Sistem za podmazivanje motora (video)

Posted 2 komentaraPostavljeno u Sistem za podmazivanje motor

PODMAZIVANJE MOTORA U motoru SUS prilikom njegovog rada uvek dolazi do trenja između susednih dodirnih povrsina. Kako se usled navedenog trenja podiže temperature povrsina koje su izložene trenju , doći će do širenja materijala a on usloviti  veće trenje. Kako ulazimo u začarani  krug takav motor će raditi dok snaga motora bude veća od sile […]

Mali servis (kratka video uputstva)

Posted Ostavite komentarPostavljeno u Mali servis

Ako želite da imate pouzdan automobil morate voditi računa o održavanju, odnosno o servisima koje treba uraditi nakon vremenskog perioda ili pređene kilometraže koji je propisao proizvođač . U kom vremenskom intervalu treba uraditi mali servis zavisi od proizvođača vozila i načina upotrebe vozila. Šta treba da uradimo na malom servisu: zamena filtera za ulje […]