Zamena kočionih obloga i kočionog cilindra u točkovima (doboš kočnice)

Facebooktwitterredditpinterest

Pošto sam imao više poruka na prethodni članak o kočionim sistema a posebno na dobos kocnice , cilj u ovom članku je da opišem način zamene kočionih obloga i kočionog cilindra u točkovima. Možda se to nekome čine teško ali ako imate malo volje možete potpuno sami odraditi ovaj deo posla i uštedeti par hiljada dinara. Još važnije je što kada prvi put sami uradite neku popravku stičete dodatnu sigurnost kao vozač i znanje da sami sebi pomognete ako se neka neispravnost dogodi na putu.

Moja je preporuka pre čitanja ovog članka da pročitate deo o kočionim sistemima i pogledate video o doboš kočnicama u prethodnom članku.

 

Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Šta nam je sve potrebno da bi počeli sa radom na doboš kočnicama

Kada počinjete da raditi , ne samo ovaj posao , obavezno se postarajte za  svoju bezbednost. Zamenu kočionih obloga i kočionog cilindra možete uraditi na bilo kom mestu ako imate rezervne delove . Nije vam potreban kanal ili velika dizalica koja podiže cele automobile. Potrebna vam je dizalica koju koristite kada menjate gume .

 • Pripremite sav potreban alat i delove da su vam na dohvat ruke.
 • Postavite dizalicu za podizanje auta na predvidjeno mesto (obično je naznačeno poklopcima na plstičnom delu ruba auta između dva točka ). Ako je mekano zemljište ispod papuče dizalce postavite tvrd i ravan predmet (daska, metalna ploča ..) kak nebi auto sleteo sa dizalice. Kada podignete jedan kraj zadnjeg dela auta posvite ispod auta na ojačanjima neki jači predmet kao što je panj drveta ili nešto slično. Isto uradite i sa drugom stranom i obavezno postavite jači predmet i ispod druge strane vozila. Kada je sve bezbedno i osigurano prelazite na glavni deo posla.
 • Skinete oba točka . Odložite ih na stranu kako vam nebi smetali prilikom rada.
Dobos kocnice 1
Dobos kocnice 1
 • Odvite šaf koji drži pričvršćen doboš za glavčinu točka
Dobos kocnice
Dobos kocnice
 • Skinite doboš točka. Ako su gurtne istrošene skidanje neće biti teško a u suprotnom možete se malo pomučiti uz korišćenje čekića i poluga. Na većini automobila sa zadnje strane točka postoji rupa koja nam pomaže da sa nekim jačim šafcigerom ili tanjom armaturom lakše skinemo doboš ali opet uz malu pomoć čekića.
 • Kada skinete doboš dolazimo do prethodne slike
 • Na ovoj slici postaljeno su nove obloge na stare poluge pa vidite zdravo i debelo meso obloga
 • Kada vi budete skidali očekujte da je ovaj sloj dosta tanji jer se vremenom troši
 • Skinite držače gurtni koji su u obliku opruga a drže gurtne stabilno na svom mestu. Skinite ih uz pomoć klješta tako što ćete prvo sabiti malo opruge a potom okrenuti središnji deo kako bi upao u prorez i odvojio se od opruga.
Dobos kocnice 2
Dobos kocnice 2
 • Kada ste ovo uradili sami možete odvojiti opruge , štelujući vijak i sajlu za ručnu kočnicu. Dolazimo do sledeće slike
točak sa kočionim cilindrom
točak sa kočionim cilindrom
 • Ostao nam je kočioni cilindar. Njega skidate i menjate ako ima potrebe – mada je poželjno da ga zamenite kada menjate i obloge i onda ste mirni.
 • Sa unutrašnje strane točka odvićete šaf koji drži cev za dovod kočione tečnosti do cilindra i odvojiti ga. Potom odvite šafove  koji drže pričvršćen kočioni cilindar i odvojite kočioni cilindar.
 • Prilikom skidanja cevi za dovod kočionog ulja vodite računa da ne uvijete i pocepate cevi. Ako ze šaf zapekao pa se teško odvija obavezno ga naprskati sprejom za odvijanje šafova i polako lupkati metalnim predmetom po njemu. Sačekati par minuta pa ponovo pokušati. Ako je potrebno ponovo ponovite postupak sa prskanjem sprejom ili tečnošću za odvijanje šafova.
Ispusni venti na kočionom cilindru točka i cev za dovod kočione tečnosti
