnosti amortizera

Sada kada smo objasnili ulogu pojedinih delova sistema za oslanjanje možemo se vratiti na početak teme odnostno amortizere automobila. Amortizere automobila zovemo i prigušivačima zbog svoje uloge da prigušuje vertikalne oscilacije automobila. Kod većine današnjih automobila amortizeri su smešteni u središtu opruga automobilal. Vertikalne oscilacije na automobilu uzrokuju neravnine na putu uz pomoć opruga automobila a uloga amortizera je da te oscilacije smanji. Iz uloge amortizera dolazimo i do načina provere ispravnosti amortizera automobila.

KADA SE NAGLO NASLONIMO NA JEDAN KRAJ AUTOMOBILA I PUSTIMO AUTOMOBIL, U SLUČAJU ISPRAVNOG AMORTIZERA AUTO ĆE SE POKRENUTI NA DOLE A PO PRESTANKU PRITISKA VRATITI U PRVOBITAN POLOŽAJ I TU SE ZAUSTAVITI. U SUPROTNOM AKO JE AMORTIZER AUTOMOBILA NEISPRAVAN AUTO ĆE I POSLE PORESTANKA PRITISKA NASTAVITI DA SE KREĆE DOLE-GORE (NJIHAĆE SE).

Imamo više vrsta amortizera:

 • Pneumatske amortizere i
 • Hidraulične amortizere.

Prema konstrukciji imamo:

 • Teleskopske i
 • Polužne amortizere.

Prema smeru delovanja:

 • Jednosmerene amortizere i
 • Dvosmerene amortizere.

Najčešće su u upotrebi TELESKOPSKI-DVOSMERNI-HIDRAULIČNI AMORTIZERI.

Na koji način funkcionišu hidraulični amortizeri?

Hidraulični amortizeri se sastoje od:

 • Tela amortizera,
 • Cilindara amortizera (obično dva),
 • Klipa amortizera,
 • Hidraulične tečnosti.

amortizer automobila sa oprugom

Princip rada amortizera

Normalan položaj amortizera je kada je klip amortizera u gornjem položaju. Prilikom nailaska vozila na neravnine pod dejstvom sile zemljine teže dolazi do sabijanja amortizera, odnosno klip amortizera se kreće na dole i sabija tečnost sa druge strane klipa. U samoj glavi klipa imamo više sitnih rupica koje propuštaju tečnost sa jedne na drugu stranu glave klipa. Kako su rupice sitne, potrebno je određeno vreme da bi tečnost prošla sa jedne na drugu stranu klipa. Upravo ovaj deo nam omogućava da amortizer priguši vertikalno oscilovanje automobila. Kada karoseri počne da se kreće na gore u odnosu na podlogu pod dejstvom opruge automobila, amortizer propušta tečnost kroz klip amortizera ali sada u suprotnom smeru. Na ovaj način dobijamo prigušenje i u drugom smeru. Zbog navedeog ovakve amortizere nazivamo i ’’dvosmerni’’ amortizeri.

Amortizeri – cene – prisutpačnost

Na kraju kada ustanovimo da nam je amortizer neispravan, ’’ Da li kupiti novi ili polovni amortizer?’’. Svako ima svoje mišljenje na postavljeno pitanje, ali uvek se posavetujte sa licima koja imaju iskustva u otklanjanju ovakvih neispravnosti. Moja dasadašnja praksa je pokazala da su polovni orginalni amortizeri u većini slučajeva dugotrajni od novih amortizera koje proizvode neke manje, nepoznate firme. Svakako ko je u mogućnosti da priušti sebi kupovinu novog orginalnog amortizera nikada neće pogrešiti. Ali posmatrajući finansijsko stanje prosečnog čoveka na našim prostorima, opet bih se vratio na kupovinu orginalnog polovnog amortizera koji je čak i tri do četri puta jeftiniji od novog.

Nadam se da ste iz ovog teksta mogli da shvatite ulogu pojedinih delova sistema za oslanjanje automobila kao i da sami proverite ispravnost amortizera na vašem automobilu.

AKO ŽELITE DA PRIMATE INFORMACIJE O NOVI OBJAVLJENIM ČLANCIMA PRIJAVITE SE NA KONTAKT FORMI U VRHU STRANICE I DRUŽITE SA NAMA.

UVEK SU NAM DOBRODOŠLI VAŠI KOMENTARI BILO POZITIVNI ILI NEGATIVNI.

Naš YUTUBE KANAL je ’’AUTO OPREMA’’

 

%d bloggers like this: