Točkovi sa pneumatikom (detaljno obrađene oznake pneumatika) – video

Posted Ostavite komentarPostavljeno u Oznake pneumatika, Točkovi sa pneumatikom

Kako su se razvijali automobli, javila se i potreba za kvalitetnijim pneumaticima. Povećavanje brzine automobila je zahtevala bolje pneumatike, tako je u početku pneumatik bio upotpunosti ispunjen (bez unutrasnjih guma i bez vazduha) a tek kasnije je pronađen pneumatik sa unutrašnjom gumom. Pneumatik je otporan na varijacije u temperaturama i ne menja svojstva u temperaturnom […]