Oznake na saobracajnoj dozvoli i nove kategorije

Facebooktwitterredditpinterest

 Oznake na prednjoj strani saobraćajne dozvole

 • Sledeći podaci su kodirani (ubačeni u čip dozvole):
 • A – registarska oznaka vozila
 • B – datum prve registracije
 • I – datum izdavanja saobraćajne dozvole
 • C.1.1 – prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)
 • C.1.2 – ime vlasnika
 • C1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
 • C.3.1 – prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica)
 • C.3.2 – ime korisnika vozila
 • C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila
Alati i oprema za automobile
Alati i oprema za automobile
Poleđina saobraćajne dozvole 

 

Na poleđini saobraćajne dozvole nalaze se kodirani podaci i to redom na dole:
 • D.1 – marka vozila
 • D.2 – tip vozila
 • D.3 – komercijalna oznaka (model)
 • E – broj šasije
 • F.1 – najveća dozvoljena masa (ovde ubaci link ka pojmovima)
 • G – masa
 • H – važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)
 • K – homologacijska oznaka
 • P.1 – radna zapremina motora
 • P.2 – snaga motora u kW
 • P.3 – vrsta goriva ili pogona
 • Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)
 • S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača
 • S.2 – broj mesta za stajanje

U čip saobraćajne dozvole, pored vidljivih podataka iz saobraćajne dozvole, upisuju se i sledeći kodirani podaci (nalaze se samo u čipu):

 • J – vrsta vozila
 • P5 – broj motora
 • L – broj osovina
 • R – boja vozila
 • zabrana otuđenja vozila do (datum)
 • JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila
 • JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila
 • nosivost vozila
Nove kategorije vozačkih dozvola
AM kategorija
– mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Uslovi za upis: lična karta i navršenih 16godina. Polaže se samo teoretski deo ispita. Za izdavanje dozvole AM kategorije potrebnoje lekarsko uverenje.

 

A1 kategorija
– Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kw, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kw. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje, dozvola AM i navršenih 15 godina. Sa navršenih 16 godina kadidat stiče pravo izlaska na teoretski i praktičan ispit.
A2 kategorija
– Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kw i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, AM ili B dozvola i navršenih 17 godina. Sa naršenih 18 godina kandidat stiče pravo izlaska na vozački ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A1 kategorije ne vrše obuku već samo polažu teoretski i praktični ispit za vozača A2 kategorije.

 

A kategorija
– Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kw. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje, AM ili B dozvola i navršene 23 godine života. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo izlaska na teoretski i praktičan ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 najmanje 2 godine. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A1 ili A2 ne vrše obuku, već samo polažu teoretski i praktičan ispit za vozača A kategorije.
B1 kategorija
– teški četvorocikli.
B kategorija
Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500 kg i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje, ne računajući sedište vozača. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova. Kandidati koji imaju AM ili A kategoriju imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku 20 časova. Sa 17 godina stiče se uslov za polaganje teoretskog i praktičnog ispita, nakon čega se dobija probna vozačka dozvola.
BE kategorija
– skup vozila čije vučno vozilo pripada B kategoriji, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu od 750 kg, a nije veća od 3500 kg.

 

C1 kategorija
– Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, a nije veća od 7500 kg. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje vozačka dozvola B kategorije i navršenih 17 godina. Obuka se sastoji od 10 časova. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo izlaska na teoretski i praktičan ispit

 

C kategorija
– Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg. Uslovi za obuku: lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 10 mč. Sa navršenom 21 godinom kandidat siče pravo izlaska na teoretski i pratičan ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1 kategorije ne moraju da vrše obuku, već samo da polažu teoretski i pratičan deo ispita za vozače C kategorije.
C1E kategorija
– Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priljučnog vozila prelazi 750 kg, i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3500 kg,i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Obuka se sastoji od 5 mč i polaže se samo praktični ispit.
CE kategorija
– skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Obuka se sastoji od 5 mč. Polaže se praktični ispit. Kandidati kloji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

 

D1 kategorija
– motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 a manje od 16 sedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 5 mč. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izadje na teoretski i pratičan ispit.

 

D kategorija
– motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedista vozača imaju vise od 8 sedišta. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine, i navršene 23 godine. Obuka se sastoji od 5 mč. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo izlaska na teoretski i pratičan ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu D1 kategorije ne vrše obuku več samo polažu teoretski i praktičan ispit za vozača D kategorije.

 

D1E kategorija
– Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta , lekarsko uverenje i vozačka dozvola D1 kategorije. Obuka se sastoji od 5 mč. Polaže se praktični ispit.

 

DE kategorija
– skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta lekarsko uverenje i vozačka dozvola D kategorije. Obuka se sastoji od 5 mč. Polaže se praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu D1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični deo za vozača DE kategorije.