Ispusni venti na kočionom cilindru točka i cev za dovod kočione tečnosti
 • Sa ovim bi završili potpuno skidanje kočionih delova u točku pa pristupimo čišćenu točka jer je najverovatnije pun gareži a ako je cilindar procureo onda je i zamašćen pa sve to dobro očetkati metalnom četkom i odmastiti.
 • Postupak vraćanja delova ide suprotnim redom. Postavite novi kočioni cilindar na svoje mesto ali obavezno ispusni ventil (ventil za ispuštanje vazduha) tanko namazati sa tovatnom masti kako se nebi dešavalo da brzo zapekne i nemože da se odvije.
 • Povezati dovodnu cev sa kočionim cilindrom i pričvrstiti. Voditi računa da ne pretegnete šaf jer bi mogli pokidati gumicu koja je zadužena da spreči ulazak vazduha i izlazak ulja.
 • Prelazimo na vraćanje ostalih delova
kočione obloge - gurtne
kočione obloge – gurtne
 • Na prethodnoj slici vidimo kako treba da izgledaju vraćeni delovi. Uzecemo jednu gurtnu pa ćemo je svojim utvrđivačem učvrstiti na svoje mesto tako da gornji kraj bude oslonjen na klip cilindra za kočenje. Utvrđivanje radimo suprotnim postupko od skidanja (pogledajte sliku i deo o skidanju) . Isto radimo i sa drugom gurtnom samo što za nju kačimo sajlu ručne kočnice (na kuku poluge)
Dobos kocnice 4
Dobos kocnice 4
 • Dalje nastavljamo sa štelujućim vijkom i povratnim oprugama. Moja preporuka je da pre skidanja svih delova telefonom ili aparatom slikate izgled točka bez doboša. Kasnije Vam može poslužiti da se podsetite .
Dobos kocnice 5
Dobos kocnice 5
 • Pre postavljanja doboša štelujući vijak podešavajte tako da doboš naiđe na svoje mesto ni pretško a ni lako. Kada zavrtite doboš posle postavljanja morate čuti blago dodorivanje gurtni i doboša (”MALO DODIRIVANJE”). Štelujući vijak ima ulogu da skuplja (približava) i udaljava gurtne jednu od druge u zavisnosti na koju stranu okrećete vijak. Ako niste dovoljno zategli vijak možete ga dodatno doći kroz otvor koji je naznačen na prethodnim fotografijama
 • Pričvrstite doboš svojim vijkom za glavčinu točka
 • Isto uradite sa drugim točkom
 • Pre vraćanja guma moramo ispustiti vazduh na ventilima kočionih cilindara. Za ovo nam je potreban pomoćnik. Prvo dolivamo tečnost za kočnice u odgovarajuću posudu do zahtevanog nivoa i držimo otvoren poklopac posude. Poćnik će vise puta pritisnuti kočnicu dok nepostane tvrda i zadržati dok mi ne odvrnemo ispusni ventil na kočionom cilindru. Kada prestaje da izlazi vazduh i ulje na ventil ma zavrnemo ventil a pomoćnik ponavlja radnju. Mi isustamo ulje dok nepočne da izlazi ulje bez imalo mehurića vazduha.
 • Isto ponavljamo sa drugim točkom.
 • Napomena: POVREMENO PROVERAVATI BOCU ZA DOLIVANJE TEČNOSTI ZA KOČNICE – ONA NESME OSTATI PRAZNA. AKO ISPUSTAMO VAZDUH NA STARIM KOČIONIM CILINDRIMA MORAMO VODITI RAČUNA DA NE OTKINEMO ISPUSNI VENTIL. ČESTO SE DOGAĐA JER SU ZIDOVI TANKI A ON ZNA DOBRO DA ZAPEKNE . U OVOM SLUČAJU OBAVEZNO KROSTITE TEČNOST ZA RAZBIJANJE RĐE I LAKŠE ODVIJANJE.
 • Po završenom ispuštanju vazduha dolije ulje za kočnice do naznačenog nivoa na bočici i zatvorimo.
 • Vraćamo gume i vršimo probu urađenog posla.

 

Uređaji za zaustavljanje (kočenje) -video

Facebooktwitterredditpinterest

Same reči ”kočioni sistem” nam govori da je jedan veoma bitan sklop automobila . Jedan od sklopova koji direktno utiče na našu bezbednost i bezbednost drugih učesnika saobraćaja.

Namenjen je da na bezbedan način zaustavi vozilo.

Na vozilo se ugrađuje više kočionih sistema koji su nezavisni i čine jedan kočioni sklop .

Na vozila se obično ugrađuju:

 • radna kočnica,
 • pomoćna kočnica,
 • parkirna kočnica.

Kada u razgovoru pominjemo” kočnicu” mi podrazumevamo pod tim više mehanizama:

 • komandni mehanizam,
 • prenosni mehanizam i
 • izvršni mehanizam
Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile

Komandni mehanizam se sastoji od papučice , ručice , dugmeta koje vozač koristi nogom ili rukom .

