Oznake na saobracajnoj dozvoli i nove kategorije

Posted on Leave a commentPosted in Oznake na saobracajnoj dozvoli i nove kategorije

Oznake na prednjoj strani saobraćajne dozvole Sledeći podaci su kodirani (ubačeni u čip dozvole): A – registarska oznaka vozila B – datum prve registracije I – datum izdavanja saobraćajne dozvole C.1.1 – prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica) C.1.2 – ime vlasnika C1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila C.3.1 – prezime […]