Prenosni mehanizam spaja komandni i izvršni mehanizam a može biti izveden na više načina:

 • mehanički (sistem poluga i sajli za kočenje),
 • hidrostatički,
 • pneumatski,
 • hidropneumatski (kombinovani)

Pod izvršnim mehanizmom podrazumevamo deo koji se nalazi u samom točku (osim kod kočnica koje deluju na transmisiju) i  mogu biti dobošne i disknosne.

doboš kočnice
doboš kočnice
disk kocnice
disk kocnice

PRINCIP RADA KOČIONOG SISTEMA (KOČNICA)

U daljem delu ovog posta objasnićemo najčešći kočioni sistem kod automobila. Obradom ovog sistema lako ćete shvatiti i druga tehnička rešenja kočionih sistema.  Hidrostatički prenosni mehanizam se koristi na automobilima , manjim teretnim vozilima i autobusima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t.

Animacija hidrostatičkog kočionog sistema

Rad glavnog kočionog cilindra

Kočioni sistem
Kočioni sistem

Kada pritisnemo pedalu kočnice sila se sistemom poluge prenosi na klip servopojačavača kočnica . Klip mehaničku silu pritiska pedale prenosi na kočionu tečnost a svojim tehničkim rešenjem dodatno pojačava pritisak. Taj pritisak se preko glavnog kočionog cilindra nezavisno  prenosi na zadnje i prednje točkove.  Ova nezavisnost nam je veoma bitna sa stanovišta pouzdanosti . U slučaju otkaza jednog dela imamo dodatnu sigurnost. Glavni kočioni cilindar svojim klipom zatvara vod ka bočici za dolivanje kočionog ulja a pritisak prenosi ka kočionim cilindrima u točkovima.

Na videu je prikazan princip rada doboš kočnica

Kod zadnjih točkova kod većine automobila imamo doboš kočnice koje su preko kočionih cilindara u samom točku povezane sa hidrostatičkim prenosnim mehanizmom a sistemom kočionih poluga i sajli povezana sa ručnom kočnicom. Pritisak se prenosi sa glavnog kočionog cilindra na cilindre u točkovima gde klipovi deluju na papuče sa oblogama radne kočnice u smeru ka dobošu. Prilikom pomeranja papuča razvlače se povratne opruge . U ovom slučaju izvršni mehanizam je rešen tako da obloge ležu na doboš točka i trenjem usporava kretanje. Kada vozač pusti pedalu kočnice pritisak u hidrostatičkom prenosnom mehanizmu naglo opada , povratne opruge vraćaju papuče sa oblogama u prethodni položaj a samim tim i klipove.

Na videu je prikazan princip rada disk kočnica

Ovde možete videti realan princip rada disk kočnica -ovo ne radite na svom autu

 

Kod prednjih točkova imamo izvedene disk kočnice . Kod prenosa pritiska sa glavnog kočionog cilindra na radne kočione cilindre (kočioni cilindri u točkovima) klipovi počinju da deluju preko klješta na pločice kočnica koje se priljubljuju na kočioni disk sa obe strane. Kočione pločice ili frikcione pločice poseduju veći koificijent trenja. Usporavanje točkova se vrši mehaničkim trenjem između diska koje se okreće zajedno sa točkom i frikcionih pločica. Kada vozač pusti pedalu kočnice pritisak u kočionom sistemu pada a klješta na kojima se nalaze frikcione pločice odvajaju pločice od diska.

pneumatske kocnice
pneumatske kocnice

Pneumatski prenosni kočioni sistem se koristi kod motornih vozila čija ukupna nosivost prelazi 7 t. Kod ovog sistema kočenje je nešto sporije u odnosu na hidrostaički sistem ali zbog svojih konstruktivno funkcionalnih pogodnosti obezbeđuje pouzdano zaustavljanje vozila većih masa.  Osnovna razlika u principu rada u odnosu na hidrostatički je da su točkovi u blokiranom (ukočenom) stanju sve dok se ne dovede vazduh pod određenim pritiskom u kočione cilindre koji se nalaze iza točkova. Ova osobina nam daje sigurnost u slučaju pada pritiska u kočionom sistemu usled pucanja pneumatskih creva i cevi. Vozilo se može pokrenuti tek kada u sistemu bude odgovarajuci pritisak . Paljenjem vozila kompresor dopunjava rezervoar za vazduh sve vreme rada motora. Kada se dostigne  dovoljan pritisak sigurnosni venti l počinje sa ispuštanjem viška vazduha održavajući konstantan pritisak u sistemu. Ovaj sistem je obično konstruisan sa dva rezervoara gde je jedan zadužen za odblokiranje točkova a drugi da pojača pritisak na klipove kočionih cilindara prilikom kočenja.

OVDE JE OBJAŠNJEN JEDAN PRINCIP RADA PNEUMATSKOG SISTEMA KOČENJA. POSTOJE I DRUGA KONSTRUKCISKA REŠENJA KOJA ZAVISE OD TEŽINE I NAMENE VOZILA (sa jednim i više pneumatskih vodova, jednokružne , dvokružne i više kružne …) .

Princip rada pneumatskog sistema kočenja